Zoek

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

In opdracht van het WODC voerde het NSCR een procesevaluatie uit rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Een van de doelen van de pilot was onderzoeken welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie.

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers.

Straatroven, overvallen en woninginbraken

De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en veelplegers en first-offenders, van bijvoorbeeld straatroven, overvallen en woninginbraken. Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn elektronisch toezicht, gedragsaanwijzingen of een intensieve aanpak door de jeugdreclassering (vergelijkbaar met de Harde Kern Aanpak). Maar ook een specifieke invulling van bijzondere schorsingsvoorwaarden is denkbaar, zoals een avondklok, verplicht naar school gaan, een behandeling of een contactverbod. Het accent van de pilot lag op elektronisch toezicht, door middel van de RfiD-enkelband of gps-enkelband.

Voorkomen van recidive en bevorderen van resocialisatie

De pilot maakt deel uit van een breder plan van aanpak ter voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij minderjarige HIC-plegers. De pilot werd uitgevoerd in de regio’s Rotterdam, Midden-Nederland en Amsterdam. De betrokken ketenpartners waren de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie (OM), Gecertificeerde Instellingen (GI), Reclassering Nederland (RN), politie en gemeenten.

Publicatiegegevens en verder lezen

Deuren, S. van, Laan, P. van der, Weerman, F. (2018). Verscherpt toezicht minderjarige HIC-plegers. Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

prof. dr. Peter van der Laan

Over prof. dr. Peter van der Laan


Peter van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1985 was hij onderzoeker bij de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Tussen 1985 en 1998 vervulde hij diverse functies bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. In 1998 en 1999 was hij senior research fellow bij de Dartington Social Research Unit in Devon en visiting professor Social Work and Probation bij de University of Exeter (GB). Sinds november 1999 is hij werkzaam bij het NSCR. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Peter maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

1955 entries « 2 of 40 »

2017

Barbara, Menting

Awareness × Opportunity: Testing Interactions Between Activity Nodes and Criminal Opportunity in Predicting Crime Location Choice Journal Article

The British Journal of Criminology, 2017, ISSN: 0007-0955.

Links | BibTeX

van Duin, L; Floor, Bevaart; Carmen, Paalman H; Marie-Jolette, Luijks A; Josjan, Zijlmans; Reshmi, Marhe; Arjan, Blokland A J; Theo, Doreleijers A H; Arne, Popma

Child Protection Service interference in childhood and the relation with mental health problems and delinquency in young adulthood: a latent class analysis study Journal Article

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11 (1), pp. 66, 2017, ISSN: 1753-2000 (Print).

Links | BibTeX

Kranenbarg, Weulen M

Cyber-offenders versus traditional offenders: An empirical comparison Journal Article

2017.

Links | BibTeX

Lidewyde, Berckmoes

(Re)producing Ambiguity and Contradictions in Enduring and Looming Crisis in Burundi Journal Article

Ethnos, 82 (5), pp. 925-945, 2017, ISSN: 0014-1844.

Links | BibTeX

Köbis, N C; van Prooijen, J W; Righetti, F; Lange, Van P A M

The Road to Bribery and Corruption: Slippery Slope or Steep Cliff? Journal Article

Psychological Science, 28 (3), pp. 297-306, 2017, ISSN: 0956-7976.

Links | BibTeX

Lidewyde, Berckmoes; Veroni, Eichelsheim; Theoneste, Rutayisire; Annemiek, Richters; Barbora, Hola

How Legacies of Genocide Are Transmitted in the Family Environment: A Qualitative Study of Two Generations in Rwanda Journal Article

Societies, 7 (3), pp. 24, 2017, ISSN: 2075-4698.

Links | BibTeX

Mohnen, S M; Molema, C C; Steenbeek, W; van den Berg, M J; de Bruin, S R; Baan, C A; Struijs, J N

Cost Variation in Diabetes Care across Dutch Care Groups? Journal Article

Health Serv Res, 52 (1), pp. 93-112, 2017, ISSN: 1475-6773 (Electronic).

Links | BibTeX

Bruinsma, G; Elffers, H

Researching trust in the criminal justice system: propositions, methods and innovations Journal Article

pp. 167-178, 2017, ISSN: 978-94-6236-778-4.

BibTeX

Kranendonk, P R

Verdachten met een LVB in het politieverhoor. De invloed van verhoormethoden op de inhoud van verklaringen. Journal Article

Justitiële Verkenningen, 6 (43), pp. 74-91, 2017.

Links | BibTeX

Malsch, M; van den Berg, T; Hornman, M; Lammers, M; de Wilde, B; Stevens, L

De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging Technical Report

WODC 2017.

Links | BibTeX

Beijers, J; van Prooijen, J W; Bijleveld, C

Boef zoekt vrouw: Mitigerende factoren bij het oordeel over samenwonen met een delictpleger Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1-2), pp. 136-148, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

Raaijmakers, E A C; de Keijser, J W; Nieuwbeerta, P; Dirkzwager, A J E

Changes in the Subjectively Experienced Severity of Detention: Exploring Individual Differences Journal Article

Prison Journal, 97 (5), pp. 644-668, 2017, ISSN: 0032-8855.

Links | BibTeX

Strelan, P; Fiore, Di C; Prooijen, Van J W

The empowering effect of punishment on forgiveness Journal Article

European Journal of Social Psychology, 47 (4), pp. 472-487, 2017, ISSN: 0046-2772.

Links | BibTeX

Heleen, Janssen J; Frank, Weerman M; Veroni, Eichelsheim I

Parenting as a Protective Factor against Criminogenic Settings? Interaction Effects between Three Aspects of Parenting and Unstructured Socializing in Disordered Areas Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 181-207, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

Susan, Dennison; Holly, Smallbone; Stefano, Occhipinti

Understanding How Incarceration Challenges Proximal Processes in Father-Child Relationships: Perspectives of Imprisoned Fathers Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (1), pp. 15-38, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

Weerman, F M; Huisman, W; de Keijser, J W

Het prijskaartje van criminaliteit: maatschappelijke kosten van delicten, jeugdgroepen en fraude (Rubriek Criminologie). Journal Article

Delikt en Delinkwent, 47 (5), pp. 369-375, 2017.

Links | BibTeX

Eichelsheim, V I

Boekbespreking dissertatie: “A dyadic analysis of the role of preference disconfirmation in the explanation of intimate partner violence”, Emma Jaspaert, Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 2017.

BibTeX

Eichelsheim, V I; Berckmoes, L H; Rutayisire, T; Richters, A; Hola, B

Intergenerational legacies of the genocide in Rwanda and community based sociotherapy Technical Report

NSCR 2017.

Links | BibTeX

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen: Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Journal Article

pp. 118-123, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L J; Weerman, F M

The Role of Moral Beliefs, Shame, and Guilt in Criminal Decision-Making: An Overview of Theoretical Trameworks and Empirical Results Journal Article

pp. 228-245, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Janssen, H J; Eichelsheim, V I; Dekovic, M; Bruinsma, G J N

Sex differences in longitudinal pathways from parenting to delinquency Journal Article

European Journal on Criminal Policy and Research, 23 (4), pp. 503-521, 2017, ISSN: 0928-1371.

Links | BibTeX

Kuijpers, K F; Blokland, A A J; Mercer, N C

Gendered Perceptions of Intimate Partner Violence Normality: An Experimental Study Journal Article

Journal of Interpersonal Violence, pp. 0886260517746945, 2017, ISSN: 1552-6518 (Electronic).

Links | BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L J R; Weerman, F M; Bruinsma, G J N

Explaining individual changes in moral values and moral emotions among adolescent boys and girls: A fixed-effects analysis Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (3), pp. 290-308, 2017, ISSN: 1477-3708.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R

Bystanders in Dangerous Emergencies: Group relationships Predict Intervention. Sociology, University of Copenhagen. Miscellaneous

2017.

BibTeX

Lindegaard, M R

Crime unedited Journal Article

pp. 219-224, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Tan, X Y; Prooijen, Van J W; Proulx, T; Wu, H Z; Beest, Van I; Lange, Van P A M

Reacting to unexpected losses in an uncertain world: High approach individuals become even more risk-seeking Journal Article

Personality and Individual Differences, 109 (-), pp. 117-123, 2017, ISSN: 0191-8869.

Links | BibTeX

Benoit, Leclerc; Rosenkrantz, Lindegaard Marie

The Emotional Experience behind Sexually Offending in Context: Affective States Before, During, and After Crime Events Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 55 (2), pp. 242-277, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

van Gelder, J L

Dual-Process Models of Criminal Decision Making Journal Article

pp. 166-180, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R

Homicide in South Africa: Offender Perspectives on Dispute‐related Killings of Men Journal Article

pp. 499-514, 2017, ISSN: 978-1-118-92447-1.

BibTeX

Teeuwen, M

LVB-jongeren in de ZSM-procedure - Over kwetsbaarheid en recidiverisico Journal Article

Justitiële verkenningen, 43 (6), pp. 92-105, 2017.

Links | BibTeX

Berckmoes, L H; Jong, De J T V M; Reis, R

Intergenerational transmission of violence and resilience in conflict-affected Burundi: a qualitative study of why some children thrive despite duress Journal Article

Global Mental Health, 4 (e26), pp. 12, 2017, ISSN: 2054-4251 (Print).

Links | BibTeX

Elbers, N A; Chase, R; Craig, A; Guy, L; Harris, I A; Middleton, J W; Nicholas, M K; Rebbeck, T; Walsh, J; Willcock, S; Lockwood, K; Cameron, I D

Health care professionals' attitudes towards evidence-based medicine in the workers' compensation setting: a cohort study Journal Article

BMC Med Inform Decis Mak, 17 (1), pp. 64, 2017, ISSN: 1472-6947 (Electronic).

Links | BibTeX

van Gelder, J L

Emotions in Offender Decision Making Journal Article

pp. 466-478, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Teeuwen, M; Malsch, M

Licht Verstandelijk Beperkte jongeren in de strafprocedure: knelpunten en risico’s Technical Report

A-LAB & NSCR 2017.

BibTeX

Berckmoes, L H; White, B

Youth, Farming, and Precarity in Rural Burundi Journal Article

pp. 291-312, 2017.

BibTeX

van Gelder, J L

Hot criminology or what Homer’s Odyssea can teach criminologists about decision making. Journal Article

pp. 30-49, 2017, ISSN: 978-1-138-21722-5.

BibTeX

Jennifer, Doekhie; Anja, Dirkzwager; Paul, Nieuwbeerta

Early attempts at desistance from crime: Prisoners’ prerelease expectations and their postrelease criminal behavior Journal Article

Journal of Offender Rehabilitation, 56 (7), pp. 473-493, 2017, ISSN: 1050-9674.

Links | BibTeX

Jessica, Hill M; Stacey, Bosick J

“Boomeranging” and Delinquent Behavior in Emerging Adulthood Journal Article

Emerging Adulthood, 5 (6), pp. 417-430, 2017, ISSN: 2167-6968.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Bernasco, W

Learning About Crime Prevention from Aborted Crimes: Intrapersonal Comparisons of Committed and Aborted Robbery Journal Article

pp. 19-34, 2017, ISSN: 978-3-319-27793-6.

Links | BibTeX

van den Berg, C J W; Bijleveld, C C J H; Hendriks, J

Chapter 12: Juvenile sex offenders Journal Article

2017.

BibTeX

Jessica, Hill M; van der Victor, Geest R; Arjan, Blokland A J

Leaving the Bank of Mum and Dad: Financial Independence and Delinquency Desistance in Emerging Adulthood Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (4), pp. 419-439, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

Ramakers, A; Nieuwbeerta, P; van Wilsem, J; Apel, R; Dirkzwager, A J E

The past and future labour market careers of Dutch prisoners Journal Article

pp. 377-396, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

van den Berg, C J W; Bijleveld, C C J H; Hendriks, J

The Juvenille Sex Offender: Criminal careers and recidivism risk Journal Article

pp. 220-240, 2017, ISSN: 9780190213633.

Links | BibTeX

Ramakers, A; Nobbe, P; Nieuwbeerta, P; Dirkzwager, A J E

Zwart werk na vrijlating Journal Article

Mens en maatschappij, 92 (1), pp. 7-33, 2017.

Links | BibTeX

van den Berg, C J W; Blommaert, L; Bijleveld, C J J H; Ruiter, S

Veroordeeld tot (g)een baan: Hoe delict- en persoonskenmerken arbeidsmarktkansen beïnvloeden. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1-2), pp. 113-135, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

van den Berg, C; Beijersbergen, K; Nieuwbeerta, P; Dirkzwager, A

Sex Offenders in Prison: Are They Socially Isolated? Journal Article

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, pp. 1079063217700884, 2017, ISSN: 1573-286X (Electronic).

Links | BibTeX

Jolliffe, D; Farrington, D P; Piquero, A R; MacLeod, J F; van de Weijer, S

Prevalence of life-course-persistent, adolescence-limited, and late-onset offenders: A systematic review of prospective longitudinal studies Journal Article

Aggression and Violent Behavior, 33 (1), pp. 4-14, 2017, ISSN: 1359-1789.

Links | BibTeX

Lindegaard, M R; Copes, H

Observational Methods of Offender Decision Making Journal Article

pp. 498-521, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

van den Berg, C; Bijleveld, C; Hendriks, J

The Juvenile Sex Offender Journal Article

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 29 (1), pp. 81-101, 2017, ISSN: 1573-286X (Electronic).

Links | BibTeX

Malsch, M; de Keijser, J W

Het proces-verbaal van verdachtenverhoor. Journal Article

pp. 619-634, 2017, ISSN: 978‐94‐6290‐359‐3.

BibTeX

1955 entries « 2 of 40 »
NSCR