Zoek

Visiting Scholars

NSCR heeft een klein fonds in het leven geroepen om het mogelijk te maken dat excellente internationale onderzoekers korte tijd aan het NSCR kunnen werken. Zulke ’visiting scholars’ verblijven doorgaans perioden van enkele weken tot enkele maanden op het instituut en werken dan met NSCR-staf aan een concreet project.

De visiting scholars van 2018:

City University of Hong Kong

Dr. Rebecca Wong is expert op het gebied van illegale handel in wilde dieren in Hongkong en China. Waar het onderzoek van het Cluster Wildlife Crime zich voornamelijk richt op het aanbod binnen de illegale handel, onderzoekt Rebecca Wong de handelaren en consumenten die de vraag creëren. Dankzij steun van het Visiting Professor Programme van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) komt zij in 2018 twee keer naar het NSCR om ​​lezingen te geven en een workshop te leiden.

De visiting scholars van 2017:

Daniel Nagin (april)
Carnegie Mellon University

Heith Copes (juni)
University of Alabama at Birmingham US

John Goodrich, PhD
Panthera

Christopher Hallam, MS
Panthera en University of Melbourne

Abishek Harihar, PhD
Panthera en Nature Conservation Foundation-India

Rob Pickles, PhD
Panthera

Joe Smith, PhD
Panthera

Lam Wai Yee, MS
Rimba en University of Malaysia Terengannu

De visiting scholars van 2016:

Lasse Liebst (april – juli)
University of Copenhagen

Het onderzoek van Postdoc Lasse Suonperä Liebst betreft gedragspatronen van individuen en groepen in gewelddadige situaties. Hij is goed thuis in micro-sociologische theorie en de toepassing van statistische en observationele technieken om CCTV-opnames van gewelddadige criminaliteit te analyseren. Op het NSCR werkt hij samen met Marie Lindegaard en Wim Bernasco aan CCTV-gebaseerde analyse van overvallen.

Candace Krutschnitt (juni)
University of Toronto

Candace Kruttschnitt is Professor Sociologie aan de Universiteit van Toronto. Haar onderzoek richt zich op vrouwelijke daders, slachtoffers en gevangenen. Op het NSCR werkt zij samen met Catrien Bijleveld en Katharina Joosen aan een artikel over de beleidsimplicaties van hun onderzoek naar vrouwelijke gedetineerden in Nederland. Zij geeft ook een lezing over Politics of Gender and Crime.

Tamar Berenblum (september)
Hebrew University

Tamar Berenblum is promovendus bij het Instituut voor Criminologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Tamars onderzoeksinteresses omvatten victimologie, cybercrime en sociale controle. Op het NSCR zoekt ze samenwerking met het Cluster Cybercrime in de hoop gezamenlijke projecten te ontwikkelen. Ze geeft ook een lunchlezing met als titel: Online Social Control: internet user’s knowledge, performance evaluation and privacy concerns.

Mikko Aaltonen (september – december)
University of Helsinki

Mikko Aaltonen is Senior Onderzoeker levensloopcriminologie aan het Institute of Criminology and Legal Policy van de Universiteit Helsinki. Hij is gespecialiseerd in longitudinaal onderzoek en kwantitatieve methoden. Recent publiceerde hij over werkgelegenheid na detentie en schuldproblemen en criminaliteit. Op het NSCR zal hij samenwerken met Frank Weerman, Arjan Blokland en Victor van der Geest.

 

Daarnaast zijn er onderzoekers die op eigen kosten een periode verblijven om samen te werken met medewerkers van het NSCR.

NSCR