Zoek

Cluster Computationele Criminologie

Het cluster Computationele Criminologie maakt gebruik van computationele (met behulp van een computer) modellen om menselijk gedrag in kaart te brengen en crimineel gedrag te onderzoeken. Hierbinnen zijn twee benaderingen te onderscheiden: knowledge-driven (top-down) en data-driven (bottom-up) methoden.

Knowledge-driven methoden

Knowledge-driven methoden gebruiken bestaande kennis uit de gedragswetenschappen als input en proberen deze kennis in dynamische rekenmodellen te formaliseren. Met behulp van de juiste software kunnen deze modellen worden gebruikt om menselijk gedrag na te bootsenin de tijd, met virtuele scenario’s. Deze computersimulaties bieden mogelijkheden om innovatieve methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen om afwijkend gedrag beter te begrijpen, te voorspellen en mogelijk zelfs te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het voorspellen van de dynamiek van een menigte, het nabootsen van het gedrag van overvallers of het simuleren van agressiemanagementstrategieën voor trainingsdoeleinden in het openbaar vervoer.

Data-driven methoden

Data-driven methoden nemen een grote hoeveelheid bestaande empirische data als input en proberen automatisch (zonder tussenkomst van een menselijke gebruiker) patronen op te sporen. Omdat computers veel meer rekenkracht bezitten dan mensen, biedt deze aanpak grote mogelijkheden om nieuwe inzichten te ontdekken en nieuwe theorieën te ontwikkelen. Voorbeelden van deze aanpak zijn het opsporen van patronen in berichten op social media, of het vinden van correlaties tussen bepaalde risicofactoren en afwijkend gedrag.

Interdisciplinaire samenwerking

Het cluster Computationele Criminologie werkt intensief samen met de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanwege de direct toepasbare praktische waarde van het interdisciplinaire onderzoek zijn er ook veel samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners, waaronder de Nederlandse Politieacademie, GVB en G4S, en met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 


 

Clusterleden

  • Henk Elffers
  • Wouter Steenbeek
  • Nick van Doormaal
  • Stijn Ruiter

Fellows

Tibor Bosse (Radboud Universiteit)
Nick Malleson (University of Leeds)
Jean-Louis van Gelder (Universiteit Twente)

Internationale samenwerking

Clusterleden werken samen met:
Griffith University (dr. Daniel Birks en dr. Michael Townsley )
Temple University (dr. Elizabeth Groff)
Danube University Krems (dr. Thomas Lampoltshammer)
University of Cincinnati (dr. Lin Liu)

Prijs voor simulatie op basis van open sociale netwerkdata

NSCR-onderzoeker Charlotte Gerritsen heeft samen met onderzoekers Raquel Rosés, Cristina Kadar en Chris Ovi Rouly van de ETH Zurich de prestigieuze Best...
Lees meer

Vidi-beurs voor crowd management-onderzoek Charlotte Gerritsen

‘Via een analyse van het sentiment op Twitterberichten kunnen we waarnemen welke emoties waar overheersen binnen een grote groep mensen’ NSCR-onderzoeker Charlotte...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR