Zoek

Cluster Empirical Legal Studies

Het cluster Empirical Legal Studies (ELS) voert empirisch onderzoek uit, gericht op de rechtspraktijk in brede zin: strafrecht, civielrecht en bestuursrecht. Inhoudelijke thema’s die onder dit cluster vallen, zijn onder meer echtscheidingsrecht en echtscheidingspraktijk, bestuurlijke en bestuursrechtelijke afdoeningen, het gebruik van papier en (audio)visuele opnamen in het proces, de rol en de behoeften van het slachtoffer en mediation.

Theoretische uitgangspunten

Relevante theorieën binnen dit cluster zijn procedurele rechtvaardigheid, theoretische concepten met betrekking tot de rollen van wetgever, rechter en bestuur (Trias Politica) en gevolgen hiervan voor principes van fair trial, theorieën over de werking en de inrichting van rechtssystemen (inquisitorial en adversial), bewijsvergaring, openbaarheid en mensenrechten. Ook de theorievorming over de rol van het slachtoffer, restorative justice, is van belang voor het cluster ELS.

Onderzoeksfocus en -methoden

Het cluster is nauw gerelateerd aan en zoekt actief naar samenwerking met organisaties in het veld: politie, advocatuur, rechtspraak, OM, reclassering, slachtofferorganisaties en bestuursorganen. Daarnaast werken de clusterleden nauw samen met de stuurgroep Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies (NASA), samengesteld uit leden van de rechterlijke macht en academici van verschillende Nederlandse universiteiten. Multidisciplinariteit is een wezenlijk kenmerk van dit onderzoekscluster. De nadruk ligt op kwalitatieve methoden van onderzoek, maar kwantitatieve methoden en experimenten worden niet geschuwd.

 


 

Clusterleden

 • Barbora Holá (coördinator)
 • Iris Becx
 • Nieke Elbers
 • Henk Elffers
 • Martha Komter
 • Robin Kranendonk
 • Peter van der Laan
 • Marijke Malsch
 • Beatriz Mayans
 • Annerie Smolders
 • Marigo Teeuwen

Fellows

Michael Tonry (University of Minnesota)
Arno Akkermans (Vrije Universiteit Amsterdam)
Eileen Yuk-ha Tsang (City University of Hong Kong)

Internationale samenwerking

Universiteit Leiden (prof. Jan de Keijser)
La Trobe University (prof. Patrick Keyzer)
University of Melbourne (prof. Ian Freckelton)
University of Cyprus (prof. Andreas Kapardis)
Vrije Universiteit Amsterdam (dr. Sonja Meijer, mr. dr. Bas de Wilde, prof. Lonneke Stevens)

Bekijk archief berichten

NSCR