Zoek

Overvallen vanuit daderperspectief

In dit onderzoek werden situationele factoren rond overvallen bestudeerd aan de hand van interviews met daders. Wie waren erbij betrokken en welke rol speelde iedereen? Hoe werd de overval uitgevoerd? Verzetten de slachtoffers zich? Gebruikten de overvallers geweld? Op welk moment en op welke manier gebeurde dat? Om dat te achterhalen voerden we vraaggesprekken met 104 mensen die in de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek een overval hadden gepleegd. We vergeleken het handelen van dezelfde overvaller in verschillende situaties, namelijk:

  • een afgeblazen overval,
  • een overval met (uitsluitend) geweldsdreiging,
  • een overval met geweld.

Dit onderzoek is gefinancierd door het onderzoeksprogramma ‘Politie en Wetenschap’ van de Politieacademie. De volgende vragen werden onderzocht: Wat lokt geweld uit bij daders in deze situatie? Op welke manier beïnvloedt slachtofferweerstand het gebruik van geweld door daders? Zie ook: Het RAAK-principe is verstandig advies tegen geweld bij overvallen.
Hoe speelt planning een rol voor het afblazen van overvallen? Welke emoties ervaren daders in de loop van een overval?

Onderzoeksteam: Prof. Wim Bernasco, Dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard, Dr. Scott Jacques

Belangrijkste publicaties
Lindegaard, M. R., W. Bernasco and S. Jacques. 2014. Consequences of expected and observed victim resistance for offender violence during robbery events. Journal of Research in Crime and Delinquency 52 (1): 32-61.
Lindegaard, M.R., W. Bernasco, S. Jacques, and B. Zevenbergen. 2013. Posterior gains and immediate pains: Offender emotions before, during and after robberies. In J. van Gelder, H. Elffers, D. M. Reynald, and D. Nagin (Eds.) Affect and cognition in criminal decision making: Between rational choices and lapses of self-control. New York: Routledge, pp. 58-76.

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR