Zoek

Missie

Het NSCR beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het instituut stelt zich de onderstaande doelen om een rol van betekenis te spelen binnen het nationale en internationale wetenschappelijk onderzoek op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

  • Het NSCR beoogt de fundamentele, interdisciplinaire bestudering van de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving, met het accent op longitudinaal onderzoek.
  • Het NSCR verricht zelfstandig en in samenwerking met (para-)universitaire instellingen wetenschappelijk onderzoek op genoemd terrein en publiceert daarover in wetenschappelijke media.
  • Het NSCR leidt jonge onderzoekers op.
  • Het NSCR ontwikkelt in samenwerking met andere universiteiten en instellingen een nationaal en internationaal netwerk van wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving door het organiseren van (inter)nationale congressen, seminars, symposia, workshops en actualiteitencolleges.
  • Het NSCR wil nationaal en internationaal een actieve rol spelen in de wetenschappelijke en publieke meningsvorming.

 

Het NSCR is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO en gevestigd in Amsterdam. Het instituut werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB).

NSCR