Zoek

Missie

Het NSCR is in Amsterdam gevestigd en beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het NSCR stelt zich de onderstaande doelen om een rol van betekenis te spelen in het nationale en internationale wetenschappelijk onderzoek op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

Het NSCR beoogt:

  1. de fundamentele, interdisciplinaire bestudering van de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving met het accent op longitudinaal onderzoek;
  2. het zelfstandig en in samenwerking met (para-)universitaire instellingen verrichten van wetenschappelijk onderzoek op genoemd terrein en daarover te publiceren in wetenschappelijke media;
  3. het opleiden van jonge onderzoekers;
  4. het in samenwerking met andere universiteiten en instellingen ontwikkelen van een nationaal en internationaal netwerk van wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving door het organiseren van (inter) nationale congressen, seminars, symposia, workshops en actualiteitencolleges;
  5. nationaal en internationaal een actieve rol te spelen in de wetenschappelijke en publieke meningsvorming.

NSCR