Zoek

NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

Het NSCR start in april 2017 met een onderzoek naar de kenmerken en de voorgeschiedenis van verdachten van terroristische misdrijven. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het programma ‘Politie en Wetenschap’ en zal een uitgebreide analyse maken van geregistreerde gegevens over alle personen die in Nederland verdachte waren van ‘misdrijven met een terroristisch oogmerk’. Deze groep werd nog niet eerder zo compleet in kaart gebracht.

De dreiging van radicalisering en terrorisme staat hoog op de politieke en wetenschappelijke agenda. In 2004 werd de Wet Terroristische Misdrijven ingevoerd, waarmee een specifieke groep verdachten kon worden gedefinieerd en de mogelijkheden tot opsporing en vervolging werden verruimd. De laatste jaren zijn er op basis van deze wetgeving vooral rechtszaken geweest rond jihadistische activiteiten: het uitreizen voor deelname aan IS en de strijd in Syrië, propaganda en rekrutering, en het plegen van criminaliteit om die activiteiten te bekostigen. Ook waren er personen verdacht van jihadistische activiteiten, zoals de Hofstad Groep, en van voorbereidingshandelingen voor (verijdelde) aanslagen. Daarnaast waren er sporadisch verdachten van politiek geïnspireerd terrorisme (zoals dierenactivisten) en rechts-extremisme (zoals mensen die molotovcocktails werpen naar een moskee).

Tot nu toe was het onderzoek in Nederland gericht op specifieke deelpopulaties van daders of verdachten. De complete populatie verdachten van terroristische misdrijven in Nederland sinds de invoering van de wet in 2004 was niet eerder het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek dat het NSCR nu begint, willen we tot nieuwe inzichten komen over deze groep. Door (geanonimiseerde) koppeling van beschikbare databestanden willen we een beeld krijgen van de persoonskenmerken van de verdachten, alsook hun betrokkenheid bij andere vormen van criminaliteit en het moment waarop die in de levensloop plaatsvonden. Daarnaast beogen we nog meer inzicht te verwerven over de aanloop naar terroristische activiteiten, waarbij het enerzijds kan gaan om persoonlijke gebeurtenissen in het voorafgaande jaar (zoals verlaten van school, verliezen van een baan of een scheiding), en anderzijds om opvallende veranderingen in criminele activiteit. Verder willen we weten hoe deze verdachten de justitiële keten doorlopen, en hoe succesvol de politie uiteindelijk is in het veroordeeld krijgen van verdachten van terroristische activiteiten.

Met de resultaten van het onderzoek beogen we de achterliggende oorzaken en directe ‘triggers’ van betrokkenheid bij terroristische activiteiten te achterhalen. Meer kennis over de verdachtenpopulatie van terroristische misdrijven kan ook van praktisch belang zijn voor de politiestrategie en -tactiek.

Voor het onderzoek zal het NSCR een extra onderzoeker aannemen, die binnen het cluster Extremisme/Terrorisme zal samenwerken met onderzoekers Vanja Ljujic, Elanie Rodermond en Frank Weerman. Binnen het onderzoek zal ook worden samengewerkt met het Openbaar Ministerie en de politie.

Credits foto:  CRM / Shutterstock.com

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

85 entries « 1 of 2 »

2015

Young, J T N; Rebellon, C J; Barnes, J C; Weerman, F M

What do Alternative Measures of Peer Behavior Tell Us? Examining the Discriminant Validity of Multiple Methods of Measuring Peer Deviance and the Implications for Etiological Models Journal Article

Justice Quarterly, 32 (4), pp. 626-652, 2015.

BibTeX

Weerman, F M; van der Laan, A M; Marshall, Haen I; Pauwels, (red.) L J R

Het grote verhaal over criminaliteit: 'macrocriminologie'. Themanummer Tijdschrift voor Criminologie, 57(2). Technical Report

Boom Lemma Uitgevers Den Haag, 2015.

BibTeX

2014

Hoeben, E; Weerman, F M

Situational conditions and adolescent offending: Does the impact of unstructured socialising depend on its location? Journal Article

European Journal of Criminology, 11 (4), pp. 481-499, 2014.

BibTeX

2013

Keijser, De J W; Huisman, W; Weerman, F M

Een andere wind op justitie? Over oude en nieuwe voornemens van het nieuwe kabinet (rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 43 (1), pp. 51-58, 2013.

BibTeX

Keijser, De J W; Huisman, W; Weerman, F M

Het criminele brein en het vraagstuk van de strafrechtelijke aansprakelijkheid (rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 43 (7), pp. 532-538, 2013.

BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F M; Bruinsma, G J N; Bernasco, W

Moral emotions and offending: Do feelings of anticipated shame and guilt mediate the effect of socialization on offending Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (1), pp. 22-39, 2013.

BibTeX

Weerman, F M; Huisman, W; Keijser, De J W

Werkt wat elders werkt ook bij ons? (rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 43 (4), pp. 403-409, 2013.

BibTeX

Young, J T N; Weerman, F M

Delinquency as a consequence of misperception: Overestimation of friends' delinquent behavior and mechanisms of social influence Journal Article

Social Problems, 60 (3), pp. 334-356, 2013.

BibTeX

Gemert, Van F; Weerman, F M

Youth groups and street gangs in the Netherlands from 1985 to 2013 Book Chapter

for Security, European Forum Urban (Ed.): EU Street Violence: Youth Groups and Violence in Public Spaces, pp. 203-227, European Forum for Urban Security, Paris, 2013.

BibTeX

2012

Weerman, F M

Are the correlates and effects of gang membership sex-specific? : Troublesome youth groups and delinquency among Dutch girls. Book Chapter

Esbensen, F A; Maxson, C L (Ed.): Youth gangs in international perspective : Results from the Eurogang Program of Research, Chapter 16, pp. 271-287, Springer, New York, 2012, (NSCR-2012.8).

BibTeX

2011

Megens, K C I M; Weerman, F M

The social transmission of delinquency : Effects of peer attitudes and behavior revisited Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 2011, (NSCR-2011.44).

BibTeX

Weerman, F M

Delinquent peers in context : A longitudinal network analysis of selection and influence effects. Journal Article

Criminology, 49 (1), pp. 253-286, 2011, (NSCR-2011.4).

BibTeX

Weerman, F M; Huisman, W; de Keijser, J W

Sekseverschillen en criminaliteit Journal Article

Delikt en Delinkwent, 41 (4), pp. 439-448, 2011, (NSCR-2011.21).

BibTeX

Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W

Over dalende criminaliteitscijfers en speculerende criminologen. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 41 (1), pp. 64-73, 2011, (NSCR-2011.20).

BibTeX

Young, J T N; Barnes, J C; Meldrum, R C; Weerman, F M

Assessing and explaining misperceptions of peer delinquency Journal Article

Criminology, 49 (2), pp. 599-630, 2011, (NSCR-2011-23).

BibTeX

2010

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F M

Does the effect of self-control on adolescent offending vary by level of morality? : A test in three countries. Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 37 (6), pp. 732-743, 2010, (NSCR-2010.26).

BibTeX

Megens, K C I M; Weerman, F M

Attitudes, delinquency and peers : The role of social norms in attitude-behaviour inconsistency. Journal Article

European Journal of Criminology., 7 (4), pp. 299-316, 2010, (NSCR-2010.49).

BibTeX

Weerman, F M

Delinquency after secondary school : Exploring the consequences of schooling, working and dropout. Journal Article

European Journal of Criminology., 7 (5), pp. 339-355, 2010, (NSCR-2010.61).

BibTeX

Weerman, F M; Nijboer, J

Ontwikkeling van crimineel gedrag bij jongeren : Uiteenlopende 'delinquente carrieres'. Book Chapter

Althof, M; Nijboer, J (Ed.): Zoeklicht op geweld : Sociale conflicten in het publieke domein., pp. 175-198, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010, (NSCR-2010.44).

BibTeX

de Keijser, J W; Huisman, W; Weerman, F M

De rekenende rechter - rubriek criminologie. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 40 (4), pp. 524-531, 2010.

BibTeX

2009

Bosse, T; Gerritsen, C; Klein, M C A; Weerman, F M

Development and validation of an agent-based simulation model of juvenile delinquency. Book Chapter

Proceedings of the International Symposium on Social Intelligence and Networking, SIN'09., pp. 200-207, Computer Society Press, z.pl., 2009, (NSCR-2009.66).

BibTeX

Weerman, F M

Sociale netwerkanalyse en jeugdcriminaliteit : Een overzicht. Journal Article

Tijdschrift voor Veiligheid, 8 (2), pp. 53-64, 2009, (NSCR-2009.30).

BibTeX

Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W

De controverse rond buurt en jeugdcriminaliteit. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 39 (4), pp. 410-418, 2009, (NSCR-2009.17).

BibTeX

Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W

Hernieuwd onderzoek naar gedetineerden - Rubriek Criminologie Journal Article

Delikt en Delinkwent, 39 (1), pp. 49-57, 2009, (NSCR-2009.63).

BibTeX

Weerman, F M; Maxson, C L; Esbensen, F A; Aldridge, J; Medina, J; van Gemert, F

Eurogang program manual : Background, development, and use of the Eurogang instruments in multi-side, multi-method comparative research. Technical Report

Eurogang 2009, (NSCR-2009.65).

BibTeX

Nijboer, J; Weerman, F M; Kleemans, E; Donker, A D; Enhus, E

Vijftig jaar Tijdschrift voor Criminologie : Vooruitgang en verandering in de Nederlandstalige criminologie. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 51 (2), pp. 99-114, 2009, (NSCR-2009.50).

BibTeX

de Keijser, J W; Huisman, W; Weerman, F M

De effectiviteit van straffen en maatregelen. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 39 (7), pp. 750-759, 2009, (NSCR-2009.52).

BibTeX

2008

Weerman, F M; Wijkman, M D S

Delinquentie en wangedrag na het vmbo : Een onderzoek naar de relatie tussen schoolloopbaan, schoolverzuim, uitval en probleemgedrag. Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2008-2), 2008, (NSCR-2008.28).

BibTeX

Ezinga, M A J; Weerman, F M; Westenberg, P M; Bijleveld, C C J H

Early adolescence and delinquency : Levels of psychosocial development and self-control as an explanation of misbehaviour and delinquency. Journal Article

Psychology, Crime and Law, 14 (4), pp. 339-356, 2008, (NSCR-2008.52).

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman, W

Criminaliteitscijfers : Roeien met de riemen die je hebt of schaatsen op dun ijs? Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (4), pp. 409-415, 2008, (NSCR-2008.76).

BibTeX

Huisman, W; de Keijser, J W; Weerman, F M

Culturele criminologie ontketend. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (1), pp. 74-80, 2008, (NSCR-2008.78).

BibTeX

Huisman, W; Weerman, F M; de Keijser, J W

Criminologie en internationale misdrijven. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (7), pp. 773-780, 2008, (NSCR-2008.79).

BibTeX

Weerman, F M

De rol van school bij jeugdcriminaliteit Book Chapter

Weijers, I; Eliaerts, C (Ed.): Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, pp. 163-182, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2008, (NSCR-2008.39).

BibTeX

Weerman, F M

Het belang van straatcultuur voor delinquent groepsgedrag. Bespreking van: Jong, J.D. de (2007): "Kapot moeilijk : Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groesgedrag van 'Marokkaanse' jongens". - Amsterdam : Aksant Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (9), pp. 984-992, 2008, (NSCR-2008.77).

BibTeX

2007

Ezinga, M; Weerman, F M; Bijleveld, C C J H; Westenberg, M

Sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfcontrole en probleemgedrag Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 84-108, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman, W

Experimenten in de criminologie (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 37 (4), pp. 400-409, 2007, (NSCR-2007.).

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman, W

Onderzoek naar de begrijpelijkheid van de rechtspraak (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 37 (7), pp. 706-711, 2007, (NSCR-2007.57).

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Weerman, F M; Looije, D; Hendriks, J

Group sex offending by juveniles : Coercive sex as a group activity. Journal Article

European Journal of Criminology., 4 (1), pp. mei-31, 2007, (NSCR-2007.01).

BibTeX

Kleemans, E; Weerman, F M; Enhus, E

Theoretische vernieuwing in de criminologie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 49 (3), pp. 239-251, 2007, (NSCR-2007.44).

BibTeX

Smeenk, W H; Slotboom, A M; Weerman, F M

Overeenkomsten en verschillen tussen scholen in de omgang met probleemgedrag van leerlingen Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 159-179, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Smeenk, W H; Weerman, F M; Harland, P

Introductie Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. jul-18, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Harland, P; Smeenk, W H; Weerman, F M

In gesprek met leerlingen over ingrepen van docenten bij wangedrag Book Chapter

weerman , F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 201-230, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Harland, P; Weerman, F M; van der Laan, P H; Smeenk, W H

Wangedrag en delinquentie bij leerlingen op de middelbare school Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 21-54, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M

Juvenile offending Book Chapter

Tonry, M; Bijleveld, C C J H (Ed.): Crime and justice in the Netherlands, pp. 261-318, Chicago University Press, Chicago, 2007, (NSCR-2007.43).

BibTeX

Weerman, F M

Leerlingnetwerken : Een beschrijving van contacten tussen leerlingen. Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 109-131, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M

'Foute vrienden' op school. Journal Article

Kennislink, pp. 6, 2007, (NSCR-2007.84).

BibTeX

Weerman, F M; Bijleveld, C C J H

Leerlingnetwerken en delinquent gedrag Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 132-156, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M; Bijleveld, C C J H

Birds of different feathers : School networks of serious delinquent, minor delinquent and non-delinquent boys and girls. Journal Article

European Journal of Criminology., 4 (4), pp. 357-383, 2007, (NSCR-2007.66).

BibTeX

Weerman, F M; Harland, P

Risicofactoren : Samenhangen met verschillende vormen van wangedrag en delinquentie Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 55-83, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M; Harland, P; van der Laan, P H

Misbehavior at school and delinquency elsewhere : A complex relationship. Journal Article

Criminal Justice Review, 32 (4), pp. 358-379, 2007, (NSCR-2007.68).

BibTeX

85 entries « 1 of 2 »
NSCR