Zoek

Position Paper Terrorism and Cybercrime

NSCR Seminar over Europees veiligheidsbeleid

Op 26 mei 2016 vond in Brussel een seminar plaats over Europese veiligheid, Bestrijding van criminaliteit door middel van inzicht in de menselijke factor. Het seminar werd georganiseerd door het NSCR en Neth-ER in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad.

Cybercrime en terrorisme staan bovenaan op de Europese veiligheidsagenda. Verrassend weinig is echter bekend over deze vormen van criminaliteit. Op dit seminar werd de stand van zaken van de criminologische kennis met betrekking tot cybercrime en terrorisme besproken.

Sprekers op deze bijeenkomst waren Catrien Bijleveld (NSCR), Edward Kleemans (Vrije Universiteit), Ernesto Savona (TRANScrime en Università Milan/University of Trento) en Michael Levi (University Cardiff). De studiemiddag voor onderzoekers en beleidsmakers werd afgesloten met de presentatie van de position paper Terrorism and Cybercrime: the Human Factor.

Deze position paper is enkel in het Engels beschikbaar.
Lees ook het Engelstalige nieuwsbericht op Nether-ER: The human factor in cybercrime and terrorism
Credits beeld: Shutterstock

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Catrien Bijleveld was daarnaast directeur van het NSCR tot augustus 2019.

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR