Zoek

Slachtoffers voelen zich te weinig beschermd in rechtbank

De slachtoffers van delicten zijn vaak bang voor de verdachte en zijn vrienden. Tijdens strafzittingen wordt daar nog te weinig rekening mee gehouden. Soms loopt het slachtoffer de verdachte tegen het lijf in de gangen van de rechtbank, terwijl zij hem juist willen ontwijken. Dit blijkt uit een artikel in Trema, het Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, dat zojuist is verschenen.

Zie: Malsch, M., Dijkman, N., Leij, B. van der & Akkermans, A. (2016). De rechter en de privacy van het slachtoffer: ervaringen van slachtoffers met de strafzitting. Trema, 39, 6, 195-203.

 Meer informatie bij: mr.dr. Marijke Malsch, mmalsch@nscr.nl, tel. 020 59 83945.

Credits beeld: Shutterstock

Over prof. dr. mr. Marijke Malsch


Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het NSCR. Zij doet onderzoek naar onder meer lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers, de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van verdachtenverhoor, de Wet Belaging (stalking), de openbaarheid van de strafrechtspleging en de rol van deskundigenbewijs in het strafrecht. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Zij neemt deel aan het onderwijs bij de Vrije Universiteit en coördineert daar het vak Recht en Praktijk. Begin 2019 is Marijke benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Open Universiteit.

Marijke maakt deel uit van de Clusters Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR