Zoek

#MeToo: achtergrond en effect van viral justice en e-shaming

Het NSCR, de VU en het Hebrew University of Jerusalem Cyber Security Research Center zijn per 1 september begonnen aan het onderzoek Slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de radar; een onderzoek naar de achtergronden en effecten van viral justice en e-shaming. Het onderzoek zal een jaar duren en wordt gesubsidieerd door Fonds Slachtofferhulp.

Het fenomeen dat slachtoffers hun verhaal openbaar en online delen via social media wordt in de vakliteratuur ook wel viral justice genoemd. Wanneer daarbij ook de naam van de dader wereldkundig wordt gemaakt is er sprake van e-shaming van de dader. Bekend voorbeeld is de in oktober 2017 gestarte bewustwordingscampagne rondom seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag #MeToo. Deze richtte zich in eerste instantie op filmproducent Harvey Weinstein, maar werd vervolgens onder het grote publiek opgepikt om verhalen over slachtofferschap van seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag te delen.

Online delen verhaal: effect op slachtoffer, dader en samenleving

Het onderzoek Slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de radar richt zich op verschillende facetten van viral justice en e-shaming. Zo wordt gekeken naar de beweegredenen van slachtoffers om hun slachtofferschap online en openbaar te delen. Denk hierbij aan steun zoeken bij het grote publiek, activisme teweegbrengen, bewustwording creëren, maar ook aan wraak nemen door de dader openlijk te schande te maken of het publiek vragen bewijs te verzamelen tegen de dader (Thompson et al., 2016). Ook wordt gekeken naar de effecten op slachtoffers, daders en de samenleving van het online en openbaar delen van een verhaal. Met welke verwachtingen doen slachtoffers dit, worden deze verwachtingen waargemaakt en wat zijn de reacties uit de samenleving? Het publiek kan met positieve reacties de behoeften van het slachtoffer helpen vervullen, maar door negatieve reacties het slachtoffer ook ernstig schaden. Het onderzoek maakt gebruik van verschillende innovatieve onderzoeksmethoden. Een belangrijk deel van de resultaten komt uit interviews met slachtoffers die hun verhaal online hebben gedeeld.

Hoe om te gaan met informele gerechtigheid?

De nieuwe inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan theorieontwikkeling ten aanzien van deze informele gerechtigheid online. Daarnaast dient het onderzoek een maatschappelijk doel: op basis van de uitkomsten kan voorlichting aan slachtoffers worden gegeven en kunnen aanbevelingen worden gedaan aan de hulpverlening.

Copyrights beeld: Hayk Shalunts, Shutterstock

Over dr. Chantal van den Berg


Chantal van den Berg is fellow van het Cluster Levensloop.
In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld 'From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.'

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR