Zoek

Nieuwe promovendus Peter Ejbye-Ernst

Stel je eens voor dat je tijdens het winkelen getuige bent van een gewapende overval. Of dat je naar huis loopt met je boodschappen en een gevecht op straat ziet. Wat zou jij doen? Zou je ingrijpen? En wat zou er gebeuren als je dat deed?

Ondanks een halve eeuw aan experimentele ‘bystander’-studies is er weinig bekend over hoe omstanders zich echt gedragen in geweldssituaties en wat de gevolgen zijn van hun gedrag. Een nieuw onderzoeksproject dat senior onderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard gehonoreerd kreeg van de Deense Council for Independent Research, gaat overvallen en straatgevechten op beelden van beveiligingscamera’s analyseren om betere inzichten te krijgen in het gedrag van omstanders. Het beeldmateriaal wordt aangevuld met informatie uit de politiedossiers van de betreffende geweldsincidenten. Het project is een samenwerking met het departement sociologie van de Universiteit van Kopenhagen (UCPH) en kreeg ook een Aspasia-premie van NWO. Twee postdocs in Kopenhagen en een promovendus op het NSCR gaan het project uitvoeren.

Peter Ejbye-Ernst is deze promovendus op het NSCR. In 2016 behaalde hij zijn masterdiploma in de sociologie aan de Universiteit van Kopenhagen. Tijdens zijn studie nam hij deel aan een onderzoeksproject dat gebruikmaakte van politiedossiers en camerabeelden om de situationele dynamiek van Deense straatgevechten te onderzoeken. Marie Rosenkrantz Lindegaard (NSCR & UCPH) en Wim Bernasco (NSCR & VU) begeleiden het nieuwe onderzoeksproject.

De analyse zal uitgaan van interdisciplinaire inzichten over waargenomen gedrag, bewegingen en houdingen en hun betekenis. Door aanwezig te zijn wanneer de politie afwezig is, kunnen omstanders een cruciale rol spelen bij het voorkomen van lichamelijk letsel en vernielingen. Een beter inzicht in de rol van omstanders bij gewelddadige situaties is dus niet alleen van wetenschappelijk belang, maar dient ook een praktisch doel, namelijk het bevorderen van de veiligheid op straat.

Credits beeld: University of Copenhagen

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR