Zoek

Cluster Cybercrime

Het cluster Cybercrime bestudeert de ‘menselijke factor’ in cybercrime. We definiëren cybercrime als alle misdrijven waarbij informatietechnologie (IT) een essentiële rol speelt. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘traditionele’ misdrijven waarin IT wordt gebruikt als een instrument, zoals internetfraude en de verspreiding van illegale inhoud, en ‘nieuwe’ misdrijven waarin IT het mikpunt is, zoals hacking, het verspreiden van virussen en DDoS-aanvallen.

Theoretische uitgangspunten

Cybercrime omvat een groot aantal misdrijven en kan worden bestudeerd vanuit verschillende theoretische perspectieven. In het lopende onderzoek worden bijvoorbeeld de levenslooptheorie en gelegenheidstheorie gebruikt. Omdat er weinig empirisch onderzoek is verricht naar cybercriminaliteit, is het onduidelijk of – en in welke mate – traditionele theorieën uit de criminologie kunnen worden gebruikt om cybercriminaliteit te verklaren. De convergentie in tijd en ruimte van daders en slachtoffers is bij cybercriminaliteit anders dan die bij traditionele misdrijven, zoals een inbraak of overval. Daarom worden deze traditionele theorieën getest op hun geschiktheid met betrekking tot cybercrime.

Onderzoeksonderwerpen

Clusterleden bestuderen daders, slachtoffers en andere belanghebbenden, en problemen rond de juridische benadering en regulering van cybercrime. Voorbeelden zijn een onderzoek naar de oorsprong en groeiprocessen van cybercriminele netwerken, de risicofactoren voor het begaan van cybermisdrijven en slachtofferschap, levensloopfactoren en de invloed van persoonlijke netwerken, de effecten van reputatie, het verspreiden van informatie en het handhaven van regels met betrekking tot vertrouwen in criminele netwerken die opereren op het dark web (de verborgen delen van het internet waar criminelen met elkaar omgaan).

Onderzoeksbronnen

Het cluster Cybercrime maakt gebruik van traditionele gegevensbronnen zoals enquêtes, politiebestanden, het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar ook van big data van het dark web. In de toekomst worden ook gegevens van particuliere partijen, zoals internetaanbieders en cybersecurity-bedrijven ontsloten.

Het NSCR is lid van het Amsterdam Cyber Security Center AMSec.

 


 

Clusterleden

  • Rutger Leukfeldt (coördinator)
  • Marleen Gorissen
  • Renushka Madarie
  • Lukas Norbutas
  • Stijn Ruiter
  • Yaloe van der Toolen
  • Frank Weerman
  • Steve van de Weijer

Fellows

Tamar Berenblum (Hebrew University of Jerusalem)
Thomas J. Holt (Michigan State University)
Johan van Wilsem (WODC)
Marleen Weulen Kranenbarg (Vrije Universiteit Amsterdam)
David Maimon (University of Maryland)
Chantal van den Berg (Vrije Universiteit Amsterdam)

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met:
Universiteit Leiden (Johan van Wilsem)
University of Southampton (Anita Lavorgna)
Michigan State University (Thomas Holt)
University of Maryland (David Maimon)

Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken

Zeggen dat je je online veilig gedraagt, blijkt nog iets heel anders dan het daadwerkelijk doen. Onderzoek van De Haagse Hogeschool en...
Lees meer

The Human Factor of Cybercrime: inzicht in de mens achter de tech

Net als traditionele criminaliteit wordt cybercrime gepleegd door mensen. Maar wie zijn die daders achter de computer? Wie wordt slachtoffer? En hoe...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR