Zoek

Onderzoek naar Virtual Burglary voor Politie en Wetenschap

Het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap heeft aan dr. Jan-Willem van Prooijen (NSCR/VU), mr. dr. Jean-Louis van Gelder (NSCR), Iris van Sintemaartensdijk (NSCR/VU) en prof. Dr. Paul van Lange (VU) een onderzoeksbeurs toegekend van 60.000 euro voor het onderzoek Virtual Burglary Project: Virtual Reality als middel om inbrekers te doorgronden. Politie en Wetenschap financiert wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk.

Het project richt zich op de invloed van ‘guardianship’ op inbraakbereidheid bij inbrekers. Guardianship is de symbolische of daadwerkelijke aanwezigheid van een individu of groep individuen die (al dan niet bewust) een criminele activiteit zouden kunnen voorkomen. De aanwezigheid van een guardian herinnert een (potentiële) dader aan het feit dat deze in de gaten gehouden kan worden. Het belang van guardianship bij het verhinderen en reduceren van criminaliteit, in het bijzonder van inbreken, is in meerdere onderzoeken bevestigd.

Dit gehonoreerde project gaat twee soorten guardianship bestuderen: geïmpliceerd en daadwerkelijk guardianship. Met geïmpliceerd guardianship worden signalen bedoeld die een inbreker erop attent maken dat een guardian mogelijk in de buurt is om een inbraak te voorkomen, zonder dat deze guardian ook daadwerkelijk zichtbaar is. Een voorbeeld hiervan is een sticker op het raam met de tekst ‘hier waak ik’ met daarop een afbeelding van een hond. Met daadwerkelijk guardianship wordt de echte en zichtbare aanwezigheid van guardians in de nabijheid van een inbreker bedoeld. Guardians kunnen afgeleid zijn en niet op een potentiële inbreker letten, of juist actief opletten en hem/haar aanspreken. Men zal kijken welk gedrag het meest effect heeft op inbraakbereidheid.

Via virtual reality (VR) technologie wordt de invloed van guardianship experimenteel onderzocht: in de virtuele omgeving wordt zo de ene keer een sticker geplaatst, de andere keer een daadwerkelijke guardian gepresenteerd die wel of niet oplet. VR maakt het mogelijk om gedrag direct te bestuderen, in een zeer realistische omgeving. Een aan de Vrije Universiteit Amsterdam en NSCR ontwikkelde virtuele omgeving biedt de mogelijkheid om in een virtuele wijk rond te lopen en een huis als inbraakdoelwit te selecteren. Het systeem registreert alle handelingen van de deelnemers zoals bijvoorbeeld bedenktijd, afgelegde afstand en welk huis uiteindelijk geselecteerd wordt. Het gehele proces kan op deze manier nauwkeurig worden bestudeerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd met daadwerkelijke (ex-)inbrekers en gaat in mei 2017 van start.

Iris van Sintemaartensdijk MSc

Over Iris van Sintemaartensdijk MSc

Iris van Sintemaartensdijk studeerde in augustus 2015 af in de research master Social Psychology aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (cum laude). Tijdens haar studie was zij werkzaam als onderzoekassistent bij het NSCR voor het Virtual Burglary Project van Jean-Louis van Gelder. Inmiddels is zij voor dit project werkzaam als junior onderzoeker. Het Virtual Burglary Project heeft als doel om middels virtual reality inbraken te bestuderen en oplossingen aan te dragen hoe deze mogelijk te voorkomen. Er wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar guardianship en de onbewuste beslisprocessen tijdens de inbraak, bij zowel (ex-) inbrekers als leken.

Iris maakt deel uit van het CRIME Lab & Technology Cluster.

Bekijk alle berichtenNSCR