Zoek

Overvallen op camera: gedrag van daders, slachtoffers en omstanders

In dit onderzoek bestuderen we opnames van 58 overvallen die door beveiligingscamera’s zijn vastgelegd. Door een nauwgezette bestudering van de beelden stellen we vast welke gedrag van slachtoffers (en eventuele omstanders) ertoe kan bijdragen dat overvallen worden afgebroken en zonder lichamelijk geweld verlopen. Ook bestuderen we het gedrag van omstanders en slachtoffers na afloop van de overval. Dit onderzoek is gefinancierd door het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap van de Politieacademie.

De volgende vragen staan centraal: Wat doen slachtoffers en omstanders voordat daders geweld gebruiken? Op welke manier proberen daders de overvalsituatie te controleren? Welke rol spelen wapens bij het verloop van een overval? Kunnen slachtoffers en omstanders geweld voorkomen? Kunnen ze er ook voor zorgen dat de overval wordt afgebroken en daders zonder buit vertrekken? Wat doen omstanders tijdens overval? Verkrijgen we via beeldmateriaal van beveiligingscamera’s informatie die niet uit interviews met daders of slachtoffers naar voren komt? In 2016 zal een special issue “Crime caught on camera” verschijnen in het Journal of Research in Crime and Delinquency onder redactie van Lindegaard en Bernasco.

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR