Zoek

Levensloop vrouwelijke gedetineerden in kaart gebracht

VIP Project

Tot voor kort was erg weinig bekend over vrouwen in Nederlandse gevangenissen. Het VIP Project (Vrouwen in Penitentiaire inrichtingen) heeft hierin verandering gebracht. De onderzoekers van het VIP Project hebben uitgebreide levensloopinterviews gehouden met ruim 400 gedetineerde vrouwen in verschillende Nederlandse gevangenissen. De dataverzameling die daaruit is ontstaan bevat onder meer informatie over de woonsituatie, werk, inkomen en schulden, delicten, relaties en kinderen, slachtofferschap (inclusief kindermishandeling en -misbruik) en alcohol- en druggebruik. De vrouwen hebben daarnaast vragen beantwoord over hun situatie in de 12 maanden voordat ze in gevangenschap kwamen en vragen over het gedrag van hun eventuele kinderen.

Meer informatie over het VIP Project: VIP resultaten Factsheet [pdf]

 

dr. Katharina Joosen

Over dr. Katharina Joosen


Katharina Joosen studeerde in november 2005 af in Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij verrichtte haar afstudeeronderzoek met als titel: ‘Heimwee: Een verkenning van risicofactoren en coping strategieën’ aan de University of Gloucestershire in Cheltenham onder begeleiding van prof. Margaret Stroebe en Dr. Hazel Willis . Verder liep zij een half jaar stage als junior psycholoog binnen de ‘Early Intervention Service for Psychosis’ in Norwich. Vanaf september 2006 was zij gedurende vijf jaar als promovenda verbonden aan de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden onder begeleiding van prof. Van IJzendoorn, prof. Bakermans-Kranenburg en prof. Mesman. Voor haar promotieonderzoek bestudeerde zij vroege gedragsmatige en fysiologische indicatoren van een hardhandige opvoeding in een groep lager opgeleide moeders. Van 2012 tot 2015 coördineerde zij als postdoc onderzoeker binnen het NSCR het project ‘Gendered pathways into prison’, waarvoor 400 gedetineerde vrouwen werden geïnterviewd. In 2014 werd een gezamenlijke subsidieaanvraag met dr. Anne-Marie Slotboom en prof. Catrien Bijleveld gehonoreerd uit het Caribbean Research Programme (NWO). Sinds februari 2015 is zij als coördinator van dit project bezig een dataverzameling aan te leggen in Nederland, Curaçao en Aruba, naar risicofactoren voor criminaliteit onder Caribische vrouwen binnen het Nederlands Koninkrijk.

Katharina maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR