Zoek

Cluster Wildlife Crime

Het cluster Wildlife Crime voert empirisch onderzoek uit naar stroperij en de handel in en consumptie van (producten van) wilde dieren. Om wildlife crime te analyseren worden verschillende criminologische theorieën gebruikt, zoals de rationelekeuzebenadering, crime pattern en routine activities theory, en het perspectief van situationele misdaadpreventie. Daarnaast worden inzichten uit de ecologie en bewegingstheorieën gebruikt om het gedrag van daders en handhavers in kaart te brengen.

Onderzoeksonderwerpen

Het cluster richt zich op onderwerpen met betrekking tot de ruimtelijke en temporele elementen van stroperij en anti-stroperijpatrouilles, de kenmerken van daders, hoe dadernetwerken zijn georganiseerd en de betekenis van vervolging voor het voorkomen van toekomstige misdrijven. Het cluster heeft ook belangstelling voor empirische evaluaties van anti-stroperij-interventies zoals rapid-response teams, alternatieve programma’s voor levensonderhoud en het gebruik van remote sensing technologie om dier- en stropergedrag te monitoren.

Internationale samenwerkingsverbanden

Het cluster heeft een groot aantal nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Een belangrijke is die met Craig Spencer, Senior Warden van Balule Olifants West Nature Reserve in Zuid-Afrika, om de criminele locatiekeuzes van neushoornstropers te bestuderen. Het cluster werkt ook nauw samen met Will Moreto van de University of Central Florida, met Milind Tambe’s onderzoeksgroep aan de University of Southern California, maar ook met praktijkmensen van de Uganda Wildlife Authority en Uganda Conservation Foundation.

 


 

Clusterleden

  • Andrew Lemieux (coördinator)
  • Nick van Doormaal
  • Jordi Janssen
  • Jacob van der Ploeg
  • Stijn Ruiter

Fellows

  • Kees Camphuysen (NIOZ)
  • William Moreto (University of Central Florida)
  • Rob Pickles (Panthera)

3-5 februari 2017 | Conferentie Globalisation of Fisheries

3-5 Februari 2017 | Texel Nu de mondiale visvangst blijft stagneren, ondanks toegenomen inspanningen van de visserij, maken zowel wetenschappers en praktijkmensen...
Lees meer
Tiger - John Goodrich

Criminologisch onderzoek naar wildlife crime: Tiger Week

Rond 1900 leefden er bijna honderdduizend tijgers in het wild, tegenwoordig nog maar 3.200. Tijgers behoren tot de meeste bedreigde diersoorten in...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR