Zoek

De overlap tussen daderschap en slachtofferschap

Vrijdag 7 oktober 2016 verdedigt Josja Rokven aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen haar proefschrift met als titel The victimization-offending relationship from a longitudinal perspective. Promotoren zijn prof. dr. Stijn Ruiter (NSCR) en prof. dr. Gerbert Kraaykamp.

Daders van criminaliteit lopen een verhoogd risico om zelf slachtoffer te worden. Slachtoffers hebben op hun beurt een grotere kans om delicten te plegen dan niet-slachtoffers. Josja Rokven onderzocht de verklaringen voor deze wederkerige samenhang. Het verhoogde risico op daderschap onder slachtoffers kan deels worden verklaard doordat slachtoffers relatief vaak vrienden hebben die criminaliteit plegen. Die vrienden vergroten de kans dat men zelf ook delicten pleegt. Ten tweede laat Rokven zien dat de samenhang voor een groot deel op een schijnverband berust; daders en slachtoffers hebben vaak dezelfde kenmerken. Mannen, immigranten en jongvolwassenen hebben meer kans zowel dader als slachtoffer te worden dan vrouwen, autochtonen en oudere volwassenen.

Biografie
Josja Rokven studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. In 2011 begon Josja aan haar promotietraject bij het Interuniversity Center for Social Science Theory (ICS) aan de Radboud Universiteit en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In haar promotieonderzoek heeft zij zich gericht op de relatie tussen daderschap en slachtofferschap. Op dit moment is Josja werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij is er bezig met onderzoek op het gebied van jeugdcriminaliteit en de re-integratie van ex-gedetineerden.

Credits beeld: Radboud Universiteit

prof. dr. Stijn Ruiter

Over prof. dr. Stijn Ruiter


Stijn Ruiter studeerde sociologie in Nijmegen en promoveerde aldaar op het terrein van sociaal kapitaal. Hij is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag’ bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is met name gericht op ruimtelijk-temporele aspecten van criminaliteit en de rol van activiteitenpatronen van daders, slachtoffers en handhavers.

Stijn maakt deel uit van de Clusters Cybercrime, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel en Wildlife Crime.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten2006

Acda, P B A; van Papendrecht, Hoynck H P; Henkes, A B M; Geraerts, E; Horselenberg, R; van Koppen, P J

Anatomie van een dubieuze veroordeling : De Anjummer pensionmoorden. Journal Article

Nederlands Juristenblad, 81 (28), pp. 1558-1564, 2006.

BibTeX
NSCR