Zoek

Marijke Malsch benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies

Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft NSCR-onderzoeker mr. dr. Marijke Malsch per 1 februari 2019 benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies bij het cluster Rechtswetenschappen, onderdeel van de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. 

Het doel van de leerstoel en aanstelling van Marijke Malsch is om het empirisch onderzoek binnen het vakgebied rechtsgeleerdheid verder vorm te geven en beter te laten integreren in het juridisch onderwijs van de Open Universiteit. Hoe het recht in de praktijk werkt en welk effect bereikt wordt is een van de speerpunten. Marijke Malsch: ‘Het juiste gebruik van empirisch onderzoek is essentieel voor juristen om goed beslagen ten ijs te komen. Daar hoort onder andere het vermogen bij om forensisch onderzoek, zoals DNA-onderzoek of onderzoek naar de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen te begrijpen.’

Meer aandacht voor disciplines als psychologie en forensische wetenschappen

Volgens Malsch ligt de nadruk in het juridische onderwijs op dit moment vooral op positiefrechtelijke vakken en is er minder aandacht voor disciplines zoals psychologie of forensische wetenschappen, die wél erg belangrijk zijn voor het nemen van een gerechtelijke beslissing. Een belangrijk  empirisch-juridisch voorbeeld is onderzoek naar de kwaliteit van processen-verbaal van verdachtenverhoren. Hieruit bleek dat deze processen-verbaal de verhoren lang niet altijd goed weergeven. Daar vloeien risico’s uit voort voor de waarheidsvinding door de rechter.

Onderzoek naar lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers en mensenhandel

Naast hoogleraar Empirical Legal Studies, is Marijke Malsch senior onderzoeker bij het NSCR. Ze doet onderzoek naar onder andere lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers, mensenhandel, stalkingswetgeving, de openbaarheid van strafrechtpleging, de afnemende rol van de rechter, de rol van deskundigenbewijs in het strafrecht en de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van verdachtenverhoor. Marijke Malsch is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland.

Over prof. dr. mr. Marijke Malsch


Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het NSCR. Zij doet onderzoek naar onder meer lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers, de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van verdachtenverhoor, de Wet Belaging (stalking), de openbaarheid van de strafrechtspleging en de rol van deskundigenbewijs in het strafrecht. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Zij neemt deel aan het onderwijs bij de Vrije Universiteit en coördineert daar het vak Recht en Praktijk. Begin 2019 is Marijke benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Open Universiteit.

Marijke maakt deel uit van de Clusters Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR