Zoek

Misdaad op camera: een omslag in de criminologie

Het recente Journal of Research in Crime and Delinquency is volledig gewijd aan state-of-the-art empirisch onderzoek naar criminaliteit die is vastgelegd door bewakingscamera’s. Gastredacteuren van dit themanummer waren NSCR-onderzoekers Marie Rosenkrantz Lindegaard en Wim Bernasco.

Lindegaard en Bernasco beargumenteren in hun afsluitende essay dat criminologen zelden hun feitelijke studiedoel – crimineel gedrag – observeren. Ze stellen dat de huidige alomtegenwoordigheid van videoapparatuur een omslag in de criminologie kan betekenen, omdat deze opnames een objectief beeld geven van het gedrag van daders, slachtoffers en omstanders. Hieronder een korte samenvatting van de artikelen in dit speciale nummer:

  • Floris Mosselman, Don Weenink en Marie Rosenkrantz Lindegaard maakten gebruik van CCTV-beelden van winkelovervallen van de politie in Amsterdam en Rotterdam. Ze onderzochten hoe daders (vuur)wapens gebruiken om hun dodelijke kracht te onderstrepen én als onderdeel van hun fysieke houding om dominantie uit te stralen.
  • Lasse Liebst, Marie Heinskou en Peter Ejbye-Ernst maakten gebruik van CCTV-beelden van door de politie gerapporteerde gewelddadige gebeurtenissen in Kopenhagen, Denemarken. Ze tonen aan dat wanneer omstanders ingrijpen, hun kans om slachtoffer te worden laag is en wordt beïnvloed door het al dan niet bij een groep horen, de omstandigheden en het type interventie.
  • Dale Willits en Dave Makin gebruikten beelden van op het lichaam gedragen camera’s van de politie om de gevolgen van gender-, ras- en gedragsfactoren te bestuderen. Ze keken wanneer de politie geweld gebruikte tegen burgers en naar het type en de ernst van het geweld.
  • Victoria Sytsma en Eric Piza gebruikten CCTV-beelden van drugstransacties in de openlucht in Newark, New Jersey. Ze ontwikkelden een ​​misdaadscript voor de verkoop van drugs, en onderscheidden daarbij drie verschillende fases binnen een criminele gebeurtenis.
  • Kim Møller gebruikte CCTV-beelden van cannabistransacties van de politie in Kopenhagen, Denemarken. Hij schatte de geldwaarde van de handel in en relateerde deze aan het tijdstip van de dag en de weersomstandigheden.
  • Anne Nassauer tot slot maakte gebruik van CCTV-opnames van winkelovervallen gepost op online videoplatforms, om te analyseren waarom sommige overvallen mislukken. Ze ontdekte dat een overval sneller misgaat wanneer diefstalrituelen worden doorbroken, omdat daders of slachtoffers onverwacht gedrag of emoties vertonen.

 

Publicatiegegevens en verder lezen

Journal of Research in Crime and Delinquency, February 2018, Volume 55, Issue 1.

 

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

30 entries « 1 of 2 »

2017

Lindegaard, M R

Bystanders in Dangerous Emergencies: Group relationships Predict Intervention. Sociology, University of Copenhagen. Miscellaneous

2017.

BibTeX

Lindegaard, M R

Crime unedited Journal Article

pp. 219-224, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Benoit, Leclerc; Rosenkrantz, Lindegaard Marie

The Emotional Experience behind Sexually Offending in Context: Affective States Before, During, and After Crime Events Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 55 (2), pp. 242-277, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R

Homicide in South Africa: Offender Perspectives on Dispute‐related Killings of Men Journal Article

pp. 499-514, 2017, ISSN: 978-1-118-92447-1.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Learning About Crime Prevention from Aborted Crimes: Intrapersonal Comparisons of Committed and Aborted Robbery Journal Article

pp. 19-34, 2017, ISSN: 978-3-319-27793-6.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Copes, H

Observational Methods of Offender Decision Making Journal Article

pp. 498-521, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Liebst, L S; Bernasco, W; Heinskou, M B; Philpot, R; Levine, M; Verbeek, P

Consolation in the aftermath of robberies resembles post-aggression consolation in chimpanzees Journal Article

PLoS One, 12 (5), pp. e0177725, 2017, ISSN: 1932-6203 (Electronic).

Links | BibTeX

Rosenkrantz, Lindegaard Marie; Francisca, Zimmermann

Flexible cultural repertoires: Young men avoiding offending and victimization in township areas of Cape Town Journal Article

Ethnography, 18 (2), pp. 193-220, 2017, ISSN: 1466-1381.

Links | BibTeX

2016

Lindegaard, M; Bernasco, W

Learning about crime prevention from aborted crimes: Intra-personal comparisons of committed and aborted robbery Journal Article

pp. 19-34, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R

Homicide in South Africa: Offender perspectives on dispute-related killings of men Journal Article

2016.

BibTeX

Lindegaard, M R

Violence, social mobility and gangs in Cape Town Book

Routledge, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Crime Caught on Camera Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Robbery in the spotlight: Explanations of violence and failure Book

Elsevier-Reed/Politie & Wetenschap, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; van Dijk, T

Overvallen in beeld: Gedrag van daders, slachtoffers en omstanders Book

Politie en Wetenschap, 2016.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Copes, H

Observational methods of criminal decision-making Journal Article

2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Zimmerman, F

Flexible cultural repertoires: Young men’s avoidance of offending and victimization in Cape Town, South Africa Journal Article

Ethnography, 2016.

BibTeX

2015

Lindegaard, M R

Bystanders in action in the aftermath of robberies Journal Article

Conference: Dutch Society for Criminology, 2015.

BibTeX

Lindegaard, M R

Synchronic movements of victims and offenders as regulation of violence during robberies Journal Article

Conference: European Society of Criminology, 2015.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; Jacques, S

Consequences of Expected and Observed Victim Resistance for Offender Violence during Robbery Events Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 52 , pp. 32-61, 2015.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; Jacques, S

Explaining violence during robberies: Interactions between victims and offenders Journal Article

Workshop: Interactional approaches to violence workshop, NSCR, 2015.

BibTeX

Gonçalves, L; Gonçalves, R; Martins, C; Braga, T; Lindegaard, Ferreira M C; Dirkzwager, A

Prisoners' coping strategies in Portugal Journal Article

pp. 192-218, 2015.

BibTeX

30 entries « 1 of 2 »
NSCR