Zoek

Nieuwe publicatie: Sex Offenders

Nieuwe publicatie: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Interventies voor zedenmisdrijven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen over de criminele carrières van zedendelinquenten. Zo wordt vaak aangenomen dat zedendelinquenten veel delicten blijven plegen gedurende hun leven en dat ze gespecialiseerd zijn in zedenmisdrijven. De wetenschappelijke basis voor deze veronderstellingen is echter beperkt. Hier is nu verandering in gekomen met het nieuwe boek Sex Offenders: A Criminal Career Approach van NSCR-onderzoeker Arjan Blokland en Patrick Lussier (Laval University).

Criminele carrières van zedendelinquenten

Aan het boek hebben vooraanstaande wetenschappers uit het onderzoeksgebied van de levensloopcriminologie en zedendelinquentie meegewerkt zoals Alfred Blumstein, Matt DeLisi, Rolf Loeber en Alex Piquero, en NSCR-onderzoekers Catrien Bijleveld, Arjan Blokland, Victor van der Geest en Steve van de Weijer. Blokland en van der Geest onderzochten bijvoorbeeld een groep van 500 Nederlandse zedendelinquenten die in 1977 zijn veroordeeld. In de 25 daaropvolgende jaren is 71 procent van hen opnieuw veroordeeld, maar bij slechts dertig procent ging het hier opnieuw om een zedendelict. Het beeld van delinquenten die gespecialiseerd zijn in zedendelicten is dus niet juist.

Van de Weijer en collega’s toonden aan dat zedendelinquentie zich concentreert binnen families: wanneer iemand een familielid heeft dat veroordeeld is voor een zedendelict, dan heeft deze persoon zelf ook een verhoogd risico om zedendelinquent te worden. Het onderzoek geeft aanwizjingen dat algemene antisociale kenmerken van een familie deze risicoverhoging veroorzaken.

Vrouwelijke zedendelinquenten

In Sex Offenders worden ook vrouwelijke zedendelinquenten onderzocht, een onderwerp dat vaak onderbelicht blijft. Wijkman en Bijleveld analyseerden alle vrouwen die in Nederland zijn veroordeeld voor een hands-on zedendelict tussen 1994 en 2007. Recidive in zedendelicten komt zelden voor bij deze vrouwen en in de laatste vijf jaar van de dataverzameling hebben slechts vier vrouwen nog een delict gepleegd. Vrouwelijke zedendelinquenten lijken dus slechts sporadisch delicten te plegen.

Het boek is lovend ontvangen en wordt onder andere door David Farrington (Cambridge University) omschreven als ‘een baanbrekend boek dat zeer interessant is voor alle criminologen en psychologen’. Jean Proulx (the University of Montreal) omschrijft het als ‘het meest ambitieuze onderzoeksprogramma over de criminele carrières van zedendelinquenten dat ooit is uitgevoerd’. Kortom, een must-read voor iedereen met interesse op het gebied van zedendelinquentie en levensloopcriminologie.

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2017

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Incollection

Blokland, A; van der Geest, V (Ed.): The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, pp. 140-155, Routledge, London, 2017.

Links | BibTeX

2015

de Weijer, Van S G; Thornberry, T P; Bijleveld, C C; Blokland, A A

The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 5 (1), pp. 89-108, 2015.

Links | BibTeX

Hill, J M; Lalji, M; van Rossum, G; van der Geest, V R; Blokland, A A J

Experience emerging adulthood in the Netherlands Journal Article

Journal of Youth studies, 18 (18, 8), pp. 1035-1056, 2015.

Links | BibTeX

de Weijer, Van S; Besemer, S; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The concentration of sex offenses in British and Dutch Families. Book Chapter

Lussier, Blokland & A A J P (Ed.): Chapter Sex Offenders: A Criminal Career Approach, pp. 321-348., : Wiley, Chichester, 2015.

BibTeX

2014

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Book Chapter

Tonry, M (Ed.): Oxford Handbook Online Criminology, Oxford University Press, 2014.

BibTeX

2013

Kersten, J; Blokland, A; Palmen, H

Verschillen veelplegers van niet-veelplegers? Een empirische toets op basis van Neerlandse registerdata tegen de achtergrond van Moffit's twee-paden model Journal Article

Panopticon, 34 (5), pp. 394-413, 2013.

BibTeX

Lussier, P; Blokland, A

The adolescence-adulthood transition and Robin's continuity paradox: criminal career patterns of juvenile and adult sex offenders in a prospective longitudinal birth cohort study Journal Article

Journal of Criminal Justice, 42 (2), pp. 153-163, 2013.

BibTeX

Verbruggen, J; Apel, R; der Geest, Van V; Blokland, A

Werk, uitkeringen en criminaliteit: Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar Journal Article

Mens en Maatschappij, 88 (3), pp. 253-275, 2013.

BibTeX

Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N

De betere stuurlui roeien (ook) met de riemen die ze hebben Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 55 (1), pp. 66-75, 2013.

BibTeX

Murray, J; Blokland, A; Farrington, D P; Theobald, D

Long term effects of conviction and incarceration on men in the Cambridge Study in Delinquent Development Book Chapter

Farrington, D P; Murray, J (Ed.): Labelling theory. Empirical tests, pp. 209-235, Transaction, Piscataway, 2013.

BibTeX

2011

McGloin, J M; Sullivan, C J; Piquero, A R; Blokland, A; Nieuwbeerta, P

Marriage and offending specialization : Expanding the impact of turning points and the process of desistance. Journal Article

European Journal of Criminology., 8 (5), pp. 361-376, 2011, (NSCR-2011.48).

BibTeX

Verbruggen, J; Blokland, A; van der Geest, V

Werk, werkduur en criminaliteit : Effecten van werk en werkduur op criminaliteit in een hoogrisicogroep mannen en vrouwen van 18 tot 32 jaar. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 116-139, 2011, (NSCR-2011.28).

BibTeX

van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011, (NSCR-2011.52-4).

BibTeX

2010

Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Nagin, D; Tollenaar, N

Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on recidivism : A matched samples approach Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 6 (3), pp. 325-349, 2010, (NSCR-2010.103).

BibTeX

2009

Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N

Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen : Een gematchte vergelijking. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 51 (3), pp. 211-227, 2009, (NSCR-2009.45).

BibTeX

van der Geest, V; Blokland, A; Bijleveld, C

Delinquent development in a sample of high-risk youth : Shape, content, and predictors of delinquent trajectories from age 12 to 32 Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 46 (2), pp. 111-143, 2009, (NSCR-2009.16).

BibTeX

2008

Blokland, A; Nieuwbeerta, P

Werkt gevangenisstraf? Journal Article

Kennislink, pp. 7, 2008, (NSCR-2008.89).

BibTeX

2007

Blokland, A; van Wijk, A

Ontwikkeling in context : De rol van de omgeving in delinquentie. Book Chapter

van Wijk, A P; Bervoets, E J A (Ed.): Politie en jeugd : Inleiding voor de praktijk., pp. 177-188, Elsevier Overheid, Den Haag, 2007, (NJSCR-2007.82).

BibTeX

Blokland, A; van Wijk, A

Criminele carrières van zedendelinquenten Book Chapter

van Wijk, A P; Bullens, R A R; van den Eshof, P (Ed.): Facetten van zedencriminaliteit., pp. 367-380, Reed Business Information, Den Haag, 2007, (NSCR-2007.78).

BibTeX

2006

Nieuwbeerta, P; Blokland, A

Lange termijn recidive patronen : Hoe goed kunnen ze worden voorspeld en voorkomen? Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2006-3), 2006, (NSCR-2006.25).

BibTeX

2003

Blokland, A; Bijleveld, C; Nieuwbeerta, P

Kosten en baten van de invoering van 'Three strikes and you're out' in Nederland : Een scenariostudie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, vol.45 (nr.2), pp. pp:178-192, 2003, (NSCR-2003.49).

BibTeX

Nieuwbeerta, P; Blokland, A; Bijleveld, C

Lange termijn recidive van daders van seksuele delicten Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, vol.45 (nr.4), pp. pp:369-377, 2003, (NSCR-2003.46).

BibTeX

2001

Blokland, A

Kroniek evolutionaire criminologie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, vol.43 (nr.1), pp. pp:82-88, 2001, (NSCR-2001.04).

BibTeX
NSCR