Zoek

NWO-WOTRO subsidie toegekend aan NSCR en VU onderzoekers

NSCR onderzoekers Eichelsheim en Lindegaard hebben samen met de VU een subsidie toegekend gekregen voor een onderzoek getiteld “Breaking the Cycle of Violence in Post-Conflict Settings: The Potential of Community-Based Sociotherapy in Rwanda” . De subsidie is toegekend binnen het NWO-WOTRO programma “Applied Research Fund of the Security & Rule of Law”. Bij dit onderzoek zal worden samengewerkt met VU onderzoeker dr. Barbora Hola, prof. dr. Annemiek Richters (UvA) en de Prison Foundation Rwanda.

De Rwandese genocide in 1994 heeft duidelijke sporen nagelaten. Zo zijn gezinsstructuren en het sociaal-cultureel functioneren van de Rwandese samenleving sindsdien aanzienlijk veranderd. Rwandese overheidscijfers duiden erop dat meer dan de helft van de ruim 1 miljoen genocide slachtoffers mannen waren. Mannelijke daders werden óf gevangen genomen en vervolgd, óf zij vluchtten naar naburige landen. Als een gevolg daarvan is de man-vrouw verdeling in Rwanda ‘scheef’. Voor overlevende vrouwen geldt dat zij, naast het meemaken van zeer traumatische ervaringen omdat zij getuige waren van de massamoorden tijdens de genocide, vaak ook slachtoffer werden van marteling en seksueel geweld. Zowel in de samenleving als geheel als ook op individueel niveau is er sprake van een hoge mate van traumatisering. De ‘cycle of violence’ benadering veronderstelt dat massaal geweld in een samenleving niet alleen impact heeft op de samenleving als geheel, maar ook op gezinsfunctioneren, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Traumatische ervaringen vormen een groot risico voor negatief opvoeden en huiselijk geweld. Via de overdracht van gewelddadige normen en waarden wordt geweld als copingstrategie bovendien geïnternaliseerd door kinderen en kan geweld zo worden overgedragen van generatie op generatie.

Onderzoekers willen door middel van semigestructureerde interviews in kaart brengen hoe het reeds bestaande sociotherapie initiatief in Rwanda (zie: www.sociotherapy.org) een bijdrage levert aan het behandelen van trauma en het voorkomen of doorbreken van een intergenerationele ‘cycle of violence’ in Rwandese gezinnen. Dit onderzoek sluit aan bij bestaande NSCR onderzoeken naar de intergenerationele overdracht van criminaliteit en geweld.

dr. Veroni Eichelsheim

Over dr. Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim studeerde in 2005 af in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, na een onderzoeksstage bij het NSCR. Op 18 maart 2011 verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht getiteld: ‘The Complexity of Families. Assessing family relationships and their association with externalizing problems’. Daarna deed zij een jaar onderzoek bij het WODC naar de ervaringen van jongeren in jeugddetentie. Vervolgens werkte ze als UD bij de Universiteit Leiden (afdeling Criminologie), waar ze onderwijs verzorgde in onderzoeksmethoden en waar ze werkte aan een onderzoek naar de criminele attitudes van volwassen gedetineerden.

Vanaf augustus 2013 is Veroni werkzaam als onderzoeker bij het NSCR. Zij is met name geïnteresseerd in de complexe intergenerationele interactie tussen gezinsrelatiekwaliteit, opvoeding en delinquent gedrag. Voor de opleiding criminologie van de VU begeleidt zij bachelor-en mastertheses.

Veroni maakt deel uit van de Clusters Intergenerationeel en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR