Zoek

NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

Het NSCR start in april 2017 met een onderzoek naar de kenmerken en de voorgeschiedenis van verdachten van terroristische misdrijven. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het programma ‘Politie en Wetenschap’ en zal een uitgebreide analyse maken van geregistreerde gegevens over alle personen die in Nederland verdachte waren van ‘misdrijven met een terroristisch oogmerk’. Deze groep werd nog niet eerder zo compleet in kaart gebracht.

De dreiging van radicalisering en terrorisme staat hoog op de politieke en wetenschappelijke agenda. In 2004 werd de Wet Terroristische Misdrijven ingevoerd, waarmee een specifieke groep verdachten kon worden gedefinieerd en de mogelijkheden tot opsporing en vervolging werden verruimd. De laatste jaren zijn er op basis van deze wetgeving vooral rechtszaken geweest rond jihadistische activiteiten: het uitreizen voor deelname aan IS en de strijd in Syrië, propaganda en rekrutering, en het plegen van criminaliteit om die activiteiten te bekostigen. Ook waren er personen verdacht van jihadistische activiteiten, zoals de Hofstad Groep, en van voorbereidingshandelingen voor (verijdelde) aanslagen. Daarnaast waren er sporadisch verdachten van politiek geïnspireerd terrorisme (zoals dierenactivisten) en rechts-extremisme (zoals mensen die molotovcocktails werpen naar een moskee).

Tot nu toe was het onderzoek in Nederland gericht op specifieke deelpopulaties van daders of verdachten. De complete populatie verdachten van terroristische misdrijven in Nederland sinds de invoering van de wet in 2004 was niet eerder het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek dat het NSCR nu begint, willen we tot nieuwe inzichten komen over deze groep. Door (geanonimiseerde) koppeling van beschikbare databestanden willen we een beeld krijgen van de persoonskenmerken van de verdachten, alsook hun betrokkenheid bij andere vormen van criminaliteit en het moment waarop die in de levensloop plaatsvonden. Daarnaast beogen we nog meer inzicht te verwerven over de aanloop naar terroristische activiteiten, waarbij het enerzijds kan gaan om persoonlijke gebeurtenissen in het voorafgaande jaar (zoals verlaten van school, verliezen van een baan of een scheiding), en anderzijds om opvallende veranderingen in criminele activiteit. Verder willen we weten hoe deze verdachten de justitiële keten doorlopen, en hoe succesvol de politie uiteindelijk is in het veroordeeld krijgen van verdachten van terroristische activiteiten.

Met de resultaten van het onderzoek beogen we de achterliggende oorzaken en directe ‘triggers’ van betrokkenheid bij terroristische activiteiten te achterhalen. Meer kennis over de verdachtenpopulatie van terroristische misdrijven kan ook van praktisch belang zijn voor de politiestrategie en -tactiek.

Voor het onderzoek zal het NSCR een extra onderzoeker aannemen, die binnen het cluster Extremisme/Terrorisme zal samenwerken met onderzoekers Vanja Ljujic, Elanie Rodermond en Frank Weerman. Binnen het onderzoek zal ook worden samengewerkt met het Openbaar Ministerie en de politie.

Credits foto:  CRM / Shutterstock.com

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2018

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

2016

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Aller, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Social skills training for juvenile delinquents: post-treatment changes Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2016.

Links | BibTeX

2015

James, C; Asscher, J J; Stams, G J J M; van der Laan, P H

The effectiveness of aftercare for juvenile and young adult offenders Journal Article

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2015.

Links | BibTeX

2013

James, C; Stams, G J J M; Asscher, J J; Roo, De A K; der Laan, Van P H

Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review Journal Article

Clinical Psychology Review, 33 (2), pp. 263-274, 2013.

BibTeX

der Put, Van C E; Asscher, J J; Stams, G J J M; der Laan, Van P H; Breuk, R; Jongman, E; Doreleijers, T

Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57 (9), pp. 1120-1139, 2013.

BibTeX

2007

Asscher, J J; Dekovic, M; van der Laan, P H; Prins, P J M; van Arum, S

Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands. Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 3 (2), pp. 113-129, 2007.

BibTeX
NSCR