Zoek

Nieuwe misdaadcijfers voor de G4

Het misdaadcijfer van steden drukken we gewoonlijk uit in aantallen misdrijven per 1000 inwoners. Dit is een eenvoudige, gangbare en verdedigbare methode, die echter geen rekening houdt met verschillen tussen gemeenten in aantallen bezoekers, zoals toeristen en forensen. Om verschillen in het risico op slachtofferschap te beoordelen, zouden we niet moeten kijken naar het aantal mensen dat in de stad woont, maar naar het aantal mensen dat er daadwerkelijk aanwezig is: de verblijfspopulatie.

In opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelden onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een nieuw misdaadcijfer gebaseerd op de verblijfspopulatie. Ze combineerden daartoe gegevens over aantallen misdrijven, inwoners, forensen en toeristen per gemeente, en berekenden daarmee een alternatief misdaadcijfer voor tien soorten misdaad in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In alle vier de steden verblijven door toerisme en forensenverkeer meer mensen dan er wonen, maar het verschil is in Amsterdam het grootst. De uitkomsten op basis van het nieuwe misdaadcijfer hebben geen gevolgen voor de onderlinge rangorde van misdaadcijfers van de vier steden. Net als in de AD Misdaadmeter blijft Amsterdam koploper bij het merendeel van de tien onderzochte soorten misdrijven.

In een aanvullende analyse van alle Nederlandse gemeenten laten de onderzoekers zien dat het inwonersaantal van een gemeente sterk samenhangt met het aantal misdrijven per 10.000 inwoners. Het aantal delicten per inwoner neemt toe met het aantal inwoners, een bevinding die in overeenstemming is met algemene theorieën over de relatie tussen de omvang van steden en hun sociale, economische en infrastructurele kenmerken. Kort gezegd komen deze erop neer dat de per capita omvang van zowel gunstige (productiviteit, innovatie) als ongunstige (vervuiling, criminaliteit) kenmerken toeneemt met het aantal inwoners.

Bernasco, W., van den Berg, C.J.W. & Bijleveld, C.C.J.H. (2016). Criminaliteit in de G4 op basis van verblijfspopulatie. Amsterdam: NSCR

Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Wim Bernasco

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

86 entries « 1 of 2 »

2017

Bernasco, W; van, Gelder. J -L; Elffers, H

Editors' Introduction Incollection

Bernasco, W; van, Gelder. J -L; Elffers, H (Ed.): The Oxford Handbook of Offender Decision Making, pp. 1–9, Oxford University Press, Oxford, 2017.

Links | BibTeX

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Incollection

Blokland, A; van der Geest, V (Ed.): The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, pp. 140-155, Routledge, London, 2017.

Links | BibTeX

Bernasco, W; Ruiter, S; Block, R

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 244-275, 2017.

Links | BibTeX

Menting, Lammers Ruiter B M S; Bernasco, W

Daders slaan ook toe in woonbuurten van familieleden Journal Article

2017.

Links | BibTeX

Hoeben, E M; Weerman, F; Bernasco, W

Gerben’s commute and victimization: Would moving to Amsterdam have been safer? Incollection

van der Bijleveld C., Laan P (Ed.): Liber Amicorum Gerben Bruinsma, pp. 160-172, Boom Criminologie, Den Haag, 2017.

BibTeX

Bernasco, W; van Gelder, J -L; Elffers, H

The Oxford Handbook of Offender Decision Making Book

Oxford University Press, Oxford, 2017.

Links | BibTeX

2015

Lammers, M; Menting, B; Ruiter, S; Bernasco, W

Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice Journal Article

Criminology, 53 (3), pp. 309-329, 2015.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; Jacques, S

Explaining violence during robberies: Interactions between victims and offenders Inproceedings

2015.

BibTeX

2014

Lemieux, A M; Bernasco, W; Rwetsiba, A; Guma, N; Driciru, M; Kirya, H K

Tracking Poachers in Uganda: Spatial Models of Patrol Intensity and Patrol Efficiency Book Chapter

Lemieux, A M (Ed.): Situational Prevention of Poaching, Chapter 6, pp. 102-119, Routledge, Abingdon, Oxon, 2014.

BibTeX

2013

Lammers, M; Bernasco, W

Reizende criminelen langer uit handen van de politie Miscellaneous

2013.

BibTeX

Lammers, M; Bernasco, W; TheTest, LeGrand

Test title to check if authors are assigned correctly Miscellaneous

2013.

BibTeX

Lammers, M; Bernasco, W

Are mobile offenders less likely to be caught? The influence of the geographical dispersion of serial offenders' crime locations on their probability of arrest. Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (2), pp. 168-186, 2013.

BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F M; Bruinsma, G J N; Bernasco, W

Moral emotions and offending: Do feelings of anticipated shame and guilt mediate the effect of socialization on offending Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (1), pp. 22-39, 2013.

BibTeX

Weerman, F; Bernasco, W; Bruinsma, G; Pauwels, L

When is spending time with peers related to delinquency? The importance of where, what and with whom. Journal Article

Crime and Delinquency, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Block, R

Discrete choice modeling Book Chapter

Levine, N (Ed.): CrimeStat IV: A spatial statistids program for the analysis of crime incident locations (version 4.0), pp. 21.1- 21.35, Levine/NIJ, Houston/Washington DC, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Block, R; Levine, N; Cahill, I

The CrimeStat Discrete Choice Module Book Chapter

Levine, N (Ed.): CrimeStat IV: A spatial statistic program for the analysis of crime incident locations (version 4.0), pp. 22.1-22.34, Levine/NIJ, Houston/Washington DC, 2013.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Huisman, W; Bernasco, W; Ruiter, S

Analyticus en bruggenbouwer Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. jan-19, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Jacques, S; Bernasco, W

Drug dealing: Amsterdam's Red Light District Book Chapter

Leclerc, B; Wortley, R (Ed.): Cognition and Crime: offender decision making and script analysis, pp. 120-139, Routledge, New York, 2013.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; Jacques, S; Zevenbergen, B

Posterior gaines and immediate pains. Offender emotions before, during and after robberies Book Chapter

Van Gelder, J -L; Elffers, H; Reynald, D M; Nagin, D (Ed.): Affect and cognition in criminal decision making. Between rational choices and lapses of self-control, pp. 58-76, Routledge, Abingdon, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Lammers, M

Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 411-422, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Lindegaard, M R; Jacques, S

Overvallen vanuit daderperspectief. Situationele aspecten van gewelddadige, niet-gewelddadige en afgeblazen overvallen. Book

Politie & Wetenschap/ Reed Elsevier, Den Haag/Apeldoorn, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Huisman, W; Bruinsma, G

Eenvoud en verscheidenheid: Liber Amicorum voor Henk Elffers Book

NSCR / afd. Criminologie Vrije Universiteit, Amsterdam, 2013.

BibTeX

2012

Lammers, M; Bernasco, W; Elffers, H

How long do offenders escape arrest? : Using dna traces to analyse when serial offenders are caught. Journal Article

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling., 9 (1), pp. 13-29, 2012, (NSCR-2012.4).

BibTeX

2011

Bernasco, W

Delinquentie en criminaliteit in stadsbuurten Book Chapter

Kraaykamp, G; Levels, M; Need, A (Ed.): Problemen en theorieen in onderzoek : Een staalkaart van de hedendaagse empirisch-theoretische sociologie., pp. 277-289, Van Gorcum, Assen, 2011, (NSCR-2011.56).

Abstract | BibTeX

Lammers, M; Bernasco, W; van de Beek, K

Criminologisch onderzoek met DNA-sporen Journal Article

Panopticon, 32 (2), pp. 39-53, 2011, (NSCR-2011.14).

BibTeX

Bernasco, W; Block, R

Robberies in Chicago : A Block-level analysis of the influence of crime generators, crime attractors, and offender anchor points. Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 48 (1), pp. 33-57, 2011, (NSCR-2011.3).

BibTeX

Pauwels, L; Weerman, F; Bruinsma, G; Bernasco, W

Perceived sanction risk, individual propensity and adolescent offending : Assessing key findings from the deterrence literature in a Dutch sample. Journal Article

European Journal of Criminology., 8 (5), pp. 386-400, 2011, (NSCR-2011.49).

BibTeX

2010

Blokland, A A J; Grimbergen, K; Bernasco, W; Nieuwbeerta, P

Criminaliteit en etniciteit : Criminele carrieres van autochtone en allochtone jongeren uit het geboortecohort 1984. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 52 (2), pp. 122-152, 2010.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Bernasco, W; Elffers, H

Ruimtelijke verplaatsing van criminaliteit : Theorie, methodologie en empirie. Book Chapter

Muller, E R; van der Leun, J P; Moerings, L M; van Calster, P J V (Ed.): Criminaliteit : Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland, pp. 375-396, Kluwer, z.pl., 2010, (NSCR-2010.59).

BibTeX

Bernasco, W

Learnig about crime from criminals : Editor's introduction. Book Chapter

Bernasco, W (Ed.): Offenders on offending : Learning about crime from criminals., pp. 3-dec, Willan, Cullompton, 2010, (NSCR-2010.25-1).

BibTeX

Bernasco, W

Felson, Marcus K. : Crime and nature Book Chapter

Cullen, F T; Wilcox, P (Ed.): Encyclopedia of criminological theory - volume 1, pp. 326-329, SAGE, Thousand Oaks, 2010, (NSCR-2010.82).

BibTeX

Bernasco, W

Modeling micro-level crime location choice : Application of the discrete choice framework to crime at places Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 26 , pp. 113-138, 2010, (NSCR-2010.06).

BibTeX

Bernasco, W

Offenders on offending : Learning about crime from criminals Book

Willan, Cullompton, 2010, (NSCR-2010.25).

BibTeX

Bernasco, W

A sentimental journey to crime : Effects of residential history on crime location choice Journal Article

Criminology, 48 (2), pp. 389-416, 2010, (NSCR-2010.40).

BibTeX

Leerkes, A; Bernasco, W

The spatial concentration of illegal residence and neighborhood safety Journal Article

Journal of Urban Affairs, 32 (3), pp. 367-392, 2010, (NSCR-2010.53).

BibTeX

Bernasco, W; Elffers, H

Statistical analysis of spatial crime data. Book Chapter

Piquero, A R; Weisburd, D (Ed.): Handbook of quantitative criminology, pp. 699-724, Springer, New York, 2010, (NSCR-2010.01).

BibTeX

Bernasco, W; Kooistra, T

Effects of residential history on commercial robbers' crime location choices. Journal Article

European Journal of Criminology., 7 (4), pp. 251-265, 2010, (NSCR-2010.48).

BibTeX

Bernasco, W; Kooistra, T

Terug naar vertrouwd terrein : Misdaad vaak in voormalige woonbuurt dader. Journal Article

Secondant, 24 (2), pp. 6-nov, 2010, (NSCR-2010.24).

BibTeX

Bernasco, W; Kooistra, T

Terug van weggeweest : Daders plegen vaak misdrijven in hun oude buurt. Journal Article

Kennislink, pp. 6, 2010, (NSCR-2010.12).

BibTeX

2009

Block, R; Bernasco, W

Finding a serial burglar's home using distance decay and conditional origin-destination patterns : A test of empirical bayes journey-to-crime estimation in The Hague. Journal Article

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling., 6 , pp. 187-211, 2009, (NSCR-2009.53).

BibTeX

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Units of analysis in geographic criminology : Historical development, critical issues, and open questions. Book Chapter

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Putting crime in its place : Units of analysis in geographic criminology., pp. mrt-31, Springer, New York, 2009, (NSCR-2008.55).

Abstract | BibTeX

Weisburd, D; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Putting crime in its place : Units of analysis in geographic criminology Book

Springer, New York, 2009, (TC-267).

BibTeX

Bernasco, W

Burglary Book Chapter

Tonry, M (Ed.): The Oxford handbook of crime and public policy, pp. 165-190, Oxford University Press, New York, 2009, (NSCR-2009.15).

BibTeX

Bernasco, W

Foraging strategies of homo criminalis : Lessons from behavioral ecology. Journal Article

Crime Patterns & Analysis, 2 (1), pp. mei-16, 2009, (NSCR-2009.42).

BibTeX

Bernasco, W

Zij weer? : Over inbrekers die twee keer langskomen. Journal Article

Kennislink, pp. 6, 2009, (NSCR-2009.73).

BibTeX

Bernasco, W; Block, R

Where offenders choose to attack : A discrete choice model of robberies in Chicago Journal Article

Criminology, 47 (1), pp. 93-130, 2009, (NSCR-2009.18).

BibTeX

2008

Bernasco, W

Them again? : Same-offender involvement in repeat and near repeat burglaries. Journal Article

European Journal of Criminology., 5 (4), pp. 411-431, 2008, (NSCR-2008.25).

BibTeX

Bernasco, W

Verwee, I., Ponsaers, P. & Enhus, E. (2007): 'Inbreken is mijn vak'. Textuur en praktijk van woninginbraak. - Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 207 pp. Journal Article

Mens & Maatschappij, 83 (2), pp. 202-204, 2008, (NSCR-2008.83).

BibTeX

Bernasco, W

Woongeschiedenis en de keuze van een plaats delict : Plegen daders misdrijven in hun voormalige woonbuurten? Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2008-1), 2008, (NSCR-2008.06).

BibTeX

Elffers, H; Bernasco, W

Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel : Secundaire analyse van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (foto-bijlage) Technical Report

NSCR 2008, (NSCR-2008.08).

Abstract | BibTeX

86 entries « 1 of 2 »
NSCR