Zoek

NSCR: world leading en excellent in onderzoek

Recent zijn alle instituten van het NWO geëvalueerd door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het onderzoek van het NSCR werd beoordeeld als world leading/excellent.

Een commissie van zes nationale en internationale deskundigen bezocht het NSCR in september 2017. De evaluatie is onderdeel van de zesjaarlijkse cyclus waarin alle NWO-instituten worden beoordeeld, op scientific quality, societal relevance en viability. De commissie karakteriseerde het NSCR als een instituut van wereldformaat, waar maatschappelijk relevant onderzoek wordt verricht in een stimulerende multidisciplinaire omgeving, gericht op samenwerking.

Internationaal instituut van hoge kwaliteit

De commissie beoordeelde het NSCR op de kwaliteit van de wetenschappelijke output, de wijze waarop het instituut van nut is voor de samenleving, beleid en praktijk, en de mate waarin het instituut toekomstbestendig is. Opmerkelijk volgens de evaluatiecommissie, is het hoge niveau van wetenschappelijke inzet en productiviteit onder álle medewerkers. Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke patroon waarin één sterk lid of één onderzoeksgroep het productiviteitsniveau domineert. De commissie meende dat het instituut niet alleen in Nederland, maar ook internationaal – in Europa en daarbuiten – een duidelijk toegevoegde waarde heeft.

Wat is het Standard Evaluation Protocol?

Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) is opgesteld door NWO, KNAW en de Nederlandse universiteiten. SEP biedt richtlijnen voor de evaluatie van onderzoek en het onderzoeksbeleid. De evaluaties worden uitgevoerd op basis van een zelfevaluatierapport van het instituut, een voorbereidingsfase van de evaluatiecommissie en een bezoek van meerdere dagen op locatie. Anders dan bij de vorige SEP-evaluatie, is productiviteit geen onafhankelijk criterium meer. Dit in reactie op de kritiek dat de druk om te publiceren in veel disciplines te ver is gegaan.

Lees het volledige NSCR-standard-evaluation-protocol-2011-2016.

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Catrien Bijleveld was daarnaast directeur van het NSCR tot augustus 2019.

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR