Zoek

NSCR-fellow Christophe Vandeviver toegetreden tot De Jonge Academie

De Jonge Academie van België heeft dit jaar elf nieuwe leden gekozen. Christophe Vandeviver, onderzoeker bij de UGent en fellow van het NSCR, is een van de topwetenschappers die is toegetreden.

Vandeviver onderzoekt hoe en waar crimineel gedrag plaatsvindt en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Hij focust hierbij op de spreiding van criminaliteit en criminaliteitscontrole in tijd en ruimte. Vandeviver combineert kennis en methoden uit de criminologie, geografie, gedragsecologie en gezondheidswetenschappen.

Samenwerking binnen NSCR-cluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen

Als NSCR-fellow maakt Vandeviver deel uit van het cluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen. Met onderzoeker Wim Bernasco redigeerde hij onlangs een aflevering over geography of crime and crime control voor het tijdschrift Applied Geography. Ook bestudeerden ze de effecten van het opheffen van een voetbalstadion op vermogenscriminaliteit in de omliggende woonbuurten. Daarnaast werken ze aan onderzoek naar de ruimtelijke doelwitkeuze van woninginbrekers. Samen met onderzoeker Wouter Steenbeek verbeterde hij recentelijk Andresen’s spatial point-pattern toets en bestudeert hij de betrouwbaarheid van locatie-informatie in politieregistraties, het zogenoemde geocoding.

Wat is de Jonge Academie?

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars, met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil de Jonge Academie bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.
De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. De leden-kunstenaars hebben een duidelijke affiniteit met de thema’s van de Jonge Academie. Kandidaten worden verkozen na een open oproep, op basis van een sterk dossier en een uitgesproken motivatie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De Jonge Academie maakt deel uit van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen & Kunsten.

Samen met tien andere nieuwe leden wordt Vandeviver geïnaugureerd op dinsdag 12 maart 2019 om 14.00, in het Paleis der Academiën in Brussel.

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2015

Aarten, P G M; van Gelder, J L; Lamet, W; Borgers, M J; van der Laan, P H

Exploring public support for suspended sentences in the Netherlands Journal Article

European Journal of Criminology, 12 , pp. 188-207, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Denkers, A; Borgers, M J; Laan, Vander P H

Reconviction rates after suspended sentences.Comparison of the effects of different types of suspended sentences on reconviction in the Netherlands Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2013.

BibTeX

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Journal Article

pp. 215-227, 2013.

BibTeX
NSCR