Zoek

Cluster Levensloop

Leden

Catrien Bijleveld, Arjan Blokland (coördinator), Anja Dirkzwager, Victor van der Geest, Peter van der Laan, Elanie Rodermond, Frank Weerman, Steve van de Weijer

Fellows

Mikko Aaltonen (University of Helsinki), Janine Janssen (Avans Hogeschool), Vere van Koppen (Vrije Universiteit Amsterdam), Melvin Soudijn (Nationale Politie), Janna Verbruggen (Cardiff University) en Ilka van de Werve (Vrije Universiteit Amsterdam)

Doelstelling

De leden van dit cluster bestuderen criminele ontwikkeling als een integraal onderdeel van de levensloop. Onderzoek richt zich op gebeurtenissen in het leven op micro-niveau (zoals het huwelijk en ouderschap), op meso-factoren (zoals buurtkenmerken en problematische betrokkenheid bij jeugdbendes), evenals op macro-omstandigheden (zoals werkloosheidniveaus en economische crises) om uit te leggen hoe criminele carrières evolueren. Van bepaalde gebeurtenissen, zoals intrede op de arbeidsmarkt en romantische relaties, werd vastgesteld dat zij criminele carrières beïnvloeden. Maar het omgekeerde verband is ook aanwezig: mensen met een omvangrijke criminele carrière hebben wellicht meer problemen met het vinden van een baan of een romantische partner, of om dit te doen op normatieve leeftijd. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid en biologische markers, verhouden zich tot deze levensloopvariabelen en dit leidt tot duidelijk verschillende uitkomsten. Tot slot richt het onderzoek van dit cluster zich op de impact van strafrechtelijke interventies en beschouwt deze interventies als een speciaal soort levensgebeurtenis.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geworteld in levenslooptheorieën zoals Sampson en Laubs Age Graded Theory, Moffitts Dual Taxonomy en Thornberrys Interactional Theory. Het onderzoek richt zich op steekproeven van de algemene bevolking, evenals hoog-risico steekproeven zoals jongvolwassenen die eerder in aanraking kwamen met de politie of jongeren opgegroeid in de zorg. Verschillende studies hebben ook speciale steekproeven opgevolgd, zoals zedendelinquenten, vrouwelijke (Antilliaanse) gedetineerden en cybercriminelen.

Onderzoeksbronnen

Het onderzoek put uit meerdere gegevensbronnen, zoals enquêtes, officiële data en archiefbestanden van rechtszaken. Verschillende studies maken ook gebruik van kwalitatieve methoden zoals diepte-interviews. Innovatieve technieken voor het verzamelen van data, zoals tijdsbestedingsonderzoeken op smartphones, worden momenteel onderzocht.

Internationale samenwerking

Clusterleden werken samen met onderzoekers binnen en buiten Nederland, zoals Anne Marie Slotboom (VU), Vere van Koppen (VU), Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden), Candace Kruttschnitt (Toronto University), Daniel Nagin (Carnegie Mellon), Patrick Lussier (Laval University), Janna Verbruggen (Cardiff University), Ingrid Schoon (University of London) en Mikko Aaltonen (University of Helsinki). Ze organiseren thematische sessies op internationale conferenties en nemen actief deel aan de Division for Developmental and Life-course Criminology van de American Society of Criminology, de European Developmental and Life-course Criminology werkgroep van de European Society of Criminology, Eurogang en het Spinhuis Center for Research on Incarcerated Females.

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven, ondervinden ook in hun volwassen leven op meerdere terreinen problemen. NSCR-fellow Janna Verbruggen (Cardiff...
Lees meer

Etnische afkomst belangrijker dan strafblad bij sollicitaties

Geweldsdelinquenten van Nederlandse afkomst maken grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad. Dit blijkt...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR