Zoek

NSCR Jaarverslag 2016 beschikbaar

Het Jaarverslag 2016 geeft een indruk van de onderzoeksprojecten die het afgelopen jaar uitgevoerd werden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), net als meer ‘technische’ informatie met betrekking tot personeel, budget, publicaties en organisatiestructuur.

Het NSCR is betrokken bij een breed scala onderzoeksactiviteiten in een aantal verschillende disciplines, van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot beleidsonderzoek. Het hoofddoel van het onderzoek uitgevoerd aan het NSCR is begrijpen hoe en waar crimineel gedrag zich voordoet.  Verder kijkt ons onderzoek naar hoe er gereageerd wordt op crimineel gedrag. Ook onderzoeken we de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, en de wijze waarop criminele carrières  zijn verweven met andere carrières, zoals de arbeidsloopbaan en romantische relaties.

Het NSCR Jaarverslag 2016 is enkel in het Engels beschikbaar:

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Catrien Bijleveld was daarnaast directeur van het NSCR tot augustus 2019.

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR