Zoek

NSCR Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag geeft een dwarsdoorsnede van de onderzoeksprojecten die het NSCR uitvoerde in 2017. Ook vindt u hier informatie over personeel, budget, publicaties en de organisatiestructuur.

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld is directeur van het NSCR sinds augustus 2014. Zij studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten

145 entries « 1 of 7 »

2017

Bijleveld, C C J H

Research Methodology for International Crimes Book

Eleven international publishing, 2017, ISBN: 9789462367494.

BibTeX

Smit, A; Bijleveld, C C J H; Antokolskaia, M

Het besluitvormingsproces van civiele rechters in procedures over de gevolgen van een (echt)scheiding met een beschuldiging van seksueel kindermisbruik Journal Article

Recht der Werkelijkheid, 2017 (2), pp. 29-50, 2017.

Links | BibTeX

Smit, A; Antokolskaia, M; Bijleveld, C C J H

Beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens een civielrechtelijk geschil over kinderen: aard, context en afhandeling Journal Article

Family & Law, 2017, ISSN: 2542-5242.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; van den Berg, C

Verhuisgedrag van jeudige zedendeliquenten. Journal Article

pp. 27-34, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; Commandeur, J

Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Book

4, Boomcriminologie, 2017, ISBN: 978-94-6236-676-3.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; van der Laan, P

Liber Amicorum Gerben Bruinsma Book

Boomcriminologie, 2017, ISBN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Beijers, J; van Prooijen, J W; Bijleveld, C

Boef zoekt vrouw: Mitigerende factoren bij het oordeel over samenwonen met een delictpleger Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1-2), pp. 136-148, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

van den Berg, C J W; Bijleveld, C C J H; Hendriks, J

Chapter 12: Juvenile sex offenders Journal Article

2017.

BibTeX

van den Berg, C J W; Bijleveld, C C J H; Hendriks, J

The Juvenille Sex Offender: Criminal careers and recidivism risk Journal Article

pp. 220-240, 2017, ISSN: 9780190213633.

Links | BibTeX

van den Berg, C J W; Blommaert, L; Bijleveld, C C J H; Ruiter, S

Veroordeeld tot (g)een baan: Hoe delict- en persoonskenmerken arbeidsmarktkansen beïnvloeden. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1-2), pp. 113-135, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

van den Berg, C; Bijleveld, C; Hendriks, J

The Juvenile Sex Offender Journal Article

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 29 (1), pp. 81-101, 2017, ISSN: 1573-286X (Electronic).

Links | BibTeX

Beijers, J; Bijleveld, C; van de Weijer, S; Liefbroer, A

“All in the family?” The Relationship Between Sibling Offending and Offending Risk Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (1), pp. 1-14, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; de Jong, R; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Raine, A

The Role of Heart Rate Levels in the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 7 (3), pp. 23, 2017, ISSN: 2075-4698.

Links | BibTeX

Rodermond, E; Slotboom, M; Kruttschnitt, C; Bijleveld, C C J H

Expanding Our Understanding of Women’s Risk of Re-incarceration Journal Article

pp. 360-374, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Besemer, S; Farrington, D P; Bijleveld, C C J H

Labeling and intergenerational transmission of crime: The interaction between criminal justice intervention and a convicted parent Journal Article

PLoS One, 12 (3), pp. e0172419, 2017, ISSN: 1932-6203 (Electronic).

Links | BibTeX

Dennison, S; Bijleveld, C C J H; van de Weijer, S G A

Intergenerational continuity in incarceration: Evidence from a Dutch multi-generation cohort Journal Article

pp. 450-466, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

2016

Bijleveld, C C J H

De wereld van de wetenschapper en de wereld van de praktijk Journal Article

Proces, 14 (1), pp. 36-40., 2016.

BibTeX

Bijleveld, C C J H

Observaties aan recht en gedrag Journal Article

pp. 67-82, 2016.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Hill, J M; Hendriks, J

Sexual abuse within the family: the intergenerational transmission of victimhood and offending Journal Article

pp. 905-921, 2016.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Zoutewelle, Terovan; M, ; D, Huschek A C; Liefbroer,

Criminal careers and demographic outcomes: An introduction to the special issue Journal Article

Advances in Life Course Research, 28 (1), pp. 1-15, 2016.

BibTeX

145 entries « 1 of 7 »
NSCR