Zoek

Themanummer innovatieve methoden in criminologisch onderzoek

Mobiliteit van daders over de open Europese binnengrenzen

Recent onderzoek van het NSCR samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) laat zien dat van de sporen in de Nederlandse DNA-databank ongeveer 4 procent afkomstig is van personen die ook elders in Europa misdrijven plegen, dat wil zeggen in een van de andere 18 landen die net als Nederland deelnemen aan de Europese uitwisseling van DNA-profielen. Het grootste aandeel grensoverschrijdende misdaad wordt gevonden in Limburg.

DNA-databank

De Nederlandse DNA-databank bestaat al bijna 20 jaar en speelt intussen een belangrijke rol in de opsporing en vervolging van misdrijven. Diverse spraakmakende zaken zijn opgelost door een DNA-match tussen spoor en persoon. Met de DNA-databank kan ook het reisgedrag van daders in kaart worden gebracht, zelfs wanneer niet bekend is wie die daders zijn. Doordat daders DNA-sporen achterlaten op plaatsen delict, kunnen we ons een beeld vormen van hun actieradius. Eerder werden gegevens uit de Nederlandse DNA-databank gebruikt om het reisgedrag van daders te bestuderen (Lammers, 2014).

Internationale uitwisseling DNA-gegevens

In een recent verschenen artikel in het Security Journal gaan de onderzoekers van het NSCR en het NFI een stapje verder. Ze maken gebruik van het feit dat in het kader van Europese regelgeving al geruime tijd sprake is van dagelijkse automatische uitwisseling van DNA gegevens tussen een groot aantal lidstaten van de Europese Unie. Deze uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk om ook grensoverschrijdende criminaliteit in kaart te brengen. In Figuur 1 is te zien welke landen ten tijde van het onderzoek aan de uitwisseling van DNA profielen deelnamen (sindsdien zijn België en Malta toegetreden).

De onderzoekers vroegen zich af welk percentage van de daders in de DNA-databank internationaal actief is, of in ieder geval in de DNA-banken van andere deelnemende landen voorkomt. Ook wilden ze weten in welke regio’s in Nederland we vooral te maken hebben met dergelijke Europees grensoverschrijdende misdaad. Is het aandeel grensoverschrijdende misdaad hoog in de grote steden en de Randstad, of misschien juist in de grensstreken?

Grensoverschrijdende misdaad het grootst in Limburg

Uit de bevindingen blijkt dat ongeveer 4 procent van de op plaatsen delict gevonden DNA-sporen afkomstig is van personen die ook actief zijn (of waren) in een van de andere landen die deelnemen aan de uitwisseling van DNA-profielen. Uit Figuur 2 blijkt dat het aandeel grensoverschrijdende criminaliteit relatief hoog is in Limburg. De onderzoekers vermoeden dat ze de oorzaak daarvan moeten zoeken in het gegeven dat Limburg grenst aan het dichtbevolkte Duitse Ruhrgebied.
Het onderzoek laat zien hoe Europees reisgedrag van daders in kaart gebracht kan worden. Nader onderzoek zou licht kunnen werpen op de aard van de delicten van de (kleine) groep van daders die mobiel zijn over de open binnengrenzen van Europa.

Bronnen

Bernasco, W., Lammers, M. and Van der Beek, K. (2015). Cross-Border Crime Patterns Unveiled by International Exchange of DNA Profiles. Security Journal, 28 (4). doi: 10.1057/sj.2015.27. First published online November 9, 2015. https://dx.doi.org/10.1057/sj.2015.27
Lammers, M. (2014). Catch me if you can; Using DNA traces to study the influence of offending behaviour on the probability of arrest. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.

prof. dr. Wim Bernasco

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

86 entries « 1 of 2 »

2017

Bernasco, W; van, Gelder. J -L; Elffers, H

Editors' Introduction Incollection

Bernasco, W; van, Gelder. J -L; Elffers, H (Ed.): The Oxford Handbook of Offender Decision Making, pp. 1–9, Oxford University Press, Oxford, 2017.

Links | BibTeX

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Incollection

Blokland, A; van der Geest, V (Ed.): The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, pp. 140-155, Routledge, London, 2017.

Links | BibTeX

Bernasco, W; Ruiter, S; Block, R

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 244-275, 2017.

Links | BibTeX

Menting, Lammers Ruiter B M S; Bernasco, W

Daders slaan ook toe in woonbuurten van familieleden Journal Article

2017.

Links | BibTeX

Hoeben, E M; Weerman, F; Bernasco, W

Gerben’s commute and victimization: Would moving to Amsterdam have been safer? Incollection

van der Bijleveld C., Laan P (Ed.): Liber Amicorum Gerben Bruinsma, pp. 160-172, Boom Criminologie, Den Haag, 2017.

BibTeX

Bernasco, W; van Gelder, J -L; Elffers, H

The Oxford Handbook of Offender Decision Making Book

Oxford University Press, Oxford, 2017.

Links | BibTeX

2015

Lammers, M; Menting, B; Ruiter, S; Bernasco, W

Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice Journal Article

Criminology, 53 (3), pp. 309-329, 2015.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; Jacques, S

Explaining violence during robberies: Interactions between victims and offenders Inproceedings

2015.

BibTeX

2014

Lemieux, A M; Bernasco, W; Rwetsiba, A; Guma, N; Driciru, M; Kirya, H K

Tracking Poachers in Uganda: Spatial Models of Patrol Intensity and Patrol Efficiency Book Chapter

Lemieux, A M (Ed.): Situational Prevention of Poaching, Chapter 6, pp. 102-119, Routledge, Abingdon, Oxon, 2014.

BibTeX

2013

Lammers, M; Bernasco, W

Reizende criminelen langer uit handen van de politie Miscellaneous

2013.

BibTeX

Lammers, M; Bernasco, W; TheTest, LeGrand

Test title to check if authors are assigned correctly Miscellaneous

2013.

BibTeX

Lammers, M; Bernasco, W

Are mobile offenders less likely to be caught? The influence of the geographical dispersion of serial offenders' crime locations on their probability of arrest. Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (2), pp. 168-186, 2013.

BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F M; Bruinsma, G J N; Bernasco, W

Moral emotions and offending: Do feelings of anticipated shame and guilt mediate the effect of socialization on offending Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (1), pp. 22-39, 2013.

BibTeX

Weerman, F; Bernasco, W; Bruinsma, G; Pauwels, L

When is spending time with peers related to delinquency? The importance of where, what and with whom. Journal Article

Crime and Delinquency, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Block, R

Discrete choice modeling Book Chapter

Levine, N (Ed.): CrimeStat IV: A spatial statistids program for the analysis of crime incident locations (version 4.0), pp. 21.1- 21.35, Levine/NIJ, Houston/Washington DC, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Block, R; Levine, N; Cahill, I

The CrimeStat Discrete Choice Module Book Chapter

Levine, N (Ed.): CrimeStat IV: A spatial statistic program for the analysis of crime incident locations (version 4.0), pp. 22.1-22.34, Levine/NIJ, Houston/Washington DC, 2013.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Huisman, W; Bernasco, W; Ruiter, S

Analyticus en bruggenbouwer Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. jan-19, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Jacques, S; Bernasco, W

Drug dealing: Amsterdam's Red Light District Book Chapter

Leclerc, B; Wortley, R (Ed.): Cognition and Crime: offender decision making and script analysis, pp. 120-139, Routledge, New York, 2013.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; Jacques, S; Zevenbergen, B

Posterior gaines and immediate pains. Offender emotions before, during and after robberies Book Chapter

Van Gelder, J -L; Elffers, H; Reynald, D M; Nagin, D (Ed.): Affect and cognition in criminal decision making. Between rational choices and lapses of self-control, pp. 58-76, Routledge, Abingdon, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Lammers, M

Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 411-422, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Lindegaard, M R; Jacques, S

Overvallen vanuit daderperspectief. Situationele aspecten van gewelddadige, niet-gewelddadige en afgeblazen overvallen. Book

Politie & Wetenschap/ Reed Elsevier, Den Haag/Apeldoorn, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Huisman, W; Bruinsma, G

Eenvoud en verscheidenheid: Liber Amicorum voor Henk Elffers Book

NSCR / afd. Criminologie Vrije Universiteit, Amsterdam, 2013.

BibTeX

2012

Lammers, M; Bernasco, W; Elffers, H

How long do offenders escape arrest? : Using dna traces to analyse when serial offenders are caught. Journal Article

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling., 9 (1), pp. 13-29, 2012, (NSCR-2012.4).

BibTeX

2011

Bernasco, W

Delinquentie en criminaliteit in stadsbuurten Book Chapter

Kraaykamp, G; Levels, M; Need, A (Ed.): Problemen en theorieen in onderzoek : Een staalkaart van de hedendaagse empirisch-theoretische sociologie., pp. 277-289, Van Gorcum, Assen, 2011, (NSCR-2011.56).

Abstract | BibTeX

Lammers, M; Bernasco, W; van de Beek, K

Criminologisch onderzoek met DNA-sporen Journal Article

Panopticon, 32 (2), pp. 39-53, 2011, (NSCR-2011.14).

BibTeX

Bernasco, W; Block, R

Robberies in Chicago : A Block-level analysis of the influence of crime generators, crime attractors, and offender anchor points. Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 48 (1), pp. 33-57, 2011, (NSCR-2011.3).

BibTeX

Pauwels, L; Weerman, F; Bruinsma, G; Bernasco, W

Perceived sanction risk, individual propensity and adolescent offending : Assessing key findings from the deterrence literature in a Dutch sample. Journal Article

European Journal of Criminology., 8 (5), pp. 386-400, 2011, (NSCR-2011.49).

BibTeX

2010

Blokland, A A J; Grimbergen, K; Bernasco, W; Nieuwbeerta, P

Criminaliteit en etniciteit : Criminele carrieres van autochtone en allochtone jongeren uit het geboortecohort 1984. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 52 (2), pp. 122-152, 2010.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Bernasco, W; Elffers, H

Ruimtelijke verplaatsing van criminaliteit : Theorie, methodologie en empirie. Book Chapter

Muller, E R; van der Leun, J P; Moerings, L M; van Calster, P J V (Ed.): Criminaliteit : Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland, pp. 375-396, Kluwer, z.pl., 2010, (NSCR-2010.59).

BibTeX

Bernasco, W

Learnig about crime from criminals : Editor's introduction. Book Chapter

Bernasco, W (Ed.): Offenders on offending : Learning about crime from criminals., pp. 3-dec, Willan, Cullompton, 2010, (NSCR-2010.25-1).

BibTeX

Bernasco, W

Felson, Marcus K. : Crime and nature Book Chapter

Cullen, F T; Wilcox, P (Ed.): Encyclopedia of criminological theory - volume 1, pp. 326-329, SAGE, Thousand Oaks, 2010, (NSCR-2010.82).

BibTeX

Bernasco, W

Modeling micro-level crime location choice : Application of the discrete choice framework to crime at places Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 26 , pp. 113-138, 2010, (NSCR-2010.06).

BibTeX

Bernasco, W

Offenders on offending : Learning about crime from criminals Book

Willan, Cullompton, 2010, (NSCR-2010.25).

BibTeX

Bernasco, W

A sentimental journey to crime : Effects of residential history on crime location choice Journal Article

Criminology, 48 (2), pp. 389-416, 2010, (NSCR-2010.40).

BibTeX

Leerkes, A; Bernasco, W

The spatial concentration of illegal residence and neighborhood safety Journal Article

Journal of Urban Affairs, 32 (3), pp. 367-392, 2010, (NSCR-2010.53).

BibTeX

Bernasco, W; Elffers, H

Statistical analysis of spatial crime data. Book Chapter

Piquero, A R; Weisburd, D (Ed.): Handbook of quantitative criminology, pp. 699-724, Springer, New York, 2010, (NSCR-2010.01).

BibTeX

Bernasco, W; Kooistra, T

Effects of residential history on commercial robbers' crime location choices. Journal Article

European Journal of Criminology., 7 (4), pp. 251-265, 2010, (NSCR-2010.48).

BibTeX

Bernasco, W; Kooistra, T

Terug naar vertrouwd terrein : Misdaad vaak in voormalige woonbuurt dader. Journal Article

Secondant, 24 (2), pp. 6-nov, 2010, (NSCR-2010.24).

BibTeX

Bernasco, W; Kooistra, T

Terug van weggeweest : Daders plegen vaak misdrijven in hun oude buurt. Journal Article

Kennislink, pp. 6, 2010, (NSCR-2010.12).

BibTeX

2009

Block, R; Bernasco, W

Finding a serial burglar's home using distance decay and conditional origin-destination patterns : A test of empirical bayes journey-to-crime estimation in The Hague. Journal Article

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling., 6 , pp. 187-211, 2009, (NSCR-2009.53).

BibTeX

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Units of analysis in geographic criminology : Historical development, critical issues, and open questions. Book Chapter

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Putting crime in its place : Units of analysis in geographic criminology., pp. mrt-31, Springer, New York, 2009, (NSCR-2008.55).

Abstract | BibTeX

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Putting crime in its place : Units of analysis in geographic criminology Book

Springer, New York, 2009, (TC-267).

BibTeX

Bernasco, W

Burglary Book Chapter

Tonry, M (Ed.): The Oxford handbook of crime and public policy, pp. 165-190, Oxford University Press, New York, 2009, (NSCR-2009.15).

BibTeX

Bernasco, W

Foraging strategies of homo criminalis : Lessons from behavioral ecology. Journal Article

Crime Patterns & Analysis, 2 (1), pp. mei-16, 2009, (NSCR-2009.42).

BibTeX

Bernasco, W

Zij weer? : Over inbrekers die twee keer langskomen. Journal Article

Kennislink, pp. 6, 2009, (NSCR-2009.73).

BibTeX

Bernasco, W; Block, R

Where offenders choose to attack : A discrete choice model of robberies in Chicago Journal Article

Criminology, 47 (1), pp. 93-130, 2009, (NSCR-2009.18).

BibTeX

2008

Bernasco, W

Them again? : Same-offender involvement in repeat and near repeat burglaries. Journal Article

European Journal of Criminology., 5 (4), pp. 411-431, 2008, (NSCR-2008.25).

BibTeX

Bernasco, W

Verwee, I., Ponsaers, P. & Enhus, E. (2007): 'Inbreken is mijn vak'. Textuur en praktijk van woninginbraak. - Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 207 pp. Journal Article

Mens & Maatschappij, 83 (2), pp. 202-204, 2008, (NSCR-2008.83).

BibTeX

Bernasco, W

Woongeschiedenis en de keuze van een plaats delict : Plegen daders misdrijven in hun voormalige woonbuurten? Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2008-1), 2008, (NSCR-2008.06).

BibTeX

Elffers, H; Bernasco, W

Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel : Secundaire analyse van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (foto-bijlage) Technical Report

NSCR 2008, (NSCR-2008.08).

Abstract | BibTeX

86 entries « 1 of 2 »
NSCR