Zoek

Pilot Virtuele Overvaltraining gepresenteerd tijdens Week van de Veiligheid

Op woensdag 12 oktober jl. presenteerden Charlotte Gerritsen (NSCR) en Tibor Bosse (VU) het innovatieve onderzoeksproject Virtuele Overvaltraining op het congres Overvallen in Nederland tijdens de Week van de Veiligheid. Dit project is een samenwerking met beveiligingsfirma G4S en wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Overvallen kunnen veel impact hebben op slachtoffers. Het is niet ongebruikelijk dat slachtoffers na een overval tijdelijk niet kunnen werken en zowel fysieke als mentale klachten hebben. Medewerkers van het midden- en kleinbedrijf krijgen nu al training om te leren hoe te reageren bij een overval. Binnen bestaande trainingen werkt men veelal met rollenspellen, waarbij acteurs worden ingehuurd om een overval te simuleren. Deze trainingen zijn goed, maar er zitten ook enkele nadelen aan. Ze zijn duur, zowel in tijd als in geld, en niet makkelijk te manipuleren. Bovendien is de omloopsnelheid onder kassamedewerkers hoog, wat betekent dat als slechts een keer per jaar dergelijke training wordt aangeboden een medewerker de mogelijkheid om te trainen vaak mist.

Als toevoeging aan de bestaande trainingen en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers over de nodige kennis beschikken hebben Gerritsen en Bosse een virtuele overvaltraining ontwikkeld. Het centrale leerdoel van de trainingsomgeving is het adequaat leren hanteren van het RAAK-principe (Rustig blijven, Accepteer de situatie, Afgeven van geld of goed, Kijken hoe de dader er uitziet). Uit eerder NSCR onderzoek bleek dat wanneer slachtoffers handelen volgens het RAAK-principe de situatie minder vaak escaleert.

In de training komen verschillende scenario’s aan bod, waarin telkens een leerdoel wordt getraind. De cursist is de hoofdpersoon in elk scenario. Elke cursist kan op zijn manier reageren op bepaalde keuzes die worden voorgelegd. De gekozen reactie bepaalt het vervolg. Anders dan bij traditionele veiligheidstrainingen krijgt de cursist bij virtueel trainen constant zijn resultaat teruggekoppeld. Probeert de cursist koste wat kost de kassa te beschermen of maakt hij een andere fout, dan worden de gevolgen meteen in beeld gebracht. Bijvoorbeeld doordat de overvaller overgaat van dreigen naar geweld en het scenario eindigt met een cursist zónder geld die ook nog gewond is. Na afloop van het scenario kan de cursist specifieke feedback krijgen op de gemaakte keuzes. De complete training bestaat uit meerdere scenario’s en wordt gedurende enkele weken aangeboden. De kracht van virtueel trainen zit hem in de herhaling, cursisten leren door telkens te doen.

Credits beeld: IC3D Media

dr. mr. Charlotte Gerritsen

Over dr. mr. Charlotte Gerritsen


Charlotte Gerritsen studeerde Rechten en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar afstuderen is zij als promovendus gaan werken bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie binnen de Faculteit der Exacte Wetenschappen aan dezelfde universiteit. In haar promotieonderzoek (afgerond in 2010) heeft zij zich gericht op de mogelijkheden van het toepassen van technieken uit de Kunstmatige Intelligentie op het gebied van Criminologie. Zij is momenteel als onderzoeker werkzaam bij het NSCR en werkt aan twee interdisciplinaire projecten.

Binnen het Simulation-based Training of Resilience in Emergencies and Stressful Situations (STRESS)-project ligt de focus op virtuele agressietraining. Professionals met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met verbaal agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan mensen die de conducteur bedreigen om niet te hoeven betalen in het openbaar vervoer, of beginnen te schelden omdat ze een parkeerboete krijgen. Zulke confrontaties met verbale agressie kunnen bij medewerkers o.a. leiden tot psychische problemen en verminderd functioneren. Om deze professionals te trainen om goed met agressie om te gaan en te zorgen dat situaties niet escaleren, werkt het NSCR samen met de Vrije Universiteit aan het STRESS-project. In dit project wordt een virtuele training ontwikkeld voor medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) en de Politieacademie. Het belangrijkste leerdoel van de training is om verschillende typen agressie te herkennen en de daarbij passende handelswijze te kiezen.

Het Simulation-based Prediction and Analysis of Collective Emotional States (SPACES)-project richt zich op het voorspellen van ongewenst gedrag (zoals agressie) in grote menigtes. Door middel van simulatietechnieken is het mogelijk de verspreiding van emoties over een groep mensen te voorspellen. De input van het simulatiemodel wordt gevormd op basis van tekstanalyse van berichten die gepost zijn op sociale media. Door deze berichten at runtime te analyseren is het mogelijk de emoties binnen de menigte te bepalen, deze te koppelen aan locaties en de ontwikkeling van de emotie over de groep te voorspellen.

Charlotte maakt deel uit van de Clusters Criminal Events en Computationele Criminologie.

Bekijk alle berichten

2017

Andre, Krouwel; Yordan, Kutiyski; van Prooijen, J W; Johan, Martinsson; Elias, Markstedt

Does extreme political ideology predict conspiracy beliefs, economic evaluations and political trust? Evidence from Sweden Journal Article

Journal of Social and Political Psychology, 5 (2), pp. 435-462, 2017, ISSN: 2195-3325.

Links | BibTeX
NSCR