Zoek

Missie

Het NSCR beweegt zich op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid, en stelt zich de onderstaande doelen om een rol van betekenis te spelen binnen het nationale en internationale wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.

  • Het NSCR beoogt de fundamentele en interdisciplinaire bestudering van de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving, met het accent op longitudinaal onderzoek.
  • Het NSCR verricht zelfstandig en in samenwerking met (para-)universitaire instellingen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving en publiceert daarover in wetenschappelijke media.
  • Het NSCR leidt jonge onderzoekers op.
  • Het NSCR ontwikkelt in samenwerking met andere universiteiten en instellingen een nationaal en internationaal netwerk van wetenschappelijk onderzoekers, door het organiseren van (inter)nationale congressen, seminars, symposia, workshops en actualiteitencolleges.
  • Het NSCR wil nationaal en internationaal een actieve rol spelen in de wetenschappelijke en publieke meningsvorming.

 

Het NSCR binnen de netwerkstructuur van inter-institutionele samenwerkingsverbanden in de toonaangevende tijdschriften*. Het aantal publicaties wordt weergegeven door de grootte van het knooppunt. De lijnen weerspiegelen de samenwerking tussen de instituten dmv co-auteurschappen.

* Data retrieved from Dimensions on Sep 01, 2018. Inclusion criteria: Publication Year is 2017 or 2016 or 2018 or 2015; Source title is The British Journal of Criminology or Crime & Delinquency or Journal of Criminal Justice or Criminology & Public Policy or Justice Quarterly or European Journal of Criminology or Journal of Quantitative Criminology or Criminology or Journal of Research in Crime and Delinquency or Journal of Experimental Criminology.

NSCR