Zoek

Organisatie

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het NSCR heeft een bestuur, een wetenschappelijke adviescommissie en een management team. Hoe het NSCR is opgebouwd, kunt u zien in het organogram hieronder.

 

Organogram

 

Jaarverslag 2016: Het Jaarverslag 2016 is enkel in het Engels verschenen:

NSCR