Zoek

Na het Joegoslavië-tribunaal, beklaagd én beroemd

Het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dat december 2017 sloot, liet een belangrijke justitiële en forensische erfenis na. In het themanummer van International Criminal Justice Review getiteld ICTY Celebrities: War Criminals Coming Home wordt deze nalatenschap geëvalueerd.

Samenstellers Barbora Holá (NSCR) en Olivera Simic (Griffith Law School) kijken samen met een internationale groep onderzoekers verder dan de wettelijke doctrine en jurisprudentie in dit themanummer. Vanuit multi- en interdisciplinaire perspectieven richten zij zich op een van de voornaamste belanghebbenden binnen het tribunaal: de beschuldigden.

Eerste internationale straftribunaal na Koude Oorlog

Het ICTY werd in 1993 door de VN-Veiligheidsraad opgericht als het eerste internationale straftribunaal na de Koude Oorlog. Doel was misdadigers uit de oorlog in voormalig Joegoslavië te berechten. Deze oorlog werd gekenmerkt door systematische etnische zuiveringen, bloedbaden, massale verkrachtingen, martelingen en deportaties van honderdduizenden onschuldige burgers.

Processen tegen politici, generaals en presidenten

In 24 jaar heeft het tribunaal 161 personen aangeklaagd voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Er zijn uiteindelijk 113 processen gevoerd tegen soldaten, kampbewakers, lokale politici, generaals, regeringsfunctionarissen en presidenten. In totaal werden 90 mensen veroordeeld en 19 vrijgesproken.

Veroordeelden evalueren ICTY en zichzelf

In het themanummer wordt onderzocht hoe de door het ICTY berechte personen het werk van het tribunaal buiten de rechtszaal bezien. De onderzoekers gaan in op hoe veroordeelden terugkijken op hun eigen misdaden, hoe zij het ICTY evalueren, hoe ze hun opvattingen communiceren, en hoe deze weer wordt ontvangen door verschillende doelgroepen.

Celebrity-status na terugkeer uit Den Haag

ICTY Celebrities: War Criminal Coming Home laat zien hoe veel beklaagden het ICTY betwisten. Ook blijkt dat sommigen door de thuisbasis niet worden beschouwd als crimineel, maar na hun terugkeer uit Den Haag zijn onthaald als beroemdheden. Deze ‘celebrity-status’ kan worden opgevat als een (onbedoelde) bijkomstigheid van het ICTY. Tegelijkertijd worden de opvattingen van beschuldigden ook weer in twijfel getrokken binnen hun gemeenschap. Het themanummer belicht de complexe processen rondom ICTY-beklaagden en laat zien hoe de nalatenschap van het ICTY voortleeft buiten het tribunaal.

Publicatiegegevens en verder lezen

Holá, B., Simic, O. (2018) ICTY Celebrities: War Criminals Coming Home. International Criminal Justice Review.

dr. Barbora Holá

Over dr. Barbora Holá

Barbora Holá werkt als Senior Onderzoeker bij het NSCR en als universitair hoofddocent bij de afdeling Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een interdisciplinaire focus en bestudeert overgangsrechtspraak na gruweldaden, met name (internationale) criminele processen, het veroordelen van internationale misdaden, tenuitvoerlegging van internationale vonnissen, rehabilitatie van oorlogsmisdadigers en het leven na een proces bij internationale straftribunalen. Naast haar onderzoek en onderwijs in het Master's programma International Crimes and Criminology aan de VU Amsterdam, is Barbora mede-directeur van het Centre for International Criminal Justice, een kenniscentrum dat zich toelegt op interdisciplinaire studies van massale wreedheden en internationaal strafrecht (www.cicj .org) en redacteur van de e-nieuwsbrief van Criminology and International Crimes. Op internationaal niveau is Barbora lid van het Afrika-Lage Landen Netwerk en bestuurslid van de European Society of Criminology Group over Atrocity Crimes and Transitional Justice. In 2017 was Barbora een van de vier kandidaten die de prestigieuze 'WISE' (Women in Science Excel) fellowship van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontving om haar onderzoekslijn te ontwikkelen over empirische studies van internationale criminele en transitional justice na gruweldaden.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2013

Bernasco, W; Block, R; Levine, N; Cahill, I

The CrimeStat Discrete Choice Module Journal Article

pp. 22.1-22.34, 2013.

BibTeX
NSCR