Zoek

Cluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen

Het cluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen bestudeert criminaliteit en rechtshandhaving vanuit een ruimtelijk en temporeel perspectief: waar en wanneer vindt criminaliteit plaats? Het onderzoek richt zich op ruimtelijke en temporele variaties in criminaliteit, en verklaart ze in functie van hoe potentiële daders, potentiële slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers tijdens dagelijkse en wekelijkse tijdscycli gebruikmaken van de locaties en gebieden in hun ruimtelijke omgeving.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is stevig geworteld in theorieën die de situationele oorzaken van criminaliteit benadrukken (in tegenstelling tot de persoonlijke oorzaken), waaronder niet alleen de rationelekeuzetheorie, routineactiviteitentheorie, crime pattern theory, space-time geography, maar ook de broken windows theory en de socialedesorganisatietheorie.

Onderzoeksonderwerpen

De onderwerpen variëren met betrekking tot de onderzochte actoren (daders, slachtoffers, omstanders, rechtshandhavers), ruimtelijke schaal (individuele adressen, straatsegmenten, buurten), temporele schaal (uren, dagen, jaren) en soorten misdrijven (woninginbraak, straatroof, stroperij).

Onderzoeksbronnen

Veel bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van naar locatie en tijdstip gespecificeerde gegevens van de politie en andere handhavingsinstanties, en gegevensbestanden met de kenmerken en locaties van bedrijven en voorzieningen, zoals winkels, zwembaden of stations. Daarnaast wordt in empirisch onderzoek ook gebruikgemaakt van vragenlijsten, tijdsbestedingsonderzoek en dataverzamelingsinstrumenten zoals camera’s en smartphones.

Samenwerkingsverbanden

De clusterleden zijn oprichters en penvoerders van de ESC Working Group Space, place & crime en spelen belangrijke rollen in de Crime and Place Working Group en in het Environmental Criminology and Crime Analysis (ECCA) netwerk.

 


 

Clusterleden

  • Wouter Steenbeek (coördinator)
  • Wim Bernasco
  • Gerben Bruinsma
  • Henk Elffers
  • Nick van Doormaal
  • Andrew Lemieux
  • Stijn Ruiter
  • Sabine van Sleeuwen

Fellow

Christophe Vandeviver (Universiteit Gent)

Visiting Scholars

Guangwen Song (Sen Yat-sun University, Guangzhou, China)
Luzi Xiao (Sen Yat-sen University, Guangzhou, China)

Internationale samenwerking

Clusterleden werken samen met onderzoeksgroepen en wetenschappers van:
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht
Universiteit Gent
University College London
Temple University (Philadelphia)
Griffith University (Brisbane)
Simon Fraser University (Vancouver)
George Mason University (Fairfax)

Voetbalstadion permanent veiligheidsrisico voor de buurt

Uit onderzoek van de UGent en het NSCR blijkt dat de aanwezigheid van een voetbalstadion de criminaliteit in de omgeving vergroot. Het...
Lees meer

The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

The Oxford Handbook of Environmental Criminology geeft een overzicht van theorieontwikkeling en onderzoek naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op criminaliteit. Want...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR