Zoek

Nieuwe publicatie: Sex Offenders

Nieuwe publicatie: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Interventies voor zedenmisdrijven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen over de criminele carrières van zedendelinquenten. Zo wordt vaak aangenomen dat zedendelinquenten veel delicten blijven plegen gedurende hun leven en dat ze gespecialiseerd zijn in zedenmisdrijven. De wetenschappelijke basis voor deze veronderstellingen is echter beperkt. Hier is nu verandering in gekomen met het nieuwe boek Sex Offenders: A Criminal Career Approach van NSCR-onderzoeker Arjan Blokland en Patrick Lussier (Laval University).

Criminele carrières van zedendelinquenten

Aan het boek hebben vooraanstaande wetenschappers uit het onderzoeksgebied van de levensloopcriminologie en zedendelinquentie meegewerkt zoals Alfred Blumstein, Matt DeLisi, Rolf Loeber en Alex Piquero, en NSCR-onderzoekers Catrien Bijleveld, Arjan Blokland, Victor van der Geest en Steve van de Weijer. Blokland en van der Geest onderzochten bijvoorbeeld een groep van 500 Nederlandse zedendelinquenten die in 1977 zijn veroordeeld. In de 25 daaropvolgende jaren is 71 procent van hen opnieuw veroordeeld, maar bij slechts dertig procent ging het hier opnieuw om een zedendelict. Het beeld van delinquenten die gespecialiseerd zijn in zedendelicten is dus niet juist.

Van de Weijer en collega’s toonden aan dat zedendelinquentie zich concentreert binnen families: wanneer iemand een familielid heeft dat veroordeeld is voor een zedendelict, dan heeft deze persoon zelf ook een verhoogd risico om zedendelinquent te worden. Het onderzoek geeft aanwizjingen dat algemene antisociale kenmerken van een familie deze risicoverhoging veroorzaken.

Vrouwelijke zedendelinquenten

In Sex Offenders worden ook vrouwelijke zedendelinquenten onderzocht, een onderwerp dat vaak onderbelicht blijft. Wijkman en Bijleveld analyseerden alle vrouwen die in Nederland zijn veroordeeld voor een hands-on zedendelict tussen 1994 en 2007. Recidive in zedendelicten komt zelden voor bij deze vrouwen en in de laatste vijf jaar van de dataverzameling hebben slechts vier vrouwen nog een delict gepleegd. Vrouwelijke zedendelinquenten lijken dus slechts sporadisch delicten te plegen.

Het boek is lovend ontvangen en wordt onder andere door David Farrington (Cambridge University) omschreven als ‘een baanbrekend boek dat zeer interessant is voor alle criminologen en psychologen’. Jean Proulx (the University of Montreal) omschrijft het als ‘het meest ambitieuze onderzoeksprogramma over de criminele carrières van zedendelinquenten dat ooit is uitgevoerd’. Kortom, een must-read voor iedereen met interesse op het gebied van zedendelinquentie en levensloopcriminologie.

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten
NSCR