Zoek

Cluster Intergenerationeel

Het cluster Intergenerationeel bestudeert crimineel gedrag vanuit een intergenerationeel perspectief. Dit betekent dat ze verkennen in welke mate, hoe en waarom crimineel gedrag van generatie op generatie wordt overgedragen. Zij richten zich op patronen van intergenerationele continuïteit van (crimineel) gedrag, maar zijn ook geïnteresseerd in intergenerationele discontinuïteit: de gevallen waarin gedrag tegen alle verwachtingen in niet van generatie op generatie wordt overgedragen.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geïnspireerd door de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren, zoals armoede of slecht ouderschap leiden tot antisociaal gedrag. Ten tweede kunnen genetische factoren een rol spelen. Ten derde kunnen gedeelde familiale antisociale kenmerken verklaren waarom crimineel gedrag overgedragen wordt van de ene generatie op de andere. Ten vierde kan de voorkeur voor een partner met gelijkaardige kenmerken ten grondslag liggen aan patronen van intergenerationele overdracht. Ten vijfde kan impliciet en expliciet sociaal leren een rol spelen. En tot slot kunnen vooroordelen vanuit politie en justitie een rol spelen bij intergenerationele continuïteit van veroordelingen.

Onderzoeksonderwerpen en -bronnen

Het onderzoek richt zich op complexe en op elkaar inwerkende mechanismen die ten grondslag liggen aan de intergenerationele overdracht van crimineel gedrag. Soms kan crimineel gedrag worden gezien als de oorzaak van andere factoren die worden overgedragen over generaties heen, zoals het ontbreken van een ouder als gevolg van opsluiting, armoede en een sociaal-economische achterstand, slecht ouderschap of slechte familierelaties. In andere gevallen als het gevolg van intergenerationele overdracht van andere factoren, zoals armoede en andere sociaal-economische nadelen, harde opvoeding, kindermishandeling of familiale agressie en geweld. Het cluster Intergenerationeel maakt gebruik van verschillende data waaronder processen-verbaal, enquêtegegevens en interviews, die worden geanalyseerd met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve technieken.

 


 

Clusterleden

  • Veroni Eichelsheim (coördinator)
  • Catrien Bijleveld
  • Arjan Blokland
  • Meintje van Dijk
  • Anja Dirkzwager
  • Barbora Holá
  • Marie Lindegaard
  • Elanie Rodermond
  • Frank Weerman
  • Steve van de Weijer

Fellows

Mikko Aaltonen (University of Helsinki)
Lidewyde Berckmoes (African Studies Centre Leiden)
Brandon Welsh (Northeastern University)

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met:
Vrije Universitei Amsterdam (Edward Kleemans)
NIDI (Aat Liefbroer)
Universiteit Utrecht (Susan Branje)
University of Maryland (Terence Thornberry)
Northeastern University (Brandon Welsh)
Florida State University (Kevin Beaver)
Berkeley University (Sytske Besemer)
University of Helsinki (Mikko Aaltonen)

Worden jongeren aangestoken door hun criminele broer of zus?

Twan Huijsmans onderzocht voor zijn stage bij het NSCR in hoeverre delinquent gedrag van jongeren invloed heeft op hun broers en zussen....
Lees meer

28 september: Symposium Intergenerationele overdracht van crimineel gedrag

Vrijdag 28 september | 13.30 – 18.00 | Lloyd Hotel Amsterdam Direct aanmelden Sommige gezinnen zitten vast in een patroon van crimineel...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR