Zoek

Fellows

Op het NSCR werken naast onze stafleden ook diverse onderzoekers uit binnen- en buitenland. Onderzoekers met wie wij een structurele samenwerking hebben, worden fellow van het NSCR. Fellows van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zijn ook verbonden aan het interfacultaire onderzoeksinstituut A-LAB. Zowel onze A-LAB fellows als de fellows van andere internationale onderzoeksinstellingen participeren in het onderzoeksprogramma van het NSCR.

Onze A-Lab fellows zijn:

Joke Harte

Barbora Holá

Victor van der Geest

Jan-Willem van Prooijen

De international fellows van 2016 – 2017 zijn:

Susan Dennison (september 2016)
Griffith University

Assoc. Prof. Susan Dennison is Senior Lecturer aan de School voor Criminologie en Strafrecht aan Griffith University. Zij behaalde haar doctoraat in de forensische psychologie aan Charles Sturt University in 2001. Haar onderzoek richt zich op de cruciale vraag of ouderlijke opsluiting substantieel bijdraagt aan slechte ontwikkelingsuitkomsten voor kinderen, bovenop de ouderlijke criminaliteit en andere bestaande risicofactoren.

Christophe Vandeviver (september – november 2016)
Universiteit Gent

Dr. Christophe Vandeviver is postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) aan de Universiteit Gent. Hij is verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP). Zijn onderzoek richt zich op de mobiliteit van de dader en de ruimtelijke clustering van criminaliteit. Van 5 september tot en met 4 november 2016 werkte Christophe op het NSCR waar hij samen met prof. dr. Wim Bernasco onderzoek deed naar locatiekeuze en doelwitkeuze bij woninginbraak.

Tamar Berenblum (maart-april 2017)
Hebrew University

Tamar Berenblum is promovendus bij het Instituut voor Criminologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Tamars onderzoeksinteresses omvatten victimologie, cybercrime en sociale controle. Tamar is verbonden aan het Cyber Center van de Hebreeuwse Universiteit en werkt op het NSCR samen met het Cluster Cybercrime. Een van de projecten is dataverzameling van (on)veilige WiFi netwerken in Amsterdam. Tamar doet deze dataverzameling ook in Israël en de VS.

Evelien Hoeben
University at Albany

Stuart Kinner
Griffith University, University of Melbourne

Mark Levine
Exeter University

Claire Nee
University of Portsmouth

Lieven Pauwels
Universiteit Gent

Melvin Soudijn
Nationale Politie, Landelijke Eenheid

Michael Tonry
University of Minnesota

Don Weenink
Universiteit van Amsterdam

Johan van Wilsem
WODC

NSCR