Zoek

KNAW Akademie Colloquium

Oratie over hoe misdadigers doelwitten vinden

Route, routine en ratio: Hoe misdadigers doelwitten vinden

Hoe vindt een misdadiger een doelwit en waarom is het ene doelwit geschikter dan het andere? Maken criminelen wel een afweging van de verwachte kosten en baten van alternatieve doelwitten? Deze vragen komen aan de orde in de oratie van prof. dr. Wim Bernasco, benoemd vanuit het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) tot bijzonder hoogleraar Ruimtelijke anaylse van criminaliteit aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uit empirisch onderzoek naar inbraken en overvallen blijkt dat daders een voorkeur hebben voor doelwitten die gemakkelijk zijn te bereiken, een hoge opbrengst beloven en een klein risico hebben om te worden betrapt en gearresteerd. Ook is het belangrijk dat de daders al informatie hebben over de plaats waar ze het misdrijf gaan plegen. Wanneer daders zonder voorbereiding een misdrijf begaan wegen ze geen alternatieve doelwitten tegen elkaar af.

Misdadigers maken wel een keuze om het misdrijf wel of niet te plegen. Die hangt af van de omstandigheden op de locatie, en vooral of er andere mensen aanwezig zijn, wat hun functie is en hoe ze zich gedragen. Het onderzoek van Bernasco bouwt voort op deze bevindingen. Voor meer kennis over het kiezen van doelwitten heb je gedetailleerde gegevens nodig over locaties, activiteiten en sociale contacten van potentiële misdadigers. De smartphone kan een belangrijke rol spelen als instrument om gegevens te verzamelen over de betrokkenheid van burgers bij criminaliteit volgens Bernasco.

Wanneer

De inaugurele rede vindt plaats op donderdag 23 oktober 2014 om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Zie routebeschrijving.

Over prof. dr. Wim Bernasco


Wim Bernasco is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Ruimtelijke analyse van criminaliteit’ bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert ruimtelijke aspecten van criminaliteit, waaronder reisgedrag en doelwitkeuze van daders. Ook verricht hij onderzoek naar situationele oorzaken van criminaliteit.

Wim maakt deel uit van de Clusters Criminal Events, Levensloop en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2015

Aarten, P G M; van Gelder, J L; Lamet, W; Borgers, M J; van der Laan, P H

Exploring public support for suspended sentences in the Netherlands Journal Article

European Journal of Criminology, 12 , pp. 188-207, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Denkers, A; Borgers, M J; Laan, Vander P H

Reconviction rates after suspended sentences.Comparison of the effects of different types of suspended sentences on reconviction in the Netherlands Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2013.

BibTeX

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Journal Article

pp. 215-227, 2013.

BibTeX
NSCR