Zoek

Onderzoeksagenda The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity nu beschikbaar

Persbericht

Waar komt de cybercrimineel vandaan en hoe verdient hij zijn geld?

Is een cybercrimineel een nieuw type dader of een ‘oude’ dader op een nieuw werkterrein? Wat zijn de verdienmodellen van cybercriminelen? En kun je potentiële slachtoffers weerbaarder maken? Cybercriminaliteit is niet een kwestie van technologie alleen: het blijft mensenwerk. In de onderzoeksagenda ‘The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity’ schetsen 22 auteurs de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van menselijke aspecten.

NSCR-directeur Catrien Bijleveld overhandigde 16 mei tijdens de International One Conference 2017 in World Forum in Den Haag de onderzoeksagenda aan Dirk-Jan den Boer, directeur van het domein sociale en geesteswetenschappen (SGW) van NWO. De agenda geeft richting aan toekomstig onderzoek door het formuleren van de belangrijkste onderzoeksvragen en brengt innovatieve onderzoeksmethoden en datasets in kaart.

Digitalisering brengt risico’s met zich mee, zo wordt inmiddels onderkend. Het merendeel van de wetenschappelijke onderzoeken naar cybercrime en cybersecurity kent een sterk technologisch karakter. De focus ligt op het ontwikkelen van tools en technieken om ‘incidenten’ te detecteren of tegen te houden. Onderzoek naar de menselijke factor binnen cybercrime en cybersecurity is noodzakelijk om de stap te maken van het tegenhouden van incidenten naar het voorkomen ervan.

Door het gebrek aan onderzoek naar de menselijke factor bij cybercrime en cybersecurity blijven antwoorden op basale vragen onbeantwoord. Hebben we bijvoorbeeld te maken met ‘oude’ misdaadplegers op een nieuw werkterrein, of gaat het om een nieuw type dader met dito kenmerken en motieven? Hoe verdienen cybercriminelen hun geld? En kunnen potentiële slachtoffers weerbaarder worden gemaakt?

Catrien Bijleveld, directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR): ‘Het NSCR als nationaal instituut van NWO zal de komende jaren sterk inzetten op onderzoek naar deze menselijke factor, die cybercriminelen steeds meer zullen gaan gebruiken bij cyberaanvallen.’

Dirk-Jan den Boer, directeur van het SGW-domein van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): ‘Malafide software is een bijzonder actueel gevaar. Kijk naar de recente aanvallen met ‘ransomware’ op grote organisaties die vervolgens worden afgeperst. De menselijke factor is hier evident. Mooi dat er nu een onderzoeksagenda ligt waarmee wetenschap en politiek aan de slag kunnen.’

Papier en digitaal
Een gedrukt exemplaar van de onderzoeksagenda kun je aanvragen via het secretariaat van het NSCR (secretariaat@nscr.nl). De onderzoeksagenda is enkel in het Engels beschikbaar.

Een digitale versie  kun je hieronder downloaden:

De onderzoeksagenda wordt uitgegeven door Eleven International Publishing: Leukfeldt, E.R. (ed.) (2017) Research Agenda: The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity. Den Haag: Eleven International Publishing.

Credits beeld: Paul Voorham

dr. Rutger Leukfeldt

Over dr. Rutger Leukfeldt

Rutger is als postdoc onderzoeker betrokken bij de nationale stimuleringsactie van het NSCR om de huidige, vooral technologische, bestudering van cybercrime uit te breiden met meer onderzoek naar ‘de menselijke factor’: daders, slachtoffers en andere betrokkenen, en vraagstukken rond de juridische aanpak en regulering van cybercriminaliteit. De stimuleringsactie behelst het uitvoeren van een ‘state-of-the-art’ literatuuronderzoek om de openstaande onderzoeksvragen op dit gebied te inventariseren, het organiseren van conferenties met nationale en internationale experts op het terrein van cybercrime en het in een ‘data repository’ bijeenbrengen van nu nog verspreide gegevens over de menselijke kant van cybercrime.
In de periode 2007 – 2016 was Rutger verbonden aan het lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool en de Politieacademie. Daarnaast was hij vanaf 2012 als buitenpromovendus verbonden aan de Open Universiteit. In de periode 2007 - 2012 werkte Rutger als onderzoeker en/of projectleider mee aan verschillende onderzoeken op het gebied van cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Vanaf 2012 heeft Rutger zich full-time bezig gehouden met een promotieonderzoek naar cybercriminele netwerken. Op basis van veldwerk in Nederland, Duitsland, Engeland en Amerika heeft hij de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken bestudeerd.

Rutger maakt deel uit van het Cluster Cybercrime.

Bekijk alle berichtenNSCR