Zoek

Nieuw internationaal tijdschrift over levensloopcriminologie

Medewerkers van het NSCR waren betrokken bij de oprichting van een nieuw tijdschrift op het terrein van de levensloopcriminologie. Het eerste nummer zal verschijnen in maart 2015, onder de naam Journal of Developmental and Life-Course Criminology. De verwachting is dat het tijdschrift binnen korte tijd zal uitgroeien tot een toonaangevend tijdschrift in het vakgebied.

Het tijdschrift is een uitgave van de divisie Developmental and Life-Course Criminology van de American Society of Criminology en publiceert resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van anti-sociaal en crimineel gedrag van de kindertijd tot in de late volwassenheid.

Zo zal het tijdschrift aandacht besteden aan zaken als specialisatie en escalatie van criminele carrières, de wederzijdse beïnvloeding van belangrijke levensloopdomeinen  (zoals werk, trouwen en kinderen krijgen) en crimineel gedrag en de bedoelde en onbedoelde effecten van strafrechtelijk ingrijpen.

Een aantal medewerkers  van het NSCR is lid van de editorial board van het nieuwe tijdschrift en sommigen waren in het verleden ook betrokken bij de oprichting van de divisie. Een aanzienlijk deel van het vooraanstaand levensloopcriminologisch onderzoek is afkomstig uit Europa en het werk van Nederlandse levensloopcriminologen is hierin prominent.
Daarmee biedt het tijdschrift ook een belangrijk nieuw podium voor het Nederlands levensloopcriminologisch onderzoek.

Meer informatie over het Journal of Developmental and Life-Course Criminology

Meer informatie over de American Society of Criminology

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten
NSCR