Zoek

KNAW Masterclass en Akademie Colloquium over Ruimtelijk Gedrag en Criminaliteit brengt onderzoekers en disciplines bijeen

Van 18 tot en met 20 mei jl. organiseerden Wim Bernasco en Stijn Ruiter van het NSCR in het Trippenhuis in Amsterdam een KNAW Masterclass en Akademie Colloquium over ruimtelijk gedrag en criminaliteit. Doelstelling van de expertmeeting was om de criminologie te verrijken door bevindingen en ideeën uit te wisselen met wetenschappers uit diverse andere disciplines, waaronder ruimtelijke economie, geografie, wiskunde, sociologie en transport & planning.

Aan de Masterclass namen vijftien promovendi en research master studenten deel. Acht van hen kregen de kans hun eigen onderzoek voor het voetlicht te brengen. Inleidingen werden verzorgd door Patricia Brantingham (Canada), Jerry Ratcliffe (VS), Rein Ahas (Estland) en Michael Townsley (Australië).

Aan het KNAW Akademie Colloquium nam een geselecteerde groep van vijftig excellente onderzoekers uit alle windstreken deel. Patricia Brantingham gaf de eerste lezing. Zij ging in op de crime pattern theory en haar op deze theorie geïnspireerde onderzoek met gegevens van de Royal Canadian Mounted Police. Rein Ahas liet daarop zien hoe mobiele telefoniegegevens gebruikt kunnen worden om mensenstromen in kaart te brengen. Hoe modellen voor de optimale positionering van ambulances zouden kunnen worden ingezet om de inzet van politie aan te sturen, legde Rob van der Mei (Nederland) uit. Harry Timmermans (Nederland) behandelde dan weer voorbeelden van het gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten in onderzoek naar mobiliteit. Liz Groff (VS), innovator in het gebruik van GIS binnen wetshandhaving, belichtte enthousiast de kracht van simulatiemodellen voor het begrijpen van criminaliteitspatronen. Henk Scholten (Nederland) illustreerde de rijkdom aan ruimtelijke gegevens en de laatste ontwikkelingen in visualisatie ervan met een project waarbij heel Nederland in een Minecraft-omgeving in kaart was gebracht. Tenslotte sloot Jerry Ratcliffe de eerste dag af met het Philadelphia Predictive Policing Experiment. Dit grootschalige veldexperiment wil de vraag beantwoorden of criminaliteitsvoorspellingen gemaakt door een softwareprogramma criminaliteit kunnen verminderen.

De tweede dag werd geopend door Marcus Felson (VS) met een presentatie over de uitdagingen van de big-data revolutie. Mei-Po Kwan (VS) behandelde analyses van gps tracking data, waarna Erik Verhoef (Nederland) een economisch model presenteerde voor de complexe relatie tussen verkeersboetes en verplichte autoverzekeringen. Hoe de structuur van het stratennetwerk van invloed is op criminaliteitspatronen, zette Shane Johnson (Engeland) vervolgens uiteen. Chandra Bhat (VS) liet overtuigend zien hoe de econometrie ingezet kan worden om complexe onderling samenhangende verplaatsingen te analyseren. Hierna toonde Vania Ceccato (Zweden) hoe smartphone apps het mogelijk maken onderzoek te doen naar criminaliteitsproblemen. Tenslotte sloot Michael Townsley het Akademie Colloquium af met een presentatie over de effecten van de aanleg van een tunnel in Brisbane op het stedelijke criminaliteitspatroon. Met deze nieuwe invulling van de crime pattern theory was de cirkel rond.

prof. dr. Stijn Ruiter

Over prof. dr. Stijn Ruiter


Stijn Ruiter studeerde sociologie in Nijmegen en promoveerde aldaar op het terrein van sociaal kapitaal. Hij is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag’ bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is met name gericht op ruimtelijk-temporele aspecten van criminaliteit en de rol van activiteitenpatronen van daders, slachtoffers en handhavers.

Stijn maakt deel uit van de Clusters Cybercrime, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel en Wildlife Crime.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Bernasco, W; Ruiter, S; Block, R

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 244-275, 2017.

Links | BibTeX

2016

Dirkzwager, A; van Gelder, J L; Ruiter, S; Custers, G

Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam Book

SWP, Amsterdam, 2016.

BibTeX

2015

Lammers, M; Menting, B; Ruiter, S; Bernasco, W

Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice Journal Article

Criminology, 53 (3), pp. 309-329, 2015.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Book Chapter

Ruiter, S; Bernasco, W; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en Verscheidenheid, liber amicorum voor Henk Elffers, pp. 215-227, NSCR / afd. Criminologie Vrije Universiteit, Amterdam, 2013.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Beijers, J; Prooijen, Van J -W

Experimenten, experimenten Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 467-475, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Huisman, W; Bernasco, W; Ruiter, S

Analyticus en bruggenbouwer Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. jan-19, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Denkers, A J M

Maar Professor..... Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 69-81, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Gerritsen, C; Bosse, T

A simulation model for life after retirement Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 523-532, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Hollis-Peel, M E; Welsh, B C

We are watching you: The importance of guardianship in crime prevention Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 359-367, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Kreis, C; Steenbeek, W

Space-time visualization and analysis of public attitudes towards crime and policing in the Netherlands, 1993-2001 Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 279-296, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Malsch, M

Het voorspellingsvermogen van de mens: een luchtballon op weg naar de noordpool, de ontbossing van paaseiland en de kredietcrisis Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 95-106, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Reynald, D M; Bavel, Van M

Retirees in action. Exploring the intensity of guardianship provided by Dutch residents over the age of 65 Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 383-394, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Lammers, M

Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 411-422, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Gelder, Van J -L; Lindegaard, M R

To rational or not too rational? Results from the 2013 enquête Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 37-45, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Prooijen, Van J -W; Bommel, Van M; Lange, Van P A M

Experimenteel onderzoek naar het 'Bystander effect'. Hoe de sociale pychologie en de criminologie elkaar aanvullen. Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 455-466, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX


2013

Malsch, M

Een transparanter rechtssysteem in Nederland? Mogelijkheden en onmogelijkheden van meer openbaarheid Book Chapter

Broeders, D; Prins, J E J; Griffioen, H; Jonkers, P; Bokhorst, M; Sax, M (Ed.): Speelruimte voor transparantere rechtspraak, pp. 265-296, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013.

BibTeX

NSCR