Zoek

Levenslooponderzoek zedendaders met Belgische BRAIN-subsidie

Het NSCR is netwerkpartner in het onderzoeksproject Sex offenders in and out of crime, dat gesubsidieerd wordt door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Pascalle Spaan, Lucile de Kruijff, Lidewyde Berckmoes en Arjan Blokland doen samen met Martine Blom (WODC) voor dit project onderzoek naar de criminele carrières van Nederlandse en Belgische daders die veroordeeld zijn voor seksuele delicten. Trekker van het project is het Belgisch Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Er wordt samengewerkt met de Universiteit Gent en de Université de Mons.

Het project combineert grootschalige registerdata met dossieronderzoek en diepte-interviews. Recent beschikbaar gekomen gegevens uit het Belgisch strafregister worden gebruikt om de criminele ontwikkelingspaden van Belgische veroordeelde zedendaders in kaart te brengen. Deze ontwikkelingspaden worden vergeleken met die verkregen op basis van Nederlandse veroordelingsdata van het WODC. De eerste resultaten laten zien dat het seksuele delictgedrag voor veel zedendaders onderdeel is van een breder patroon aan crimineel gedrag. Dit geldt vooral voor daders die volwassen slachtoffers maken.

Om de criminele ontwikkelingspaden te kunnen verklaren zal men met informatie uit reclasseringsdossiers onderzoeken in hoeverre ontwikkelingen in het criminele gedrag samenhangen met ontwikkelingen in andere levensloopgebieden, zoals het hebben van werk, een romantische relatie en een vast adres. Ook zal men nagaan wat het effect van verschillende formele sancties is op de verdere ontwikkeling van de criminele carrière.

Tot slot wordt door diepte-interviews met zowel Belgische als Nederlandse veroordeelde zedendaders getracht inzicht te verkrijgen in de factoren die bevorderlijk zijn – en welke juist niet – in het proces van ‘desistance’, het stoppen met zedencriminaliteit. De nadruk binnen dit onderdeel van het project zal liggen op de zelf-narratieven zoals deze door de daders worden verteld.

De empirische kennis die in dit project wordt opgedaan over de criminele carrières van zedendaders en het proces van desistance, zal men gebruiken om het huidige beleid te evalueren en waar nodig suggesties te doen voor het verbeteren ervan.

De uitkomsten van het onderzoek zullen tijdens een symposium op 8 maart 2018 in Brussel worden gepresenteerd en later ook in boekvorm verschijnen.

Credits beeld: Shutterstock

Over Lucile de Kruijff MSc

Lucile de Kruijff studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en Victimologie aan de Universiteit van Tilburg, waar zij in 2015 cum laude afstudeerde. Voor haar masterscriptie analyseerde zij narratieven van slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten. Eerder was zij als interviewer betrokken bij de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS) waarvoor ze zowel kwantitatieve life history calender interviews, als kwalitatieve diepte-interviews afnam bij respondenten die eind jaren zeventig met justitie in aanraking kwamen. Momenteel werkt ze als junior onderzoeker op een project dat mogelijk is gemaakt door het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB). Voor dit onderzoek interviewt zij recent in vrijheid gestelde daders van seksuele delicten over hun desistance proces en hun terugkeer in de maatschappij. Naast haar werk voor het NSCR werkt ze als persoonlijk- en woonbegeleider bij een vrouwenopvanghuis.

Lucile maakt deel uit van het Cluster Levensloop.

Bekijk alle berichtenNSCR