Zoek

Lectoraat cybersecurity in het mkb

Op 9 oktober 2018 hield NSCR-onderzoeker Rutger Leukfeldt zijn intreerede als lector Cybersecurity in het mkb aan De Haagse Hogeschool (De HHs). Binnen dit lectoraat werken onderzoekers van De HHs en het NSCR samen aan onderzoek naar cybercrime en cybersecurity. Het lectoraat gaat de kennispositie van het mkb vergroten en het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen onder mkb’ers verlagen.

De kennis en ervaring met fundamenteel onderzoek naar cybercrime van het NSCR wordt gekoppeld aan toepassingsgericht onderzoek van De HHs. Hierdoor ontstaat een integraal onderzoeksprogramma dat het hele spectrum van relevant onderzoek naar cybercrime en cybersecurity beslaat. Binnen het NSCR wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, vooral gericht op daders en dadernetwerken; binnen De HHs wordt slachtoffer- en aanpakgeoriënteerd onderzoek uitgevoerd, specifiek gericht op het mkb. Dit praktijkgerichte onderzoek kent vier onderzoekslijnen:

1 De aard en omvang van slachtofferschap.
2 De aard van cybercrime.
3 De cyberweerbaarheid.
4 De aanpak van cybercrime.

Lees de volledige intreerede The ‘human’ factor in cybersecurity

dr. Rutger Leukfeldt

Over dr. Rutger Leukfeldt


Rutger Leukfeldt is senior onderzoeker cybercrime bij het NSCR en lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool. Rutger promoveerde op een onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen van cybercriminele netwerken. Daarnaast voerde Rutger de afgelopen tien jaar voor opdrachtgevers uit zowel het publieke als private domein diverse cybercrime-onderzoeken uit. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. In 2015 kreeg Rutger een Marie Curie Individual Fellowship (EU-beurs) om de veranderde organisatie van criminele netwerken te bestuderen. In 2017 ontving hij een NWO Veni-beurs om de offline kant van cybercrime te bestuderen. Verder is hij sinds 2017 voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

Rutger maakt deel uit van het Cluster Cybercrime.

Bekijk alle berichtenNSCR