Zoek

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

In opdracht van het WODC voerde het NSCR een procesevaluatie uit rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Een van de doelen van de pilot was onderzoeken welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie.

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers.

Straatroven, overvallen en woninginbraken

De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en veelplegers en first-offenders, van bijvoorbeeld straatroven, overvallen en woninginbraken. Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn elektronisch toezicht, gedragsaanwijzingen of een intensieve aanpak door de jeugdreclassering (vergelijkbaar met de Harde Kern Aanpak). Maar ook een specifieke invulling van bijzondere schorsingsvoorwaarden is denkbaar, zoals een avondklok, verplicht naar school gaan, een behandeling of een contactverbod. Het accent van de pilot lag op elektronisch toezicht, door middel van de RfiD-enkelband of gps-enkelband.

Voorkomen van recidive en bevorderen van resocialisatie

De pilot maakt deel uit van een breder plan van aanpak ter voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij minderjarige HIC-plegers. De pilot werd uitgevoerd in de regio’s Rotterdam, Midden-Nederland en Amsterdam. De betrokken ketenpartners waren de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie (OM), Gecertificeerde Instellingen (GI), Reclassering Nederland (RN), politie en gemeenten.

Publicatiegegevens en verder lezen

Deuren, S. van, Laan, P. van der, Weerman, F. (2018). Verscherpt toezicht minderjarige HIC-plegers. Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Over prof. dr. Peter van der Laan


Peter van der Laan is sinds augustus 2019 interim-directeur van het NSCR. Hij studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1985 was hij onderzoeker bij de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Tussen 1985 en 1998 vervulde hij diverse functies bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. In 1998 en 1999 was hij senior research fellow bij de Dartington Social Research Unit in Devon en visiting professor Social Work and Probation bij de University of Exeter (GB). Sinds november 1999 is hij werkzaam bij het NSCR. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Peter maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

2084 entries « 1 of 42 »

2019

Menting, B; Lammers, M; Ruiter, S; Bernasco, W

The Influence of Activity Space and Visiting Frequency on Crime Location Choice: Findings from an Online Self-Report Survey Journal Article

The British Journal of Criminology , 2019.

Links | BibTeX

Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P

Psychische klachten bij gedetineerden: Psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (BSI) Journal Article

Tijdschrift voor Psychiatrie, 61 (4), pp. 257-266, 2019.

Links | BibTeX

Blokland, A; Van der Leest, W; Soudijn, M

Officially Registered Criminal Careers of Members of Dutch Outlaw Motorcycle Gangs and Their Support Clubs Journal Article

Deviant Behavior, 2019.

Links | BibTeX

Gonçalves, L C; Endrass, J; Rossegger, A; Grace, R C; Dirkzwager, A J E

Assessing prison adjustment among young adult offenders: Changes, correlates, and outcomes Journal Article

European Journal of Criminology, 2019.

Links | BibTeX

Mollenhorst, G; Cuyper R. de, ; Volker, B; Dirkzwager, A; Nieuwbeerta, P

Segregated Worlds? the Level of Overlap Between Dutch Offenders’ Criminal and Core Discussion Networks Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 2019.

Links | BibTeX

Liebst, L; Lindegaard, M R; Bernasco, W

Dissecting the Role of Dominance in Robberies: An Analysis and Implications for Micro-Sociology of Violence Journal Article

Journal of Interpersonal Violence, 2019.

Links | BibTeX

Philpot, R; Liebst, L; Møller, K; Lindegaard, M R; M., Levine

Capturing Violence in the Night-Time Economy: A Review of Established and Emerging Methodologies Journal Article

Aggression and Violent Behavior, 2019.

Links | BibTeX

Malsch, M

Incapacitation: Salutary protection of society or the definitive elimination of people? Book Chapter

Meijer, Sonja; Annison, Harry; O’Loughlin, Ailbhe (Ed.): Chapter 3, Oxford: Hart Publishing, 2019.

Abstract | BibTeX

Elffers, H; Van Bemmelen, R; Hesseling, E; Ramaker, S

Publiek als scherprechter. Kan aansturen op publieke verontwaardiging regelnavolging bevorderen? Book

Boomcriminologie, 2019.

Links | BibTeX

Malsch, M

De nieuwe Democrators, de rechter en de burger Journal Article

Nederlands Juristenblad, (16), pp. 1161-1164, 2019.

Links | BibTeX

Malsch, M; De Boer, M M

Interviews of suspects of crime: law and practice in European countries Journal Article

2019.

Links | BibTeX

Favril, L; Dirkzwager, A

De psychische gezondheid van gedetineerden in België en Nederland: een systematisch overzicht Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 61 (1), pp. 5-33, 2019.

Links | BibTeX

Van de Weijer, S G A; Eichelsheim, V I; Van der Laan, C; Van Dijk, M

Special issue on the intergenerational transmission of crime Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 2 , 2019.

Links | BibTeX

Song, G; Bernasco, W; Liu, L; Xiao, L; Zhou, S; Liao, W

Crime Feeds on Legal Activities: Daily Mobility Flows Help Explain Thieves’ Target Location Choices Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 2019.

Links | BibTeX

Hickert, A; Palmen, H; Dirkzwager, A; Nieuwbeerta, P

Receiving social support after short-term confinement: How support pre- and during-confinement contribute Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 2019.

Links | BibTeX

Stelma-Roorda, H N; Blankman, C; M.V., Antokolskaia

A changing paradigm of protection of vulnerable adults and its implications for the Netherlands Journal Article

Family & Law, 2019.

Links | BibTeX

Berger, E; de Berk, V; Beijers, J; Blokland, A

Wie heeft een wiethok op zolder? Een kwantitatief onderzoek naar risico- en beschermende factoren op persoons- en buurtniveau voor illegale hennepplantages in woningen Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 61 (1), pp. 59-90, 2019.

Links | BibTeX

Komter, M

The Suspects Statement Book

Cambridge University Press , 2019.

Links | BibTeX

B., Holá; A., Chibashimba

Punishment in Transition: Empirical Comparison of Post-Genocide Sentencing Practices in Rwanda Domestic Courts and at the ICTR Journal Article

Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminological and Socio-Legal Approaches to International Criminal Law, pp. 137-162, 2019.

BibTeX

Smolders, A

'De rijdende rechter als rolmodel; hoe reality-televisie het beeld van de rechtspraak beinvloedt Journal Article

Justitiële verkenningen, 1 , pp. 69-80, 2019.

Links | BibTeX

B., Holá; A., Chibashimba

Punishment in Transition: Empirical Comparison of Post-Genocide Sentencing Practices in Rwanda Domestic Courts and at the ICTR Book Chapter

Aksenova, M; Parmetier, S; Van Sliedregt, E (Ed.): Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminological and Socio-Legal Approaches to International Criminal Law, pp. 137-162, Oxford: Hart Publishing, 2019.

BibTeX

Favril, L; Dirkzwager, A

De psychische gezondheid van gedetineerden in België en Nederland: een systematisch overzicht Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 61 (1), pp. 5-33, 2019.

BibTeX

Bernasco, W

Adolescent offenders' current whereabouts predict locations of their future crimes Journal Article

PLOS ONE, 2019.

Links | BibTeX

de Vogel, V; Bruggeman, M; Lancel, M

Gender-sensitive Violence Risk Assessment: Predictive Validity of Six Tools in Female Forensic Psychiatric Patients Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 2019.

Links | BibTeX

B., Holá; T., Bouwknegt

Child Soldiers in International Courtrooms: Unqualified Perpetrators, Erratic Witnesses and Irreparable Victims? Journal Article

Research Handbook on Child Soldiers, 2019.

Links | BibTeX

Smolders, A

De rijdende rechter als rolmodel; hoe reality-televisie het beeld van de rechtspraak beinvloedt Journal Article

Justitiële verkenningen, (1), 2019.

Links | BibTeX

2018

Thompson, J; Elbers, N A; Cameron, I D

Optimising the health of people in road injury compensation processes: what is the role of regulators and insurers? Book Chapter

Craig, A; Guest, R (Ed.): Adversity after the Crash: The Physical, Psychological and Social Burden of Motor Vehicle Accidents, pp. 91-112, New York: Nova Science, 2018, ISBN: 978-1-53614-563-2.

Links | BibTeX

Pauwels, L J R; Ljujic, V; De Buck, A D

Individual differences in political aggression: The role of social integration, perceived grievances and low self-control Journal Article

European Journal of Criminology, 2018.

Links | BibTeX

Doekhie, J; van Ginneken, E; Dirkzwager A. J. E., ; Nieuwbeerta, P

A Longitudinal Study on the Nature and Perceptions of Parole Supervision in the Netherlands Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 4 (4), pp. 491-515, 2018.

Links | BibTeX

Robert, L; Spaan, P; Blokland, A; Maes, E; Pauwels, L; Blom, M; Wartna, B

Hoe ‘anders’ zijn de criminele carrières van seksuele delinquenten? Een vergelijking van seksuele met niet-seksuele delinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en Nederland Journal Article

Panopticon, 39 (5), pp. 519-539, 2018.

Links | BibTeX

Weulen Kranenbarg, M; Holt, T J; van der Ham, J

Don’t shoot the messenger! A criminological and computer science perspective on coordinated vulnerability disclosure Journal Article

Crime Science, 7 (1), pp. 1-9, 2018.

Links | BibTeX

de Kruijff, L; Berckmoes, L H

Desistance onder zedendaders: Narratieven van mannen veroordeeld voor zedenmisdrijven tegen minderjarigen in België Journal Article

Panopticon, 39 (5), 2018.

Links | BibTeX

Rodermond, E

Out of prison, out of crime? Women on the road to desistance PhD Thesis

2018.

Links | BibTeX

Holt, T J; van Wilsem, J; van de Weijer, S G A; Leukfeldt, R

Testing an Integrated Self-Control and Routine Activities Framework to Examine Malware Infection Victimization Journal Article

Social Science Computer Review, 2018.

Links | BibTeX

Elffers, H; Morgan, F

To what extent is revictimization risk mitigated by police prevention advice after a previous burglary? Journal Article

Crime Prevention and Community Safety, 2018.

Links | BibTeX

Huijsmans, T; Eichelsheim, V I; Weerman, F; Branje, S J T; Meeus, W H J

The Role of Siblings in Adolescent Delinquency Next to Parents, School, and Peers: Do Gender and Age Matter? Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, pp. 1-23, 2018.

Links | BibTeX

van Prooijen, J-W

Populism as political mentality underlying conspiracy theories Book Chapter

Rutjens, B; Brandt, M (Ed.): Belief systems and the perception of reality , pp. 79-96, Oxon, UK: Routledge, 2018, ISBN: 9781138070806.

Links | BibTeX

Smit, A E; Antokolskaia, M V; Bijleveld, C C J H

Strafrechtelijke afhandeling van seksueel kindermisbruik in de context van scheidingsproblematiek Journal Article

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR), 40 (10), pp. 260-266, 2018.

Links | BibTeX

M.H.A., Kluin; A.A.J., Blokland; W., Huisman; M.P., Peeters; E., Wiering; S.J., Jaspers

Patronen in regelovertreding in de chemische industrie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie , 60 (4), pp. 421-454, 2018.

Links | BibTeX

Kruisbergen, E W; Leukfeldt, E R; Kleemans, E R; Roks, R A

Criminele geldstromen en ICT: over innovatieve werkwijzen, oude zekerheden en nieuwe flessenhalzen Journal Article

Justitiële Verkenningen, 44 (5), pp. 23-39, 2018.

Links | BibTeX

Liebst, L S; Philpot, R; Heinskou, M B; Lindegaard, M R

Bystander intervention in street violence: Current evidence and implications for practice Journal Article

Samfundsoekonomen, 4 , pp. 11-15, 2018.

Links | BibTeX

Malsch, M

De afnemende rol van de rechtspraak: is vervanging van de rechter mogelijk en wenselijk? Rechter in de marge? Journal Article

Justitiële verkenningen, 4 , pp. 49-63, 2018.

Links | BibTeX

Loncke, J; Eichelsheim, V I; Branje, S J T; Buysse, A; Meeus, W H J; Loeys, T

Factor Score Regression With Social Relations Model Components: A Case Study Exploring Antecedents and Consequences of Perceived Support in Families Journal Article

Frontiers in Psychology, 9 (1699), 2018.

Links | BibTeX

van Prooijen, J-W; van Vugt, M

Conspiracy theories: Evolved functions and psychological mechanisms Journal Article

Perspectives on Psychological Science, 13 , pp. 770-788, 2018.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Follow-up of a social skills training (SST) for juvenile delinquents: effects of re-offending Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2018.

Links | BibTeX

Reis, R; Berckmoes, L H

Health, Youth, and Adolescence Book Chapter

Callan, H (Ed.): The International Encyclopedia of Anthropology, Wiley Online Library, 2018.

Links | BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W

Is travel actually risky? A study of situational causes of victimization Journal Article

Crime Science, 7 (1), pp. 10, 2018.

Links | BibTeX

van Onna, J; van der Geest, V R; Denkers, A J M

Rule-violating behaviour in white-collar offenders: A control group comparison Journal Article

European Journal of Criminology, 2018.

Links | BibTeX

Xiao, L; Liu, L; Song G. andRuiter, S; Zhou, S

Journey-to-Crime Distances of Residential Burglars in China Disentangled: Origin and Destination Effects Journal Article

ISPRS International Journal of Geo-Information, 7 (8), pp. 15, 2018.

Links | BibTeX

Wheeler, A P; Steenbeek, W; Andresen, M A

Testing for similarity in area-based spatial patterns: Alternative methods to Andresen's spatial point pattern test Journal Article

Transactions in GIS, 22 (3), pp. 760-774, 2018.

Links | BibTeX

2084 entries « 1 of 42 »
NSCR