Zoek

Cluster Criminal Events

Leden

Wim Bernasco, Peter Ejbye-Ernst, Henk Elffers, Barbara Menting, Stijn Ruiter en Marie Rosenkrantz Lindegaard (coördinator)

Fellows

Evelien Hoeben, Mark Levine (Exeter University), Lasse Liebst (University of Copenhagen), Richard Philpot (Exeter University), Don Weenink (Universiteit van Amsterdam) en Camilla Bank Friis (University of Copenhagen)

Doelstelling

De leden van dit cluster bestuderen het gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers in de loop van potentiële en daadwerkelijke criminele gebeurtenissen. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat criminaliteit plaatsvindt in bepaalde situaties, niet alleen vanwege het soort mensen die erbij betrokken zijn of de soort plaatsen waar ze zich voordoen, maar ook omwille van het gedrag van de betrokken personen. Het doel is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen tijdens potentiële criminele gebeurtenissen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag voor de uitkomst van de gebeurtenis in kaart te brengen.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geworteld in de theorieën die zich richten op situationele oorzaken van criminaliteit. We putten vooral uit theorieën die causale mechanismen tussen de verschillende soorten van acties binnen criminele gebeurtenissen benadrukken, en vergelijken acties van dezelfde daders tussen verschillende soorten gebeurtenissen. Theorieën zijn onder meer scriptanalyse, symbolisch interactionisme, de gelegenheidstheorie, besluitvormingstheorieën en micro-sociologische theorieën.

Onderzoeksonderwerpen

De onderzoeksonderwerpen variëren met betrekking tot het soort actor (dader, slachtoffer, omstander, wetshandhaving), het soort criminele gebeurtenis (bijv. diefstal, straatgeweld, inbraak, winkeldiefstal, cybercrime, terrorisme, geweld door een menigte, seksueel geweld, witteboordencriminaliteit, misbruik, pesten) en gedragsmatige sequenties (binnen en tussen gebeurtenissen).

Onderzoeksbronnen

Het onderzoek maakt gebruik van informatie uit meerdere gegevensbronnen, inclusief beelden van misdrijven vastgelegd op camera’s (bijv. CCTV), politiedossiers, interviews en tijdsbestedingsonderzoek op smartphones.

Internationale samenwerking

Clusterleden werken samen met onderzoeksgroepen aan de Exeter University, University of Copenhagen, Freie Universität Berlin, Griffith University, University of Cincinnati, Rutgers University en individuele wetenschappers over de hele wereld. Ze organiseren thematische sessies op internationale conferenties en redigeren themanummers van wetenschappelijke tijdschriften.

Bekijk de website van de Video violence group.

Studie naar geweld en bedreigingen tegen wetshandhavers

NSCR-onderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard ontvangt een beurs van The Danish Working Environment Research Fund voor het onderzoeksproject ‘Vermindering van bedreiging en geweld...
Lees meer

The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

The Oxford Handbook of Offender Decision Making wordt naar verwachting hét naslagwerk over criminele keuzes en besluitvorming bij daders. NSCR-onderzoekers Wim Bernasco,...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR