Zoek

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

In opdracht van het WODC voerde het NSCR een procesevaluatie uit rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Een van de doelen van de pilot was onderzoeken welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie.

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers.

Straatroven, overvallen en woninginbraken

De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en veelplegers en first-offenders, van bijvoorbeeld straatroven, overvallen en woninginbraken. Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn elektronisch toezicht, gedragsaanwijzingen of een intensieve aanpak door de jeugdreclassering (vergelijkbaar met de Harde Kern Aanpak). Maar ook een specifieke invulling van bijzondere schorsingsvoorwaarden is denkbaar, zoals een avondklok, verplicht naar school gaan, een behandeling of een contactverbod. Het accent van de pilot lag op elektronisch toezicht, door middel van de RfiD-enkelband of gps-enkelband.

Voorkomen van recidive en bevorderen van resocialisatie

De pilot maakt deel uit van een breder plan van aanpak ter voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij minderjarige HIC-plegers. De pilot werd uitgevoerd in de regio’s Rotterdam, Midden-Nederland en Amsterdam. De betrokken ketenpartners waren de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie (OM), Gecertificeerde Instellingen (GI), Reclassering Nederland (RN), politie en gemeenten.

Publicatiegegevens en verder lezen

Deuren, S. van, Laan, P. van der, Weerman, F. (2018). Verscherpt toezicht minderjarige HIC-plegers. Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

prof. dr. Peter van der Laan

Over prof. dr. Peter van der Laan


Peter van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1985 was hij onderzoeker bij de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Tussen 1985 en 1998 vervulde hij diverse functies bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. In 1998 en 1999 was hij senior research fellow bij de Dartington Social Research Unit in Devon en visiting professor Social Work and Probation bij de University of Exeter (GB). Sinds november 1999 is hij werkzaam bij het NSCR. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Peter maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

1955 entries « 40 of 40 »

1993

Michon, J A

Implementing a sense of time in intelligent systems Journal Article

1993.

BibTeX

Michon, J A

Interim annual report 1 June 1992 - 31 May 1993 Book

NSCR, 1993.

BibTeX

Wagenaar, W A; Crombag, H F M; van Koppen, P J

Gelukkig is Schuyt het met ons eens : Een reactie op de kritiek van C.J.M. Schuyt Journal Article

Delikt en Delinkwent, pp. 38-47, 1993.

BibTeX

Wagenaar, W A; van Koppen, P J; Crombag, H F M

Anchored narratives : The psychology of criminal evidence Book

Harvester Wheatsheaf, 1993.

BibTeX

1992

van Koppen, P J

The sentence, the punishment and the prosecution Journal Article

1992.

BibTeX

1955 entries « 40 of 40 »
NSCR