Zoek

Cluster Extremisme/Terrorisme

Leden

Catrien Bijleveld, Veroni Eichelsheim, Vanja Ljujic, Jan-Willem van Prooijen, Wouter Steenbeek, Fabienne Thijs, Frank Weerman (coördinator) en Karin Monster (werkervaringsplek)

Fellows

Lieven Pauwels (Universiteit Gent), Elanie Rodermond (Vrije Universiteit, A-Lab)

Doelstelling

De leden van dit cluster bestuderen extremistische misdrijven: wetsovertredingen gepleegd in het kader van extremistische of radicale ideologieën of overtuigingen. Dit kunnen terreuraanslagen zijn of de voorbereidingen daarvan, gewelddadige extremistische acties tegen personen of bedrijven, of individuele daden van geweld zoals ‘haatmisdrijven’ tegen minderheden. Het hoofddoel van dit cluster is om een beter inzicht te krijgen in de levensloop van extremistische daders door het bestuderen van de psychologische en sociologische processen die leiden tot radicalisering, deelname aan extremistische misdrijven, het beëindigen van extremistische activiteiten en deradicalisering.

Theoretische uitgangspunten

Het cluster streeft ernaar specifieke theorieën over radicaliseringsprocessen te verbinden met algemene criminologische theorieën en theorieën uit de sociale en ontwikkelingspsychologie. De literatuur over radicalisering en extremisme onderscheidt verschillende fasen in de ontwikkeling naar extremistische misdrijven, verschillende beweegredenen en verschillende ‘root causes’ en ‘trigger events’. Dit sluit aan bij theorieën over het plegen van misdrijven (bijv. General Strain Theory en Situational Action Theory) en bij de levensloopcriminologie. Ook relevant zijn theorieën over politiek extremisme die zich richten op gepercipieerde achterstelling, discriminatie, fysieke en symbolische ‘threat’ en onzekerheid. Ten slotte kan ook gebruik worden gemaakt van theorieën over de identiteitsontwikkeling om te begrijpen waarom radicalisering en extremistische misdaden veelal plaatsvinden tijdens de adolescentie en jonge volwassenheid.

Onderzoeksonderwerpen

De onderzoeksthema’s van dit cluster richten zich vooral op de individuele betrokkenheid bij extremistische misdrijven, daarnaast is ook aandacht voor de maatschappelijke reacties op terrorisme en extremistische misdrijven. De focus ligt op het bestuderen van levensloopgebeurtenissen en processen die bijdragen aan individuele ontwikkelingen (radicalisering, deelname aan extremistische activiteiten en misdrijven, terugtreding en deradicalisering), overeenkomsten en verschillen tussen extremistische misdrijven en andere soorten misdrijven, en de rol van gender, ouders, school, collega’s en het internet.

Onderzoeksbronnen

Wij streven ernaar onderzoek te doen via verschillende methoden, zoals het verzamelen van politieregistratiegegevens en het verrijken daarvan met demografische en sociaal-economische CBS-gegevens, systematisch literatuuronderzoek, survey-onderzoek naar radicale opvattingen en steun voor extremisme, sociale netwerk-analyse en inhoudsanalyse van extremistische berichten op de sociale media.

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met het WODC (Christianne de Poot), de Universiteit Gent (Lieven Pauwels) en de Hebrew University (David Weisburd). Ze zijn betrokken bij een deelproject van een door de EU gefinancierd project over de aanjagers van terrorisme en georganiseerde criminaliteit (met een deelproject over de relatie tussen terrorisme en echte dan wel ervaren sociaal-economische achterstelling en tegenspoed). Het cluster is van plan om workshops en congrespanels over terroristische en extremistische misdrijven te organiseren.

NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

Het NSCR start in april 2017 met een onderzoek naar de kenmerken en de voorgeschiedenis van verdachten van terroristische misdrijven. Dit onderzoek...
Lees meer

Position Paper Terrorism and Cybercrime

NSCR Seminar over Europees veiligheidsbeleid Op 26 mei 2016 vond in Brussel een seminar plaats over Europese veiligheid, Bestrijding van criminaliteit door middel...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR