Zoek

NWO Onderzoekstalentbeurs voor promotieproject over tijd en criminaliteit

Aan Bruinsma Beurs studente Sabine van Sleeuwen is een NWO Onderzoekstalentbeurs toegekend voor het promotieproject It’s About Time. Time-Specific Offender Awareness Spaces and Their Impact on Criminal Decision-Making. In samenwerking met Prof. dr. Stijn Ruiter en dr. Wouter Steenbeek heeft ze hiervoor het afgelopen jaar een onderzoeksvoorstel uitgewerkt.

Volgens een gangbare theorie in de ruimtelijke criminologie, de crime pattern theory, plegen daders delicten waar hun routine activiteitenpatroon overlapt met de ruimtelijke verdeling van aantrekkelijke doelwitten. Eerder NSCR-onderzoek bevestigt dit door bijvoorbeeld te laten zien dat daders vaak delicten plegen in de buurt van hun huidige en vorige woonlocaties en plekken waar ze eerder al een delict hebben gepleegd. In de geografische criminologie is tot op heden vooral onderzoek verricht naar de ruimtelijke doelwitkeuzes van daders, terwijl aan de timing van deze keuzes nauwelijks aandacht is besteed. Maar waarom zou een dader weten of een bepaalde plek aantrekkelijk is om overdag een inbraak te plegen, wanneer hij die plek zelf alleen ‘s avonds bezoekt? En waarom zou een locatie voor een overval even aantrekkelijk zijn op een doordeweekse dag als op een dag in het weekend?

De komende vier jaar zullen in het promotieonderzoek zowel de individuele routine activiteitenpatronen van daders als de aantrekkelijkheid van mogelijke doelwitten voor criminaliteit tijdspecifiek in kaart worden gebracht, om vervolgens te onderzoeken hoe voorspellend beide zijn voor waar daders hun delicten plegen. Hiertoe worden verschillende databronnen gecombineerd: dader- en delictgegevens komen uit politieregistraties en de Basisregistratie Personen. De locaties en bezoekfrequenties van belangrijke plekken waar een steekproef van daders de afgelopen drie jaar hun tijd hebben doorgebracht, worden op dit moment door het NSCR verzameld en adresgegevens van relevante bedrijven en faciliteiten zullen worden verrijkt met informatie over hun openings- en sluitingstijden.

Per 1 januari 2016 kreeg Sabine van Sleeuwen een Bruinsma Beurs waarmee ze onder begeleiding van Prof. dr. Stijn Ruiter en dr. Wouter Steenbeek het onderzoeksvoorstel voor de NWO Onderzoekstalentbeurs uitwerkte. Sabine zal haar promotieonderzoek verrichten binnen het NSCR-onderzoekscluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen.

Over Sabine van Sleeuwen MSc

Sabine van Sleeuwen rondde in juni 2016 de onderzoeksmaster Sociology and Social Research aan de Universiteit Utrecht cum laude af. Ze schreef haar afstudeerscriptie op basis van NSCR data over de invloed van tijden van de dag en dagen van de week op de kans dat daders terugkeren naar vorige delictlocaties. Eerder werkte zij als onderwijs- en onderzoeksassistent aan de Universiteit Utrecht en als junior onderzoeker bij het College voor de Rechten van de Mens. Sinds september 2016 is ze werkzaam als promovenda bij het NSCR, nadat ze de NWO Onderzoekstalentbeurs toegekend kreeg voor haar onderzoeksvoorstel over tijd en criminaliteit. Het onderzoek richt zich op de rol van tijd in zowel de individuele routine activiteitenpatronen van daders als de aantrekkelijkheid van mogelijke doelwitten voor criminaliteit, en de invloed op de delictlocatiekeuzes van daders.

Sabine maakt deel uit van het Cluster Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk alle berichtenNSCR