Zoek

KNAW Masterclass en Akademie Colloquium over Ruimtelijk Gedrag en Criminaliteit brengt onderzoekers en disciplines bijeen

Van 18 tot en met 20 mei jl. organiseerden Wim Bernasco en Stijn Ruiter van het NSCR in het Trippenhuis in Amsterdam een KNAW Masterclass en Akademie Colloquium over ruimtelijk gedrag en criminaliteit. Doelstelling van de expertmeeting was om de criminologie te verrijken door bevindingen en ideeën uit te wisselen met wetenschappers uit diverse andere disciplines, waaronder ruimtelijke economie, geografie, wiskunde, sociologie en transport & planning.

Aan de Masterclass namen vijftien promovendi en research master studenten deel. Acht van hen kregen de kans hun eigen onderzoek voor het voetlicht te brengen. Inleidingen werden verzorgd door Patricia Brantingham (Canada), Jerry Ratcliffe (VS), Rein Ahas (Estland) en Michael Townsley (Australië).

Aan het KNAW Akademie Colloquium nam een geselecteerde groep van vijftig excellente onderzoekers uit alle windstreken deel. Patricia Brantingham gaf de eerste lezing. Zij ging in op de crime pattern theory en haar op deze theorie geïnspireerde onderzoek met gegevens van de Royal Canadian Mounted Police. Rein Ahas liet daarop zien hoe mobiele telefoniegegevens gebruikt kunnen worden om mensenstromen in kaart te brengen. Hoe modellen voor de optimale positionering van ambulances zouden kunnen worden ingezet om de inzet van politie aan te sturen, legde Rob van der Mei (Nederland) uit. Harry Timmermans (Nederland) behandelde dan weer voorbeelden van het gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten in onderzoek naar mobiliteit. Liz Groff (VS), innovator in het gebruik van GIS binnen wetshandhaving, belichtte enthousiast de kracht van simulatiemodellen voor het begrijpen van criminaliteitspatronen. Henk Scholten (Nederland) illustreerde de rijkdom aan ruimtelijke gegevens en de laatste ontwikkelingen in visualisatie ervan met een project waarbij heel Nederland in een Minecraft-omgeving in kaart was gebracht. Tenslotte sloot Jerry Ratcliffe de eerste dag af met het Philadelphia Predictive Policing Experiment. Dit grootschalige veldexperiment wil de vraag beantwoorden of criminaliteitsvoorspellingen gemaakt door een softwareprogramma criminaliteit kunnen verminderen.

De tweede dag werd geopend door Marcus Felson (VS) met een presentatie over de uitdagingen van de big-data revolutie. Mei-Po Kwan (VS) behandelde analyses van gps tracking data, waarna Erik Verhoef (Nederland) een economisch model presenteerde voor de complexe relatie tussen verkeersboetes en verplichte autoverzekeringen. Hoe de structuur van het stratennetwerk van invloed is op criminaliteitspatronen, zette Shane Johnson (Engeland) vervolgens uiteen. Chandra Bhat (VS) liet overtuigend zien hoe de econometrie ingezet kan worden om complexe onderling samenhangende verplaatsingen te analyseren. Hierna toonde Vania Ceccato (Zweden) hoe smartphone apps het mogelijk maken onderzoek te doen naar criminaliteitsproblemen. Tenslotte sloot Michael Townsley het Akademie Colloquium af met een presentatie over de effecten van de aanleg van een tunnel in Brisbane op het stedelijke criminaliteitspatroon. Met deze nieuwe invulling van de crime pattern theory was de cirkel rond.

prof. dr. Stijn Ruiter

Over prof. dr. Stijn Ruiter


Stijn Ruiter studeerde sociologie in Nijmegen en promoveerde aldaar op het terrein van sociaal kapitaal. Hij is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag’ bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is met name gericht op ruimtelijk-temporele aspecten van criminaliteit en de rol van activiteitenpatronen van daders, slachtoffers en handhavers.

Stijn maakt deel uit van de Clusters Cybercrime, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel en Wildlife Crime.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.


Sorry, no publications matched your criteria.

Sorry, no publications matched your criteria.


2006

Acda, P B A; van Papendrecht, Hoynck H P; Henkes, A B M; Geraerts, E; Horselenberg, R; van Koppen, P J

Anatomie van een dubieuze veroordeling : De Anjummer pensionmoorden. Journal Article

Nederlands Juristenblad, 81 (28), pp. 1558-1564, 2006.

BibTeX
NSCR