Zoek

Outlaw motorcycle gangs

Zijn outlawmotorclubs zoals Hells Angels en Satudarah – zoals zijzelf zeggen – gewoon hobbyclubs, of zijn zij – zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie beweert – criminele organisaties? En welke rol speelt het lidmaatschap van dergelijke clubs bij het plegen van delicten?

Als het Nederlandse onderzoek naar outlawmotorclubs iets laat zien, dan is het wel dat de ene club de andere niet is. Het lijkt dan ook verstandig om in plaats van een algemeen beleid gericht op alle outlawmotorclubs, een meer gedifferentieerd beleid te voeren gericht op die clubs en die leden die zich aantoonbaar bezig houden met zware criminaliteit.

Lees meer over outlaw motorcycle gangs in dit Factsheet:

 

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

119 entries « 1 of 6 »

2017

Arjan, Blokland; van der Geest, V

The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology Book

Routledge, 2017, ISBN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Arjan, Blokland; van, Hout Lonneke; van der, Leest Wouter; Melvin, Soudijn

Not your average biker; criminal careers of members of Dutch outlaw motorcycle gangs Journal Article

Trends in Organized Crime, 2017, ISSN: 1084-4791.

Links | BibTeX

van der Geest, V R; David, Weisburd; Arjan, Blokland A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (5), pp. 543-565, 2017, ISSN: 1477-3708 (Print).

Links | BibTeX

van Duin, L; Floor, Bevaart; Carmen, Paalman H; Marie-Jolette, Luijks A; Josjan, Zijlmans; Reshmi, Marhe; Arjan, Blokland A J; Theo, Doreleijers A H; Arne, Popma

Child Protection Service interference in childhood and the relation with mental health problems and delinquency in young adulthood: a latent class analysis study Journal Article

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11 (1), pp. 66, 2017, ISSN: 1753-2000 (Print).

Links | BibTeX

Kuijpers, K F; Blokland, A A J; Mercer, N C

Gendered Perceptions of Intimate Partner Violence Normality: An Experimental Study Journal Article

Journal of Interpersonal Violence, pp. 0886260517746945, 2017, ISSN: 1552-6518 (Electronic).

Links | BibTeX

Jessica, Hill M; van der Victor, Geest R; Arjan, Blokland A J

Leaving the Bank of Mum and Dad: Financial Independence and Delinquency Desistance in Emerging Adulthood Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (4), pp. 419-439, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

Blokland, A

Haken en ogen aan de wet Langdurig toezicht Journal Article

Sociologie Magazine, 25 (3), pp. 12-13, 2017.

BibTeX

van de Weijer, S G A; de Jong, R; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Raine, A

The Role of Heart Rate Levels in the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 7 (3), pp. 23, 2017, ISSN: 2075-4698.

Links | BibTeX

Blokland, A; van der Geest, V

Taking stock of life-course criminology Journal Article

pp. 1-9, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Blokland, A; van der Leest, W; Soudijn, M

Profielen van Nederlandse outlawbikers en Nederlandse outlawbikerclubs Miscellaneous

2017, ISBN: 9789012401593.

Links | BibTeX

Blokland, A; Rijken, A; van Gerwen, N

De wankele basis van de criminologie: Over de betrouwbaaarheid van zelf-gerapporteerde gegevens in levensloop criminologisch onderzoek Journal Article

pp. 47-61, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Robby, Roks; Arjan, Blokland; Frank, Weerman

Criminele groepen: een inleiding Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (4), pp. 325-337, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

Maaike, Wensveen; Hanneke, Palmen; Arjan, Blokland; Wim, Meeus

Examining the work–crime association in emerging adulthood: A longitudinal analysis based on a Dutch population sample Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (4), pp. 467-484, 2017, ISSN: 1477-3708 (Print).

Links | BibTeX

Maes, E; Robert, L; Blokland, A; Wermink, H

‘Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium Journal Article

pp. 417-435, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V R; Blokland, A A J; Blom, N

Verhuizing als desistance factor? De relatie tussen residentiële mobiliteit en crimineel gedrag Journal Article

pp. 324-332, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Elliott, A; Francis, B; Soothill, K; Blokland, A

Changing crime-mix patterns of offending over the life course: A comparative study in England and Wales and the Netherlands Journal Article

pp. 89-111, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Journal Article

pp. 140-155, 2017.

Links | BibTeX

2016

van Ham, T; Blokland, A A J; Ferwerda, H B; Dorelijers, T A H; Adang, O M J

Jekyll or Hyde? Examining the criminal careers of public violence offenders. Journal Article

European Journal of Criminology, pp. jan-19, 2016.

Links | BibTeX

Dirkzwager, A J E; Blokland, A A J; Nannes, K; Vroonland,

Liever geen bajesklant? Een veldexperiment naar discriminatie van ex-gedetineerden Journal Article

2016.

Links | BibTeX

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Nagin, D

The effects of incarceration on longitudinal trajectories of employment: A follow up in high-risk youth from ages 18 to 32 Journal Article

Crime & Delinquency, 62 (1), pp. 107-140, 2016.

Links | BibTeX

van der Geest, V; Weisburd, D; Blokland, A A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 2016.

Links | BibTeX

119 entries « 1 of 6 »
NSCR