Zoek

Cluster Criminal Events

Het cluster Criminal Events bestudeert het gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers in de loop van potentiële en daadwerkelijke criminele gebeurtenissen. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat criminaliteit plaatsvindt in bepaalde situaties, niet alleen vanwege het soort mensen die erbij betrokken zijn of de soort plaatsen waar ze zich voordoen, maar ook door het gedrag van de betrokken personen. Het doel is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen tijdens potentiële criminele gebeurtenissen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag in kaart te brengen.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geworteld in de theorieën die zich richten op situationele oorzaken van criminaliteit. Criminal Events put vooral uit theorieën die causale mechanismen tussen de verschillende soorten van acties binnen criminele gebeurtenissen benadrukken, en vergelijkt acties van dezelfde daders tussen verschillende soorten gebeurtenissen. Theorieën zijn onder meer scriptanalyse, symbolisch interactionisme, de gelegenheidstheorie, besluitvormingstheorieën en micro-sociologische theorieën.

Onderzoeksonderwerpen

De onderzoeksonderwerpen variëren met betrekking tot het soort actor (dader, slachtoffer, omstander, wetshandhaving), het soort criminele gebeurtenis (diefstal, straatgeweld, inbraak, winkeldiefstal, cybercrime, terrorisme, geweld door een menigte, seksueel geweld, witteboordencriminaliteit, misbruik, pesten) en gedragsmatige sequenties binnen en tussen gebeurtenissen.

Onderzoeksbronnen

Binnen het onderzoek wordt gebruikgemaakt van informatie uit meerdere bronnen, inclusief beelden van misdrijven vastgelegd op camera zoals CCTV, politiedossiers, interviews en tijdsbestedingsonderzoek op smartphones.

Bekijk ook de website van de Video violence group.

 


 

Clusterleden

  • Marie Lindegaard (coördinator)
  • Wim Bernasco
  • Peter Ejbye-Ernst
  • Henk Elffers
  • Stijn Ruiter

Fellows

Evelien Hoeben (School of Criminal Justice)
Mark Levine (Exeter University)
Lasse Liebst (University of Copenhagen)
Richard Philpot (Exeter University)
Don Weenink (Universiteit van Amsterdam)
Camilla Bank Friis (University of Copenhagen)

Internationale samenwerking

Clusterleden werken samen met onderzoeksgroepen van:
Exeter University
University of Copenhagen
Freie Universität Berlin
Griffith University
University of Cincinnati
Rutgers University
en met individuele wetenschappers over de hele wereld.

Vidi-beurs voor onderzoek naar gedrag omstanders in conflictsituaties

NSCR-onderzoeker en cultureel antropoloog Marie Rosenkrantz Lindegaard heeft een Vidi-beurs gekregen. Hiermee gaat zij de komende vijf jaar haar onderzoek naar het...
Lees meer

Bystander blijkt wel degelijk in actie te komen bij ruzie op straat

Bij hoogoplopende ruzies en vechtpartijtjes op straat schieten voorbijgangers bijna altijd te hulp om de boel te sussen, blijkt uit onderzoek van...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR