Zoek

Cluster Extremisme/Terrorisme

Het cluster Extremisme/Terrorisme bestudeert extremistische misdrijven: wetsovertredingen gepleegd in het kader van extremistische of radicale ideologieën of overtuigingen. Dit kunnen terreuraanslagen zijn of de voorbereidingen daarvan, gewelddadige extremistische acties tegen personen of bedrijven, of individuele daden van geweld zoals ‘haatmisdrijven’ tegen minderheden. Het hoofddoel van dit cluster is een beter inzicht te krijgen in de levensloop van extremistische daders door het bestuderen van de psychologische en sociologische processen die leiden tot radicalisering, deelname aan extremistische misdriven, het beëindigen van extremistische activiteiten en deradicalisering.

Theoretische uitgangspunten

Het cluster streeft ernaar specifieke theorieën over radicaliseringsprocessen te verbinden met algemene criminologische theorieën en theorieën uit de sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie. De literatuur over radicalisering en extremisme onderscheidt verschillende fasen in de ontwikkeling naar extremistische misdrijven, verschillende beweegredenen en verschillende root causes en trigger events. Dit sluit aan bij theorieën over het plegen van misdrijven, zoals de General Strain Theory en Situational Action Theory, en bij de levensloopcriminologie. Ook relevant zijn theorieën over politiek extremisme die zich richten op gepercipieerde achterstelling, discriminatie, fysieke en symbolische threat en onzekerheid. Ten slotte wordt ook gebruik gemaakt van theorieën over de identiteitsontwikkeling om te begrijpen waarom radicalisering en extremistische misdaden veelal plaatsvinden tijdens de adolescentie en jonge volwassenheid.

Onderzoeksonderwerpen

De onderzoeksthema’s van het cluster Extremisme/Terrorisme richten zich vooral op de individuele betrokkenheid bij extremistische misdrijven. Daarnaast is ook aandacht voor de maatschappelijke reacties op terrorisme en extremisme. De focus ligt op het bestuderen van gebeurtenissen en processen die bijdragen aan de individuele ontwikkelingen, zoals radicalisering, deelname aan extremistische activiteiten en misdrijven, terugtreding en deradicalisering, het bestuderen van overeenkomsten en verschillen tussen extremistische misdrijven en andere soorten misdrijven, en onderzoek naar de rol van gender, ouders, school, collega’s en het internet.
Het cluster is daarnaast betrokken bij een door de EU gefinancierd project over de aanjagers van terrorisme en georganiseerde criminaliteit, met een deelproject over de relatie tussen terrorisme en echte dan wel ervaren sociaal-economische achterstelling en tegenspoed.

Onderzoeksbronnen

Het cluster doet onderzoek via verschillende methoden, waaronder het verzamelen van politieregistratiegegevens en het verrijken hiervan met demografische en sociaal-economische CBS-gegevens, systematisch literatuuronderzoek, survey-onderzoek naar radicale opvattingen en steun voor extremisme, socialenetwerkanalyse en inhoudsanalyse van extremistische berichten op de sociale media.

 


 

Clusterleden

  • Frank Weerman (coördinator)
  • Catrien Bijleveld
  • Lea Echelmeyer
  • Veroni Eichelsheim
  • Vanja Ljujic
  • Karin Monster
  • Jan-Willem van Prooijen
  • Wouter Steenbeek
  • Fabienne Thijs

Fellows

Amy Nivette (Universiteit Utrecht)
Lieven Pauwels (Universiteit Gent)
Elanie Rodermond (Vrije Universiteit Amsterdam, A-LAB)

Internationale samenwerking

Clusterleden werken samen met:
WODC (Christianne de Poot)
Universiteit Gent (Lieven Pauwels)
Hebrew University (David Weisburd)

Jihadistische radicalisering in problematische jeugdgroepen

Het komt zelden voor dat jongeren in problematische jeugdgroepen radicaliseren en uitreizen naar Syrië. Bovendien doen jeugdgroepen dat niet als geheel. Bij...
Lees meer

Levenslooponderzoeker Elanie Rodermond genomineerd door New Scientist

NSCR/VU-criminoloog Elanie Rodermond is genomineerd als Wetenschapstalent 2019, de verkiezing van het tijdschrift New Scientist. Tijdens haar promotie onderzocht ze waarom vrouwen...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR