Zoek

Cluster Levensloop

Het cluster Levensloop bestudeert criminele ontwikkeling als een integraal onderdeel van de levensloop. Onderzoek richt zich op gebeurtenissen in het leven op micro-niveau, zoals het huwelijk en ouderschap, op meso-factoren zoals buurtkenmerken en problematische betrokkenheid bij jeugdbendes, en op macro-omstandigheden zoals werkloosheidniveaus en economische crises. Aan de hand hiervan wordt uitgelegd hoe criminele carrières evolueren. Van bepaalde gebeurtenissen, zoals deelname aan de arbeidsmarkt en romantische relaties, werd vastgesteld dat zij criminele carrières beïnvloeden. Maar het omgekeerde verband is ook aanwezig: mensen met een omvangrijke criminele carrière hebben wellicht meer problemen met het vinden van een baan of een romantische partner. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid en biologische markers, verhouden zich tot deze levensloopvariabelen en dit leidt tot duidelijk verschillende uitkomsten. Tot slot richt het onderzoek van dit cluster zich op de impact van strafrechtelijke interventies. Deze interventies worden beschouwd als een speciaal soort levensgebeurtenis.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geworteld in levenslooptheorieën zoals Sampson en Laubs Age Graded Theory, Moffitts Dual Taxonomy en Thornberrys Interactional Theory. Het onderzoek richt zich op steekproeven van de algemene bevolking, evenals hoog-risico steekproeven zoals jongvolwassenen die eerder in aanraking kwamen met de politie of jongeren die zijn opgegroeid in de zorg. Verschillende studies hebben ook speciale steekproeven opgevolgd, zoals zedendelinquenten, vrouwelijke (Antilliaanse) gedetineerden en cybercriminelen.

Onderzoeksbronnen

Het onderzoek put uit meerdere gegevensbronnen, zoals enquêtes, officiële data en archiefbestanden van rechtszaken. Verschillende studies maken ook gebruik van kwalitatieve methoden zoals diepte-interviews. Innovatieve technieken voor het verzamelen van data – denk aan tijdsbestedingsonderzoeken via smartphones – worden momenteel onderzocht.

Samenwerkingsverbanden

Het cluster Levensloop neemt actief deel aan de Division for Developmental and Life-course Criminology van de American Society of Criminology, de European Developmental and Life-course Criminology werkgroep van de European Society of Criminology, Eurogang en het Spinhuis Center for Research on Incarcerated Females.

 


 

Clusterleden

  • Arjan Blokland (coördinator)
  • Catrien Bijleveld
  • Sjoukje van Deuren
  • Anja Dirkzwager
  • Victor van der Geest
  • Peter van der Laan
  • Elanie Rodermond
  • Frank Weerman
  • Steve van de Weijer

Fellows

Mikko Aaltonen (University of Helsinki)
Janine Janssen (Avans Hogeschool)
Vere van Koppen (Vrije Universiteit Amsterdam)
Melvin Soudijn (Nationale Politie)
Janna Verbruggen (Cardiff University)
Ilka van de Werve (Vrije Universiteit Amsterdam)
Chantal van den Berg (Vrije Universiteit Amsterdam)

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met:
Vrije Universiteit Amsterdam (Anne Marie Slotboom en Vere van Koppen)
Universiteit Leiden (Paul Nieuwbeerta)
Toronto University (Candace Kruttschnitt)
Carnegie Mellon (Daniel Nagin)
Laval University (Patrick Lussier)
Cardiff University (Janna Verbruggen)
University of London (Ingrid Schoon)
University of Helsinki (Mikko Aaltonen)

Kind dat gevangenschap van ouder meemaakte trouwt minder vaak

Kinderen die gevangenschap van een ouder hebben meegemaakt, stappen significant minder vaak in het huwelijksbootje dan kinderen van wie geen ouder in...
Lees meer

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Het NSCR en Fonds Slachtofferhulp zetten samen een vijfjarig onderzoeksprogramma op, gericht op slachtofferschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR