Zoek

Drie nieuwe Onderzoekstalent-beurzen

Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besloot vorige week welke aanvragen op financiering kunnen rekenen uit het programma Onderzoekstalent. Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten met aantoonbare ambitie om een carrière als wetenschapper op te bouwen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Drie jonge onderzoekers gaan onderzoek verrichten op het NSCR: Gabriele Chlevickaite, Meintje van Dijk en Renushka Madarie.

De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van ‘insider-getuigen’: een empirisch-juridisch kader voor internationaal strafrecht
Bewijsproblemen verhinderen vaak de vervolging van daders van ernstige, internationale misdrijven. Deze studie onderzoekt met behulp van juridische en sociaalwetenschappelijke methoden hoe bewijs afkomstig van insiders, die vaak sleutelinformatie hebben, zó verzameld kan worden dat het wél bruikbaar is in strafprocessen.

Onderzoeksproject van promovendus Gabriele Chlevickaite (VU).

Betrokkenheid bij georganiseerde misdaad over generaties heen: continuïteit, veerkracht en interventies
Eerder pilotonderzoek naar georganiseerde misdaad laat zien dat kinderen van plegers van delicten van de ernstige categorie, zoals grootschalige drugshandel en mensenhandel, een veel grotere kans lopen in de voetsporen van hun ouders te treden dan kinderen van ‘gewone’ criminelen. In deze vervolgstudie wordt onderzocht hoe dat komt. Ook wordt gekeken naar mogelijke interventies die voorkomen dat kinderen van plegers van georganiseerde misdaad hun ouders achterna gaan.

Promotieonderzoek van Meintje van Dijk (VU).

Follow the honey: realistische experimenten onder cybercriminele daders in de echte wereld
In dit project wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘honey accounts’, dit zijn accounts die opzettelijk kwetsbaar zijn gemaakt voor hacks, om gedrag van cybercriminelen experimenteel te onderzoeken. Het onderzoek biedt unieke kansen om bestaande criminologische theorieën over keuzegedrag van daders streng te toetsen. De bestudering van dadergedrag verbreedt het inzicht in cybercriminaliteit, aangezien het eerdere onderzoek vooral slachtoffers en beveiliging centraal stelde.

Renushka Madarie (UU) gaat dit promotieonderzoek uitvoeren.

Credits beeld: Shutterstock

 

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Catrien Bijleveld was daarnaast directeur van het NSCR tot augustus 2019.

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR