Zoek

NSCR Practitioner in Residence Programma 2017

Om uitwisseling tussen beleid en praktijk te bevorderen, is in 2015 op het NSCR het Practitioner in Residence (PiR) programma in het leven geroepen, waarbij deskundigen uit relevante beleids- en praktijkgebieden gedurende een kalenderjaar een of meerdere bezoeken brengen aan het NSCR. Na succesvolle edities 2015 & 2016, zetten we het programma in 2017 verder met een nieuwe groep praktijkdeskundigen.

Tijdens bezoeken vinden ontmoetingen plaats tussen de praktijkdeskundige en diverse NSCR-onderzoekers. Daarbij wordt er gesproken over de inhoud van NSCR-onderzoek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor het belang voor beleid en praktijk en de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Ook maken de praktijkdeskundigen in brede zin kennis met het NSCR door deel te nemen aan de ‘NSCR-praktijk’ (zoals discussiebijeenkomsten, lezingen en werkbesprekingen).

Socioloog-criminoloog Peter Versteegh is oud-politieman en werkzaam bij de eenheid Den Haag van de Nationale Politie. Als hoofd van de afdeling Analyse & Research is hij gespecialiseerd in onderzoek met betrekking tot de politiepraktijk in het kader van de openbare veiligheid.

Elsbeth Stoker werkt tegenwoordig als politie-, justitie- en misdaadverslaggeefster bij de Volkskrant. Zij was eerder economieredacteur bij diezelfde krant. De Volkskrant wordt naast NRC Handelsblad en Trouw gezien als een kwaliteitskrant en vaart een koers die past bij de belangstelling van hoger opgeleide lezers.

Diplomaat Paul Ymkers is Hoofd Onderzoek en Atoomzaken bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. De Permanente Vertegenwoordiging wil de Nederlandse belangen in Brussel zo goed mogelijk behartigen. Hij studeerde onder meer internationaal en Europees recht aan de Universiteit Utrecht.

Sjaak Essers werkte tot oktober 2015 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn laatste functie was die van Senior beleidsmedewerker bij de afdeling Jeugd, Sanctie en Preventie. Hij heeft tijdens zijn actieve loopbaan vooral veel deskundigheid op het gebied van jeugdcriminaliteit en reclassering opgebouwd.

Laatste practitioner is Judith Swinkels, sinds november 2015 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer, waar zij zich bezighoudt met de portefeuille veiligheid en justitie. Zij was eerder vijftien jaar advocaat en van 2002 tot 2015 rechter bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Met dit brede scala aan praktijkdeskundigen hopen we dit jaar de interactie tussen wetenschap en praktijk verder te intensiveren.

Credits beeld: Shutterstock

dr. Veroni Eichelsheim

Over dr. Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim studeerde in 2005 af in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, na een onderzoeksstage bij het NSCR. Op 18 maart 2011 verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht getiteld: ‘The Complexity of Families. Assessing family relationships and their association with externalizing problems’. Daarna deed zij een jaar onderzoek bij het WODC naar de ervaringen van jongeren in jeugddetentie. Vervolgens werkte ze als UD bij de Universiteit Leiden (afdeling Criminologie), waar ze onderwijs verzorgde in onderzoeksmethoden en waar ze werkte aan een onderzoek naar de criminele attitudes van volwassen gedetineerden.

Vanaf augustus 2013 is Veroni werkzaam als onderzoeker bij het NSCR. Zij is met name geïnteresseerd in de complexe intergenerationele interactie tussen gezinsrelatiekwaliteit, opvoeding en delinquent gedrag. Voor de opleiding criminologie van de VU begeleidt zij bachelor-en mastertheses.

Veroni maakt deel uit van de Clusters Intergenerationeel en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2017

Loncke, J; Mayer, A; Eichelsheim, V I; Branje, S J T; Meeus, W H J; van Lier, P A C; Koot, H M; Buysse, A; Loeys, T

Latent State-Trait Models for Longitudinal Family Data: Investigating Consistency in Perceived Support Journal Article

European Journal of Psychological Assessment, Online first , 2017.

BibTeX

Eichelsheim, V I

Boekbespreking dissertatie: “A dyadic analysis of the role of preference disconfirmation in the explanation of intimate partner violence”, Emma Jaspaert, Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 2017.

BibTeX

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Incollection

Bijleveld, C C J H; van der Laan, P H (Ed.): Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Amsterdam, 2017.

BibTeX

2015

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural Justice, Anger, and Prisoners’ Misconduct A Longitudinal Study Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 26 , 2015.

Links | BibTeX

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice, anger, and prisoners’ misconduct Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 42 (2), pp. 195-218, 2015.

BibTeX

2013

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice and prisoners'mental health problems. A longitudinal study Journal Article

Criminal Behavior and Mental Health, 24 (2), pp. 100-112, 2013.

BibTeX

der Laan, Van A M; Eichelsheim, V I

Juvenile adaptation to imprisonment: Feelings of safety, autonomy and well-being and behaviour in prison Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (4), pp. 424-443, 2013.

BibTeX

2009

Hoeve, M; Dubas, Semon J; Eichelsheim, V I; van der Laan, P H; Smeenk, W; Gerris, J R M

The relationship between parenting and delinquency : A meta-analysis. Journal Article

Journal of Abnormal Child Psychology, 37 (6), pp. 749-775, 2009, (NSCR-2009.91).

BibTeX
NSCR