Zoek

Datasets beschikbaar

NSCR stelt dataset ter beschikking over probleemgedrag, delinquentie en sociale netwerken

Het NSCR beschikt over meerdere datasets van hoge kwaliteit die – onder voorwaarden – gebruikt kunnen worden door externe onderzoekers. Een van die datasets betreft het NSCR Schoolproject, een onderzoek waarbij middelbare scholieren herhaaldelijk zijn bevraagd over hun vriendschappen, hun delinquente gedrag buiten school en probleemgedrag binnen school.  Bijzonder aan dit onderzoek is dat complete leerlingnetwerken in kaart zijn gebracht om na te gaan hoe relaties met leeftijdsgenoten samenhangen met probleemgedrag.

Het NSCR Schoolproject werd uitgevoerd tussen 2002 en 2004. Het had als doelstelling het krijgen van meer inzicht in de ontwikkeling van delinquentie en probleemgedrag op school, de samenhang tussen leerlingnetwerken en probleemgedrag, en de reacties vanuit middelbare scholen op probleemgedrag. Het onderzoek werd uitgevoerd op VMBO-scholen in Zuid-Holland. In een eerste onderzoeksronde deden bijna tweeduizend leerlingen, verdeeld over twee leeftijdscohorten (brugklassers en derderklassers) mee aan het onderzoek. De oudste leeftijdsgroep werd een jaar later in een tweede ronde opnieuw ondervraagd; de jongste leeftijdsgroep werd gedurende drie rondes jaarlijks ondervraagd.

In het onderzoek vulden leerlingen op de computer een enquête in, met vragen over gedrag, karakter, vriendschappen, gezin en functioneren op school. Ook kregen de deelnemers een genummerde lijst met alle medeleerlingen uit hun schooljaar met de vraag met wie van hen zij veel omgingen; daarmee konden de leerlingnetwerken van complete schooljaren in kaart worden gebracht.

Over de data is inmiddels gepubliceerd in verschillende artikelen, met als onderwerp onder meer de positie van delinquente en niet-delinquente jongeren binnen leerlingnetwerken en de relatie tussen probleemgedrag op school en delinquent gedrag daarbuiten. Ook verscheen een Nederlandstalige bundel over de belangrijkste uitkomsten van het Schoolproject (‘Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode’).

De dataset bevat echter nog een schat aan onbenutte gegevens. Zo zijn de gegevens over alcohol- en drugsgebruik nog niet gerelateerd aan leerlingnetwerken of aan de ontwikkeling van delinquent gedrag tijdens de adolescentie. Ook de relatie van probleemgedrag met schoolreacties en politiecontacten zou nog nader onderzocht kunnen worden.

Naast de dataset met longitudinale survey- en netwerkdata zijn ook verschillende gerelateerde datasets van het project beschikbaar, waaronder getranscribeerde interviews met leraren en scholieren over schoolsancties, buurtgegevens van deelnemende leerlingen, en data van een bescheiden follow-up study na de middelbare schoolperiode.

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn om met deze data te werken, zijn van harte welkom om een voorstel op te sturen. Voor meer informatie, zie de pagina Datasets op de NSCR-website of via DANS (o.a. https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:53841).

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2018

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

2016

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Aller, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Social skills training for juvenile delinquents: post-treatment changes Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2016.

Links | BibTeX

2015

James, C; Asscher, J J; Stams, G J J M; van der Laan, P H

The effectiveness of aftercare for juvenile and young adult offenders Journal Article

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2015.

Links | BibTeX

2013

James, C; Stams, G J J M; Asscher, J J; Roo, De A K; der Laan, Van P H

Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review Journal Article

Clinical Psychology Review, 33 (2), pp. 263-274, 2013.

BibTeX

der Put, Van C E; Asscher, J J; Stams, G J J M; der Laan, Van P H; Breuk, R; Jongman, E; Doreleijers, T

Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57 (9), pp. 1120-1139, 2013.

BibTeX

2007

Asscher, J J; Dekovic, M; van der Laan, P H; Prins, P J M; van Arum, S

Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands. Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 3 (2), pp. 113-129, 2007.

BibTeX
NSCR