Zoek

Cluster Computationele Criminologie

Leden

Henk Elffers, Charlotte Gerritsen (coördinator), Wouter Steenbeek, Nick van Doormaal en Stijn Ruiter

Fellows

Tibor Bosse (Radboud Universiteit), Nick Malleson (University of Leeds) en Jean-Louis van Gelder (Universiteit Twente)

Doelstelling

Recente ontwikkelingen in IT maken het mogelijk om computationeel (met behulp van een computer) menselijk gedrag in kaart te brengen en te bestuderen. De onderzoekers binnen het cluster Computationele Criminologie maken gebruik van dergelijke computationele modellen om crimineel gedrag te onderzoeken. Twee benaderingen kunnen worden onderscheiden, namelijk ‘knowledge-driven’ (top down) en ‘data-driven’ (bottom-up) methoden.

Onderzoeksmethoden

‘Knowledge-driven’ methoden gebruiken bestaande kennis uit de gedragswetenschappen als input en proberen deze kennis in dynamische rekenmodellen te formaliseren. Met behulp van de juiste software kunnen deze modellen worden gebruikt om menselijk gedrag na te bootsen: virtuele scenario’s die (op een dynamische manier) gedrag nabootsen in de tijd. Deze computersimulaties bieden mogelijkheden om innovatieve methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen om afwijkend gedrag beter te begrijpen, te voorspellen en mogelijk zelfs te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het voorspellen van de dynamiek van de menigte, het nabootsen van het gedrag van overvallers of het simuleren van agressiemanagement strategieën voor trainingsdoeleinden in het openbaar vervoer.

‘Data-driven’ methoden nemen een grote hoeveelheid bestaande empirische data als input en proberen automatisch (zonder tussenkomst van een menselijke gebruiker) patronen op te sporen. Omdat computers veel meer rekenkracht bezitten dan mensen, biedt deze aanpak grote mogelijkheden om nieuwe inzichten te ontdekken en nieuwe theorieën te ontwikkelen. Voorbeelden van deze aanpak zijn het opsporen van patronen in berichten op social media, of het vinden van correlaties tussen bepaalde risicofactoren en afwijkend gedrag.

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken intensief samen met de afdeling Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verdere samenwerkingen bestaan met onderzoeksgroepen aan de Griffith University en individuele wetenschappers over de hele wereld onder wie dr. Daniel Birks (Griffith University), dr. Elizabeth Groff (Temple University), dr. Thomas Lampoltshammer (Danube University Krems), dr. Lin Liu (University of Cincinnati) en dr. Michael Townsley (Griffith University).

Vanwege de direct toepasbare praktische waarde van het interdisciplinaire onderzoek uitgevoerd in dit cluster zijn er veel samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners (Nederlandse Politieacademie, GVB, G4S) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vidi-beurs voor crowd management-onderzoek Charlotte Gerritsen

‘Via een analyse van het sentiment op Twitterberichten kunnen we waarnemen welke emoties waar overheersen binnen een grote groep mensen’ NSCR-onderzoeker Charlotte...
Lees meer
Virtuele overvaltraining

Virtuele overvaltraining

Het Virtuele Overvalproject is een samenwerking tussen NSCR, VU, IC3D Media en G4S in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie....
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR