Zoek

Onderzoek voor de rekenkamer Amersfoort naar nazorg aan ex-gedetineerden

NSCR-onderzoekers Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Merel Dirkse hebben een subsidie gekregen van de rekenkamer van de gemeente Amersfoort om onderzoek te doen naar de nazorg aan ex-gedetineerden die na hun detentie terugkeren naar Amersfoort.

In Nederland keren jaarlijks circa 35.000 volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Dit betekent dat een aanzienlijke groep ex-gedetineerden voor de uitdaging staat om na hun detentie de draad van hun leven weer op te pakken. Uit onderzoek blijkt dat recidive binnen deze groep hoog is. Ongeveer de helft van hen heeft binnen twee jaar opnieuw contact met justitie vanwege een misdrijf en bijna een derde wordt binnen twee jaar opnieuw ingesloten in een penitentiaire inrichting. Een van de manieren om recidive terug te dringen en een succesvolle re-integratie te bevorderen, is om ex-gedetineerden (na)zorg te bieden. Het idee hierachter is dat door de leefomstandigheden van gedetineerden na detentie te verbeteren, de kans op recidive wordt verminderd. Met dat doel wordt al tijdens detentie begonnen met het voorbereiden van gedetineerden op hun terugkeer in de vrije maatschappij. In dat kader richt het algemene landelijke nazorgbeleid zich bijvoorbeeld op het bieden van ondersteuning op vijf gebieden waarvan verwacht wordt dat deze bijdragen aan een succesvolle re-integratie: een geldig identiteitsbewijs, onderdak en inkomen na vertrek uit detentie, inzicht in schuldenproblematiek en het vaststellen van zorgbehoeften.

In het huidige onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de gemeente Amersfoort de nazorg aan ex-gedetineerden aanpakt en in hoeverre te verwachten valt dat deze aanpak bijdraagt aan hun succesvolle re-integratie. Het onderzoek brengt de nazorg in al zijn facetten in beeld: beleid, praktijk, betrokkenen, verantwoordelijkheden en samenwerking. Om dit in kaart te brengen, worden gegevens verzameld uit diverse informatiebestanden en worden interviews gehouden met bij de nazorg betrokken personen en organisaties. Het onderzoek zal inzicht geven in welke aspecten van het nazorgbeleid goed verlopen en welke aspecten verbeterd kunnen worden.  Dit onderzoek sluit aan bij bestaande NSCR-onderzoeken naar nazorg, detentie en de gevolgen van detentie op de verdere levenslopen van ex-gedetineerden en hun families.

Credits beeld: Shutterstock

dr. Anja Dirkzwager

Over dr. Anja Dirkzwager

Anja Dirkzwager promoveerde in 2002 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op een grootschalig onderzoek naar posttraumatische stressreacties bij Nederlandse militairen die aan internationale vredesoperaties hebben deelgenomen en het welzijn van hun familieleden.
Daarna werkte zij als onderzoeker bij het Nederland Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), waar zij lichamelijke en psychische gezondheidsgevolgen van rampen onderzocht (Vuurwerkramp Enschede & Nieuwjaarsbrand Volendam).

Sinds augustus 2007 is zij als senior onderzoeker verbonden aan het NSCR. Zij is één van de projectleiders van het Prison Project, een grootschalig en longitudinaal onderzoek naar de effecten van detentie op de verdere levensloop van gedetineerden en hun gezinsleden. Haar specifieke onderzoeksinteresse gaat uit naar de lichamelijke en psychische gezondheid van gedetineerden en hun familieleden, de ervaringen van gedetineerden tijdens detentie en de onbedoelde effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden.

Ze is ook voorzitter van de ESC working group Prison Life & Effects of Imprisonment.

Anja maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR