Zoek

Nieuwe misdaadcijfers voor de G4

Het misdaadcijfer van steden drukken we gewoonlijk uit in aantallen misdrijven per 1000 inwoners. Dit is een eenvoudige, gangbare en verdedigbare methode, die echter geen rekening houdt met verschillen tussen gemeenten in aantallen bezoekers, zoals toeristen en forensen. Om verschillen in het risico op slachtofferschap te beoordelen, zouden we niet moeten kijken naar het aantal mensen dat in de stad woont, maar naar het aantal mensen dat er daadwerkelijk aanwezig is: de verblijfspopulatie.

In opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelden onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een nieuw misdaadcijfer gebaseerd op de verblijfspopulatie. Ze combineerden daartoe gegevens over aantallen misdrijven, inwoners, forensen en toeristen per gemeente, en berekenden daarmee een alternatief misdaadcijfer voor tien soorten misdaad in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In alle vier de steden verblijven door toerisme en forensenverkeer meer mensen dan er wonen, maar het verschil is in Amsterdam het grootst. De uitkomsten op basis van het nieuwe misdaadcijfer hebben geen gevolgen voor de onderlinge rangorde van misdaadcijfers van de vier steden. Net als in de AD Misdaadmeter blijft Amsterdam koploper bij het merendeel van de tien onderzochte soorten misdrijven.

In een aanvullende analyse van alle Nederlandse gemeenten laten de onderzoekers zien dat het inwonersaantal van een gemeente sterk samenhangt met het aantal misdrijven per 10.000 inwoners. Het aantal delicten per inwoner neemt toe met het aantal inwoners, een bevinding die in overeenstemming is met algemene theorieën over de relatie tussen de omvang van steden en hun sociale, economische en infrastructurele kenmerken. Kort gezegd komen deze erop neer dat de per capita omvang van zowel gunstige (productiviteit, innovatie) als ongunstige (vervuiling, criminaliteit) kenmerken toeneemt met het aantal inwoners.

Bernasco, W., van den Berg, C.J.W. & Bijleveld, C.C.J.H. (2016). Criminaliteit in de G4 op basis van verblijfspopulatie. Amsterdam: NSCR

Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Wim Bernasco

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

126 entries « 1 of 6 »

2017

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Learning About Crime Prevention from Aborted Crimes: Intrapersonal Comparisons of Committed and Aborted Robbery Journal Article

pp. 19-34, 2017, ISSN: 978-3-319-27793-6.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Liebst, L S; Bernasco, W; Heinskou, M B; Philpot, R; Levine, M; Verbeek, P

Consolation in the aftermath of robberies resembles post-aggression consolation in chimpanzees Journal Article

PLoS One, 12 (5), pp. e0177725, 2017, ISSN: 1932-6203 (Electronic).

Links | BibTeX

Bernasco, W; van Gelder, J L; Elffers, H

The Oxford Handbook of Offender Decision Making Book

Oxford University Press, 2017.

Links | BibTeX

Christophe, Vandeviver; Wim, Bernasco

The geography of crime and crime control Journal Article

Applied Geography, 86 , pp. 220-225, 2017, ISSN: 0143-6228.

Links | BibTeX

Bernasco, W; Steenbeek, W

Concentratie van misdaad in hotspots: de 80/20-regel onder de loep Miscellaneous

2017.

Links | BibTeX

Menting, B; Lammers, M; Ruiter, S; Bernasco, W

Daders slaan ook toe in woonbuurten van familieleden Journal Article

2017.

Links | BibTeX

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Journal Article

pp. 140-155, 2017.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco

Modeling Offender Decision Making with Secondary Data Journal Article

pp. 569-586, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; de Graaff, T; Jan, Rouwendal; Wouter, Steenbeek

Social Interactions and Crime Revisited: An Investigation Using Individual Offender Data in Dutch Neighborhoods Journal Article

The Review of Economics and Statistics, 99 (4), pp. 622-636, 2017, ISSN: 0034-6535.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; Henk, Elffers; van Gelder, J L

Editors’ Introduction Journal Article

pp. 1-9, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Evelien, Hoeben; Frank, Weerman; Wim, Bernasco

Gerben’s commute and victimization: Would moving to Amsterdam have been safer? Journal Article

pp. 160-172, 2017, ISSN: 978-94-6236-761-6.

BibTeX

Wim, Bernasco; Stijn, Ruiter; Richard, Block

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 244-275, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

Wim, Bernasco; Wouter, Steenbeek

More Places than Crimes: Implications for Evaluating the Law of Crime Concentration at Place Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 33 (3), pp. 451-467, 2017, ISSN: 1573-7799.

Links | BibTeX

2016

Weerman, F; Pauwels, L; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Gender Differences in Delinquency and Situational Action Theory: A Partial Test Journal Article

Justice Quarterly, 33 (7), pp. 1182-1209, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M; Bernasco, W

Learning about crime prevention from aborted crimes: Intra-personal comparisons of committed and aborted robbery Journal Article

pp. 19-34, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Crime Caught on Camera Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Robbery in the spotlight: Explanations of violence and failure Book

Elsevier-Reed/Politie & Wetenschap, 2016.

BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W; van Dijk, T

Overvallen in beeld: Gedrag van daders, slachtoffers en omstanders Book

Politie en Wetenschap, 2016.

Links | BibTeX

Townsley, M; Birks, D; Ruiter, S; Bernasco, W; White, G

Target Selection Models with Preference Variation Between Offenders Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

Bernasco, W

Locatiekeuze van daders Journal Article

2016.

Links | BibTeX

Bernasco, W

Mobiliteit van daders over de open Europese binnengrenzen Journal Article

2016.

Links | BibTeX

126 entries « 1 of 6 »
NSCR