Zoek

Nieuwe misdaadcijfers voor de G4

Het misdaadcijfer van steden drukken we gewoonlijk uit in aantallen misdrijven per 1000 inwoners. Dit is een eenvoudige, gangbare en verdedigbare methode, die echter geen rekening houdt met verschillen tussen gemeenten in aantallen bezoekers, zoals toeristen en forensen. Om verschillen in het risico op slachtofferschap te beoordelen, zouden we niet moeten kijken naar het aantal mensen dat in de stad woont, maar naar het aantal mensen dat er daadwerkelijk aanwezig is: de verblijfspopulatie.

In opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelden onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een nieuw misdaadcijfer gebaseerd op de verblijfspopulatie. Ze combineerden daartoe gegevens over aantallen misdrijven, inwoners, forensen en toeristen per gemeente, en berekenden daarmee een alternatief misdaadcijfer voor tien soorten misdaad in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In alle vier de steden verblijven door toerisme en forensenverkeer meer mensen dan er wonen, maar het verschil is in Amsterdam het grootst. De uitkomsten op basis van het nieuwe misdaadcijfer hebben geen gevolgen voor de onderlinge rangorde van misdaadcijfers van de vier steden. Net als in de AD Misdaadmeter blijft Amsterdam koploper bij het merendeel van de tien onderzochte soorten misdrijven.

In een aanvullende analyse van alle Nederlandse gemeenten laten de onderzoekers zien dat het inwonersaantal van een gemeente sterk samenhangt met het aantal misdrijven per 10.000 inwoners. Het aantal delicten per inwoner neemt toe met het aantal inwoners, een bevinding die in overeenstemming is met algemene theorieën over de relatie tussen de omvang van steden en hun sociale, economische en infrastructurele kenmerken. Kort gezegd komen deze erop neer dat de per capita omvang van zowel gunstige (productiviteit, innovatie) als ongunstige (vervuiling, criminaliteit) kenmerken toeneemt met het aantal inwoners.

Bernasco, W., van den Berg, C.J.W. & Bijleveld, C.C.J.H. (2016). Criminaliteit in de G4 op basis van verblijfspopulatie. Amsterdam: NSCR

Credits beeld: Shutterstock

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2015

Aarten, P G M; van Gelder, J L; Lamet, W; Borgers, M J; van der Laan, P H

Exploring public support for suspended sentences in the Netherlands Journal Article

European Journal of Criminology, 12 , pp. 188-207, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Denkers, A; Borgers, M J; Laan, Vander P H

Reconviction rates after suspended sentences.Comparison of the effects of different types of suspended sentences on reconviction in the Netherlands Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2013.

BibTeX

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Journal Article

pp. 215-227, 2013.

BibTeX
NSCR